SCP-PL-253


đánh giá: +3+x
Keto_fried_chicken_recipe_from_a_custom_keto_diet_plan.jpg

Gà thu hồi từ SCP-PL-253.

Mã vật thể: SCP-PL-253

Phân loại: Euclid/Eparch

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-PL-253 cần phải được theo dõi bởi nhân sự tại Điểm-120. Họ phải thực hiện giám sát vật thể hàng tuần theo hiệp định giữa bên quản lý Điểm-120 và CNĐLT-PL-253. CNĐLT-PL-253 không được phép làm lộ dị tính với dân thường dù trong bất kì trường hợp nào.

Mô tả: SCP-PL-253 là một cửa hàng gà rán tên "Gà Rán Częstochowa", tọa lạc tại Częstochowa, Silesian Voivodeship, Ba Lan. SCP-PL-253 không có dị tính và toàn bộ thực phẩm được phục vụ đều an toàn để tiêu thụ. Thử nghiệm đối với thực phẩm mua từ SCP-PL-253 không cho bất kì kết quả nào về các chất dị tính trong mẫu phẩm.

Chủ nhân của SCP-PL-253 (CNĐLT-PL-253) là một Tiên (Homo sapiens sidhe) thông thường. CNĐLT-PL-253 rất thân thiện đối với nhân viên Tổ Chức và đã đồng ý che giấu bản chất của nó với điều kiện nó được tiếp tục buôn bán.

Phụ lục: SCP-PL-253 đã bị kiện vào ngày 23/10/2021 bởi Gà Rán Kentucky do tên quán có sự tương đồng rõ rệt với nhãn hiệu đăng ký của chuỗi thức ăn. Diễn biến vụ việc đang được tiếp tục cập nhật.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License