SCP-ES-146


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-ES-146

Phân loại: Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-ES-146 đã được tái phân loại thành nhân viên Cấp-E. SCP-ES-146 phải được giám sát liên tục và bị cô lập trong Phân Khu Nhận Thức Độc của Điểm-313 cho đến khi có chỉ thị mới.

Mô tả: SCP-ES-146 là Nghiên cứu viên Cao cấp tại Phân Khu Nhận Thức Độc của Điểm-313, có tên Reinaldo Casas. SCP-ES-146 biểu hiện dị tính tạo ra những ký ức sai lệch về bản thân đối với những đối tượng đã nhận thức được nó, với những ký ức này khác nhau ở mỗi đối tượng bị ảnh hưởng.

Việc gánh định danh SCP cho Nghiên cứu viên Casas không chính xác, vì đối tượng đã bị ảnh hưởng bởi một dị thể chưa được xác định. Dị thể duy trì các đặc tính của nó trong vòng một tháng sau khi quản thúc ban đầu, tại thời điểm đó những tác động này bắt đầu biến mất tại những cá nhân bị ảnh hưởng.

Hiện tại dị thể được coi là bị vô hiệu hóa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License