SCP-Hội Đồng O5-J
đánh giá: +14+x

Mã vật thể: Hội Đồng O5.

Phân loại Dị thể: Hối lỗi.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Ân hận.

Mô tả: Ngươi đã biết tội của mình.

Phụ lục 1: Sám hối.

Xin thứ lỗi.

Chúng tôi, Hội Đồng O5, xin thứ lỗi vì sai lầm của mình. Chúng tôi là kẻ bất dung thứ, và hiến dâng thứ này để hiện cho sự hoàn lương của mình.

Cầu xin.

Chúng tôi, Hội Đồng O5, cầu xin sự tha thứ. Chúng tôi chấp nhận hậu quả do hành động của mình và cầu nguyện rằng chúng chỉ ảnh hưởng lên mình.

Chuộc tội.

Chúng tôi, Hội Đồng O5, xin hứa sẽ chuộc tội hoàn toàn. Chúng tôi sẽ Quản thúc. Chúng tôi sẽ Lưu trữ. Chúng tôi sẽ Bảo vệ. Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, thế giới sẽ trở nên an toàn.

Lời thề.

Chúng tôi, Hội Đồng O5, xin thề sẽ không làm hại ai. Hành động của chúng tôi, hay không phải của chúng tôi, sẽ không làm hại những người chúng tôi bảo vệ.

Ghi nhớ.

Chúng tôi, Hội Đồng O5, sẽ ghi nhớ. Chúng tôi sẽ ghi lại những điều mình làm, và những điều cần phải làm.

Phụ lục 2: Biện hộ.

O5-1: Chúng tôi đã làm những điều đã hứa.

O5-2: Chúng tôi đã làm những điều mình tin theo.

O5-3: Chúng tôi đã làm những điều mình mong muốn.

O5-4: Chúng tôi đã làm những điều nên làm.

O5-5: Chúng tôi đã làm những điều có thể.

O5-6: Chúng tôi đã làm những điều mình sẽ làm.

O5-7: Chúng tôi đã làm những điều mình lựa chọn.

O5-8: Chúng tôi đã làm những điều cần thiết.

O5-9: Chúng tôi đã làm những điều mình muốn.

O5-10: Chúng tôi đã làm những điều mình bắt buộc.

O5-11: Chúng tôi đã làm những điều mình cho phép.

O5-12: Chúng tôi đã làm những điều mình ngăn cấm.

O5-13: Chúng tôi quản thúc.

Phụ lục 3: Chuộc tội.

O5-1: Để chuộc tội, tôi hiến dâng bí mật của mình.

O5-2: Để chuộc tội, tôi hiến dâng đạo đức của mình.

O5-3: Để chuộc tội, tôi hiến dâng khả năng tính toán của mình.

O5-4: Để chuộc tội, tôi hiến dâng tài ngoại giao của mình.

O5-5: Để chuộc tội, tôi hiến dâng hiểu biết của mình.

O5-6: Để chuộc tội, tôi hiến dâng sức mạnh của mình.

O5-7: Để chuộc tội, tôi hiến dâng quyền lực của mình.

O5-8: Để chuộc tội, tôi hiến dâng của cải của mình.

O5-9: Để chuộc tội, tôi hiến dâng nghiên cứu của mình.

O5-10: Để chuộc tội, tôi hiến dâng tài liệu của mình.

O5-11: Để chuộc tội, tôi hiến dâng dối trá của mình.

O5-12: Để chuộc tội, tôi hiến dâng lời tiên đoán của mình.

O5-13: Để chuộc tôi, tôi hiến dâng linh hồn của mình.

Phụ lục 4: Xá tội.

[TRUY CẬP THẤT BẠI]

Phụ lục 5: Giải thích.

Thế giới sẽ vỡ vụn trước mắt tôi. Không dấu tích nào sẽ tồn tại. Không thứ gì sẽ được tha thứ.

Đây là thứ mày sẽ nhận được khi trộm đồ ăn trưa của tao từ tủ lạnh công cộng tại Phòng Nghỉ 12.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License