SCP Series 1

Lưu Trữ Nội Dung

 • Trung Tâm Giới Thiệu Tổ Chức - Thông tin về các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, Phòng Ban và hơn thế.
 • SCP Hài - SCP nhưng các điều luật viết bài đều quẳng hết vào thùng rác nhằm hướng tới sự hài hước.
 • SCP Lưu Trữ - Tác phẩm được lưu trữ dưới dạng tài nguyên hoặc thuộc quyền kiểm soát của nhân viên.
 • SCP-EX - Các SCP không còn được coi dị thường hoặc có đặc tính dị thường.
 • Bản Âm Thanh - Link tới các tác phẩm dưới dạng đọc trên trang.

001 đến 099

100 đến 199

200 đến 299

300 đến 399

 • SCP-300 - "Một Thế Giới Trong Chai"
 • SCP-301 - Kẻ Giải Thoát Thống Khổ
 • SCP-302 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-303 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-304 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-305 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-306 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-307 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-308 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-309 - Thú Bông Đồ Chơi
 • SCP-310 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-311 - Đôi Găng Tay Hoán Đổi Xúc Giác
 • SCP-312 - Sứa Khí Quyển
 • SCP-313 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-314 - Con dao chuyển động
 • SCP-315 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-316 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-317 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-318 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-319 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-320 - Quả Cầu Thao Túng Gia Tốc
 • SCP-321 - Đứa Trẻ của Nhân Loại
 • SCP-322 - Bộ Dụng Cụ "Tự Xây Lâu Đài Cho Riêng Bạn"
 • SCP-323 - Hộp Sọ Wendigo
 • SCP-324 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-325 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-326 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-327 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-328 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-329 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-330 - Chỉ Lấy Hai Thôi
 • SCP-331 - "Tumbles"
 • SCP-332 - Ban Nhạc Diễu Hành Trường Trung Học Kirk Lonwood Năm 1976
 • SCP-333 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-334 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-335 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-336 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-337 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-338 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-339 - Hãy Im Lặng, Hãy Đứng Yên
 • SCP-340 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-341 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-342 - Vé Đi
 • SCP-343 - "Chúa"
 • SCP-344 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-345 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-346 - Thằn Lằn Ngón Cánh 'Pterry'
 • SCP-347 - Người Phụ Nữ Vô Hình
 • SCP-348 - Món Quà Từ Cha
 • SCP-349 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-350 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-351 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-352 - "Baba Yaga"
 • SCP-353 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-354 - Ao Máu
 • SCP-355 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-356 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-357 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-358 - Bệnh Viện "Hoang Mạc"
 • SCP-359 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-360 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-361 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-362 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-363 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-364 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-365 - Phao Bơi Xốp
 • SCP-366 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-367 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-368 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-369 - Con Đường Di Cư
 • SCP-370 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-371 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-372 - Bọ Ngoại Vi
 • SCP-373 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-374 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-375 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-376 - Cây Đèn Giao Thông
 • SCP-377 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-378 - Trùng Não
 • SCP-379 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-380 - Thiết Bị Mạng Sinh Học
 • SCP-381 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-382 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-383 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-384 - Hãy Cho Cô Bé Vào
 • SCP-385 - Máy tạo Trường trọng lực Cá nhân
 • SCP-386 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-387 - Lego Sống
 • SCP-388 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-389 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-390 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-391 - Cú Hoàng Kim
 • SCP-392 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-393 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-394 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-395 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-396 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-397 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-398 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-399 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]

