Các SCP Đã Giải Thích VN


-EX, viết tắt của Explained (Đã Giải Thích), là những SCP mà ta đã hiểu tường tận. Nó là SCP không còn là SCP, một là vì nó đã quá phổ biến với công chúng, do chúng ta đã hiểu được bản chất của nó, hoặc đơn giản nó chả có chút hệ lụy nào.

Series SCP-VN Đã Giải Thích

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License