SCP-K2-JP-J

  • đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-K2-JP-J

Phân loại: Keter Apollyon Chưa quản thúc

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể bị tác động cần phải giữ vật thể chặt nhất có thể, đồng thời sử dụng thuốc chống tiêu chảy VÔ DỤNG Tôi không nhịn được nữa! AAAH ĐỪNG CHẢY RA MÀ! DỪNG LẠI! TAO ĐANG HỌP DỞ MÀ! DỪNG! DỪNG LẠI! ÔI CHÚA ƠI! AAH NÓ ĐANG RỈ RA RỒI NÓ ĐANG RỈ RA NÓ ĐANG R-


sucokaimong.jpg


Cụ thể, vụ vi phạm quản thúc đã xảy ra tại Điểm-81K2KÁI MÔNG và hiện chưa được quản thúc. Nó còn bốc mùi.

Việc này không thể xảy ra lần nữa. Thật đáng xấu hổ, lại còn khó lau dọn nữa. — O5-█

Và ngươi lại ị đùn à? Đây là lần thứ hai ngươi gây nên Viễn Cảnh Cấp-K1 trong tháng này rồi. Ngươi đùa ta chắc? — O5-██

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License