400 đến 499

 • SCP-400 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-401 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-402 - Bông Thấm Nước Hắc Diện Thạch
 • SCP-403 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-404 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-405 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-406 - Đường Hầm Của Kẻ Mơ Mộng
 • SCP-407 - Khúc Ca Khởi Nguyên
 • SCP-408 - Mộng Ảo Hồ Điệp
 • SCP-409 - Pha Lê Truyền Nhiễm
 • SCP-410 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-411 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-412 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-413 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-414 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-415 - Người Thu Hoạch
 • SCP-416 - Khu Rừng Vô Tận
 • SCP-417 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-418 - Hình Xếp Người
 • SCP-419 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-420 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-421 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-422 - Quái Thú Chắp Vá
 • SCP-423 - Nhân Vật Tự Chèn Bản Thân
 • SCP-424 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-425 - Chương Trình Truyền Hình Vô Tận
 • SCP-426 - Tôi Là Cái Máy Nướng Bánh
 • SCP-427 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-428 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-429 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-430 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-431 - Ts. Gideon
 • SCP-432 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-433 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-434 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-435 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-436 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-437 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-438 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-439 - Cốt Sào
 • SCP-440 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-441 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-442 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-443 - Bút Màu Suy Nghĩ
 • SCP-444 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-445 - "Siêu Giấy Của Ts. Wondertainment!"
 • SCP-446 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-447 - Bóng Slime Đa Dụng
 • SCP-448 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-449 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-450 - Nhà Tù Liên Bang Bỏ Hoang
 • SCP-451 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-452 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-453 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-454 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-455 - Tàu Chở Hàng
 • SCP-456 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-457 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-458 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-459 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-460 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-461 - ZICU-TV
 • SCP-462 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-463 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-464 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-465 - Tiệc Tùng Trong Cái Hộp
 • SCP-466 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-467 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-468 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-469 - Thiên Thần Nhiều Cánh
 • SCP-470 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-471 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-472 - Huyết Thạch
 • SCP-473 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-474 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-475 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-476 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-477 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-478 - Tiên Răng
 • SCP-479 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-480 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-481 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-482 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-483 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-484 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-485 - Cây Bút Tử Thần
 • SCP-486 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-487 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-488 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-489 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-490 - Xe Chở Kem
 • SCP-491 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-492 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-493 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-494 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-495 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-496 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-497 - Vỏ Sò
 • SCP-498 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-499 - Ông Già Mặt Trời

500 đến 599

 • SCP-500 - Thuốc Vạn Ứng
 • SCP-501 - Lòng Tham Của Nhà Sư
 • SCP-502 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-503 - Gã Đàn Ông Hên Nhất Thế Giới
 • SCP-504 - Cà Chua Gắt
 • SCP-505 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-506 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-507 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-508 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-509 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-510 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-511 - Mèo Tầng Hầm
 • SCP-512 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-513 - Một Quả Chuông Gia Súc
 • SCP-514 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-515 - Kẻ Mộng Mơ
 • SCP-516 - Trí Tăng
 • SCP-517 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-518 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-519 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-520 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-521 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-522 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-523 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-524 - Walter, Chú Thỏ Ăn Tạp
 • SCP-525 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-526 - Cổng Valhalla
 • SCP-527 - Quý Ngài Cá
 • SCP-528 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-529 - Bán Miêu "Josie"
 • SCP-530 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-531 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-532 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-533 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-534 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-535 - Cốc Becher Liên Lạc
 • SCP-536 - Buồng Giam Thử Nghiệm Định Luật Vật Lý
 • SCP-537 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-538 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-539 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-540 - Bom Thực Vật
 • SCP-541 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-542 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-543 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-544 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-545 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-546 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-547 - Danh Thiếp Descartes
 • SCP-548 - Nhện Băng
 • SCP-549 - Tiểu Hùng
 • SCP-550 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-551 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-552 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-553 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-554 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-555 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-556 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-557 - Địa điểm Quản thúc Cổ đại
 • SCP-558 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-559 - Ngày Sinh Nhật!
 • SCP-560 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-561 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-562 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-563 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-564 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-565 - Đầu Của Ed
 • SCP-566 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-567 - Hầm Ngục
 • SCP-568 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-569 - Những Cái Đầu
 • SCP-570 - Chiến Tranh Soda Huyền Thuật
 • SCP-571 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-572 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-573 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-574 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-575 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-576 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-577 - Đơn Côi dưới Ánh Trăng
 • SCP-578 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-579 - [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
 • SCP-580 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-581 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-582 - Tập Truyện
 • SCP-583 - Cuộn Băng Chết Chóc
 • SCP-584 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-585 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-586 - Vật Không Thể Mô Tả Được
 • SCP-587 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-588 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-589 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-590 - Người Gánh Hộ Đau Thương
 • SCP-591 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-592 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-593 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-594 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-595 - Tàu Khu Trục Dịch Chuyển Tức Thời
 • SCP-596 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-597 - Mẹ Thiên Hạ
 • SCP-598 - Màu Trí Khôn
 • SCP-599 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]

