SCP-MYSTERY-J


đánh giá: +9+x
ghost.png

SCP-5000-J

Mã vật thể: SCP-MYSTERY-J

Phân loại:Bí Ẩn

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Shit,tôi còn chả biết gì cơ

Mô tả: SCP-MYSTERY-J là bí ẩn về việc làm thế nào mà trang này nhận được nhiều lượt ủng hộ đến vậy. Làm thế nào mà điều đó xảy ra?

Phụ lục 5000-1:

Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 cuộc thi, hãy đến đây.

Đây là slot giữ chỗ được chấp thuận bởi ProcyonLotorProcyonLotor cho tới khi cuộc thi kết thúc. :)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License