SCP-LA-002


đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-LA-002

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do kích thước của nó, việc quản thúc SCP-LA-002 không được yêu cầu.

Miêu tả: SCP-LA-002 là một trái chanh đã rời khỏi bầu khí quyển của Trái đất vào ngày 14/08/2012. Không biết bằng cách nào mà trái chanh vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, nhưng nó hiện nằm giữa quỹ đạo của Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

Phụ lục LA-002.1: Phân tích quỹ đạo cho thấy nguồn gốc của SCP-LA-002 là một ngôi nhà nông thôn ở Arizona. Bản ghi sau được tìm thấy qua loa Echo Dot trong nhà:

Giọng phụ nữ: Nếu cả lũ chúng mày la hét ầm ĩ chỉ vì một quả chanh, tụi bây sẽ không có phần nào!

Tiếng mở cửa, tiếp theo là âm thanh của chương trình Sonic Boom.

Giọng nói: Về phòng NGAY!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License