600 đến 699

 • SCP-600 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-601 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-602 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-603 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-604 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-605 - Đám Mây Bão Sống
 • SCP-606 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-607 - Mèo Xám Dorian
 • SCP-608 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-609 - Quả Bóng Số 6 Bản Thể Học Của Ts.Wondertainment
 • SCP-610 - Xác Thịt Căm Phẫn
 • SCP-611 - Tăm Kí Sinh
 • SCP-612 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-613 - Bánh Mì Tuyệt Diệu
 • SCP-614 - Địa Chỉ IP 57.32.███.███
 • SCP-615 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-616 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-617 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-618 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-619 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-620 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-621 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-622 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-623 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-624 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-625 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-626 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-627 - Khối Cầu Chuyển Động Vĩnh Cửu
 • SCP-628 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-629 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-630 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-631 - Thú Săn Đêm Sợ Bóng Tối
 • SCP-632 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-633 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-634 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-635 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-636 - Thang máy dẫn tới hư vô
 • SCP-637 - Mèo Lây Truyền
 • SCP-638 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-639 - Người Đàn Ông Méo Mó
 • SCP-640 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-641 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-642 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-643 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-644 - Quý Ngài Nóng Bỏng
 • SCP-645 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-646 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-647 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-648 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-649 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-650 - Bức Tượng Hú Hồn
 • SCP-651 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-652 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-653 - Chiếc Boomerang
 • SCP-654 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-655 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-656 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-657 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-658 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-659 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-660 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-661 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-662 - Chuông Tay Quản Gia
 • SCP-663 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-664 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-665 - Phế Liệu Nhân
 • SCP-666 - Túp Lều Thiêng
 • SCP-667 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-668 - Con Dao Đầu Bếp 13 inch
 • SCP-669 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-670 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-671 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-672 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-673 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-674 - Khẩu Súng Vạch Trần
 • SCP-675 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-676 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-677 - Gậy Cà Khêu Khó Lường
 • SCP-678 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-679 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-680 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-681 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-682 - Bò Sát Bất Diệt
 • SCP-683 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-684 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-685 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-686 - Bệnh Tiết Sữa Dễ Lây
 • SCP-687 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-688 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-689 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-690 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-691 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-692 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-693 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-694 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-695 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-696 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-697 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-698 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-699 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]

700 đến 799

 • SCP-700 - Nhà Máy Tường Họa
 • SCP-701 - Bi Kịch Của Vua Treo Cổ
 • SCP-702 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-703 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-704 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-705 - Đất Nặn Quân Đội
 • SCP-706 - Búp Bê Sứ Hoàn Hảo
 • SCP-707 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-708 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-709 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-710 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-711 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-712 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-713 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-714 - Chiếc Nhẫn Ngọc Bích
 • SCP-715 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-716 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-717 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-718 - Nhãn Cầu
 • SCP-719 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-720 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-721 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-722 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-723 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-724 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-725 - Cá Voi Vẹt
 • SCP-726 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-727 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-728 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-729 - Bồn Tắm Cẩm Thạch
 • SCP-730 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-731 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-732 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-733 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-734 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-735 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-736 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-737 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-738 - Giao Ước Với Quỷ
 • SCP-739 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-740 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-741 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-742 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-743 - Tháp Phun Chocolate
 • SCP-744 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-745 - Đèn Pha
 • SCP-746 - Ngụy Vũ
 • SCP-747 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-748 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-749 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-750 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-751 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-752 - Địa Đàng Vị Tha
 • SCP-753 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-754 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-755 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-756 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-757 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-758 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-759 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-760 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-761 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-762 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-763 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-764 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-765 - Ao Vịt
 • SCP-766 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-767 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-768 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-769 - Bách Khoa Toàn Thư Cổ Đại
 • SCP-770 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-771 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-772 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-773 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-774 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-775 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-776 - Giáo Hội Thanh Xuân
 • SCP-777 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-778 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-779 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-780 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-781 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-782 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-783 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-784 - Giáng Sinh An Lành
 • SCP-785 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-786 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-787 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-788 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-789 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-790 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-791 - Quả Cầu Nước
 • SCP-792 - Trang Trại Tử Thi
 • SCP-793 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-794 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-795 - Mèo Bẻ Cong Thực Tại
 • SCP-796 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-797 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-798 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-799 - Chăn Ăn Thịt

