Trung Tâm SCP Quốc Tế
scp-logo-int.png

CHÀO MỪNG NHÂN SỰ ĐẾN VỚI
TRUNG TÂM CHI NHÁNH QUỐC TẾ

scp-logo-int-400.png

Nội dung của trang này hiện là [TUYỆT MẬT].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng dù cho cấp bậc truy cập nhân sự cho trang này là Cấp 1, đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.


Hub Chi Nhánh Quốc Tế bao gồm danh sách bản dịch các bài viết SCP, truyện và các trang khác từ các chi nhánh khác nhau.

Cho dù Tổ Chức SCP có vô vàn chi nhánh trong các thập kỷ, thậm chí thế kỷ qua, tuy vậy những chi nhánh ấy cũng như các SCP mà họ quản thúc, lưu trữ và bảo vệ vẫn chưa được minh bạch. Các nhân sự của các chi nhánh khu vực luôn biết rõ các SCP mà Chi Nhánh mẹ hiện quản thúc, việc thông tin của các SCP mà các Chi Nhánh khác hiện quản thúc lại đang dấy lên rủi rõ an ninh, và khiến các Chi Nhánh khó hoạt động chung với nhau.

Và vì vậy, Khu Lưu Trữ Dịch Thuật Quốc Tế thuộc Tổ Chức SCP đã được sáng lập. Một nơi mà các bản dịch Tiếng Việt được lưu trữ, giúp cho nội bộ Chi Nhánh Việt Nam có thể truy cập tài liệu các Chi Nhánh khác một cách dễ dàng. Vì lợi ích của an ninh, thông tin, và hợp tác.

—Ts. ████

Bản dịch tiếng Anh của các chi nhánh Quốc Tế được đăng tại Khu Lưu Trữ Dịch Thuật Quốc Tế thuộc Tổ Chức SCP, một nơi người dùng và tác giả của các chi nhánh dịch bài viết của họ thành tiếng Anh, giúp chúng được biết đến nhiều hơn, và cũng như giúp cho việc dịch sang các ngôn ngữ khác. Các bài viết trong đây là các bản dịch sang tiếng Việt từ các chi nhánh khác bởi các dịch giả của trang.

Khi đọc, đánh giá và bình luận vào các trang trong đây, vui lòng nhớ rằng các Chi Nhánh có tiền đề và cách nhìn nhận về Tổ Chức khác nhau, vì vậy cách viết và các canon chính có thể vô cùng khác với những gì bạn thường thấy, và trông có vẻ quá khác lạ. Tuy vậy, đánh giá và chỉ ra các lỗi đánh máy được chúng tôi khuyến khích thực hiện.SCP-RU :: Фонд

scp-logo-ru-400.png

SCP-KO :: SCP 재단

scp-logo-ko-400.png

SCP-CN :: 基金会

scp-logo-cn-400.png

SCP-FR :: La Fondation

scp-logo-fr-400.png

SCP-PL :: Fundacja

scp-logo-pl-400.png

SCP-ES :: La Fundación SCP

scp-logo-es-400.png

SCP-TH :: สถาบัน

scp-logo-th-400.png

SCP-JP :: SCP財団

scp-logo-jp-400.png

SCP-DE :: SCP auf Deutsch

scp-logo-dach-400.png

SCP-IT :: Fondazione SCP

scp-logo-it-400.png

SCP-UA :: Українська філія Фонду

scp-logo-ua-400.png

SCP-PT-BR :: Fundação SCP

scp-logo-pt-400.png

SCP-CS :: Nadace

scp-logo-cs-400.png

SCP-ZH-TR :: 基金會

scp-zh-logo

SCP-INT :: SCP Foundation

scp-logo-int-full.svg

Các Chi Nhánh Khác

scp-logo-uo.svg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License