SCP-POTATO-J
rating: +1+x
eat.jpg

Một bức ảnh của SCP-POTATO-J được đăng lên Facebook. Ảnh này hiện đã bị xoá và thay thế bằng ảnh khác.

Vật thể #: SCP-POTATO-J

Phân loại: Thích ăn rau củ

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-POTATO-J phải được lưu trữ in room1 có 1 vườn rau để SCP-POTATO-J ăn chay, vì SCP-POTATO-J rất thích ăn chay2, và 1 bồn nước sôi 3°C để SCP-POTATO-J có thể up đường3. Ngoài ra, phòng này chỉ nên có cà rốt và bầu, cà rốt phải có ██00 củ và bầu phải có █00 củ.


Mô tả: SCP-POTATO-J có thân hình béo, thích ăn thịt, not like4 ăn chay
Lý do hiện tại đang được biết là: No biết. Ko hiểu. LÝ DO VÌ SAO??????!!!!!!!!!!

Phụ lục 2507-A:
Bây giờ người ta mới biết cách dụ dỗ SCP-POTATO-J rất đơn giản. Bạn sẽ dụ dỗ nó bằng bánh pizza và mì spaghetti, sườn nướng, gà rán, thịt nướng, [DỮ LIỆU BỊ XOÁ] và [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]. Sẽ rất hiệu nghiệm nếu bạn thử cách đó. Và lý do SCP-POTATO-J not like ăn chay là bởi vì SCP-POTATO-J lúc đầu rất ghét ăn rau, khi ăn bầu SCP-POTATO-J sẽ nói: "Oh my god. Sao các người lại cho ta ăn bầu???? Why????" hoặc cho nó ăn cà rốt thì nó sẽ nói: "Sao các người lại vẫn cho ta ăn cà rốt và bầu vậy??? Các người không có quyền cho ta ăn, nếu không, ta sẽ nổ bom Tổ chức này." (Nó chỉ bốc phét thôi, nó làm thế vào mắt.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License