SCP-PL-204


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-PL-204

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-PL-204 phải bị khóa.

Mô tả: SCP-PL-204 là mã định danh cho một hiện tượng xuất hiện tự phát trong một văn phòng tại Điểm-174. Các tài liệu tìm thấy bên trong văn phong cho thấy thuộc quyền sở hữu của Tomasz Jork, một nghiên cứu viên được chỉ định phụ trách cơ sở trên. Mặc dù vậy, tên của đối tượng không xuất hiện trong hồ sơ nhân viên của cơ sở này cũng như trong hồ sơ tổng thể về nhân sự của Tổ Chức.

Bên trong căn phòng, nhiều tài liệu về dị thể quản thúc tại cơ sở được phát hiện, với quyền hạn thuộc về Tomasz Jork1, và các bức ảnh về một nam giới không xác định có khả năng là chính đối tượng.

Trong những vật thể được thu hồi, cần lưu ý một cuốn sách màu xanh lam với tựa đề: "Làm sao để biến mất hoàn toàn". Nó được tìm thấy trên sàn của căn phòng. Không thể xác định được nội dung và tác giả của nó, do không có hồ sơ ghi chép về việc tiếp cận vật thể.

Sự xuất hiện của vật thể có liên quan đến việc thiếu hụt nhân sự đáng kể tại Điểm-174, dù hiện chưa rõ lý do.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License