800 đến 899

 • SCP-800 - Một Trang Sử Phương Đông
 • SCP-801 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-802 - Xe Tăng Âm Nhạc
 • SCP-803 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-804 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-805 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-806 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-807 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-808 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-809 - Bốt Chiến Đấu
 • SCP-810 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-811 - Người Phụ Nữ Đầm Lầy
 • SCP-812 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-813 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-814 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-815 - Hộp Rắn Hù Dọa
 • SCP-816 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-817 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-818 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-819 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-820 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-821 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-822 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-823 - Công Viên Kinh Hoàng
 • SCP-824 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-825 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-826 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-827 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-828 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-829 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-830 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-831 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-832 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-833 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-834 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-835 - Tiết Lộ Dữ Liệu Bị Xóa
 • SCP-836 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-837 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-838 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-839 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-840 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-841 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-842 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-843 - "Hạt Giống Bò"
 • SCP-844 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-845 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-846 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-847 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-848 - Mạng Nhện Đa Không Gian
 • SCP-849 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-850 - Đàn Cá
 • SCP-851 - Mộng Ru Trùng
 • SCP-852 - Dị Thể Mặt Trăng
 • SCP-853 - Bảo Quản Thời Tiết
 • SCP-854 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-855 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-856 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-857 - Hệ Sinh Thái Dựa Trên Con Người
 • SCP-858 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-859 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-860 - Chìa Khóa Xanh
 • SCP-861 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-862 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-863 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-864 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-865 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-866 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-867 - Huyết Vân Sam
 • SCP-868 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-869 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-870 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-871 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-872 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-873 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-874 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-875 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-876 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-877 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-878 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-879 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-880 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-881 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-882 - Cỗ Máy
 • SCP-883 - Tổ Ong Ngoại Không Gian
 • SCP-884 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-885 - Chân Không Sống
 • SCP-886 - Vú Em
 • SCP-887 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-888 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-889 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-890 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-891 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-892 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-893 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-894 - Không Nói, Không Nghe, Không Thấy
 • SCP-895 - Máy Ảnh Xâu Xé
 • SCP-896 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-897 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-898 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-899 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]

900 đến 999

 • SCP-900 - Thành Phố Mặt Trời
 • SCP-901 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-902 - Kết Thúc Đếm Ngược
 • SCP-903 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-904 - Một Bài Thơ Ngắn
 • SCP-905 - Quý Ngài Tắc Kè
 • SCP-906 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-907 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-908 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-909 - Quý Ngài Lãng Quên
 • SCP-910 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-911 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-912 - Bộ Giáp SWAT Tự Động
 • SCP-913 - Quý Ngài Đói Bụng
 • SCP-914 - Cỗ Máy Cơ Khí
 • SCP-915 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-916 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-917 - Quý Ngài Mặt Trăng
 • SCP-918 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-919 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-920 - Quý Ngài Lạc Lối
 • SCP-921 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-922 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-923 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-924 - Dưới Lớp Băng
 • SCP-925 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-926 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-927 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-928 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-929 - Chim cu cu
 • SCP-930 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-931 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-932 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-933 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-934 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-935 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-936 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-937 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-938 - Máu Đỏ và Sấm Chớp
 • SCP-939 - Đi Cùng Những Giọng Nói
 • SCP-940 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-941 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-942 - Kẹo Máu
 • SCP-943 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-944 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-945 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-946 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-947 - Cái đồ [NGÔN TỪ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG]
 • SCP-948 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-949 - Xứ Sở Wondertainment
 • SCP-950 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-951 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-952 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-953 - Cửu Vĩ Hồ
 • SCP-954 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-955 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-956 - Kẻ Đập Trẻ Em
 • SCP-957 - Mồi Nhử
 • SCP-958 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-959 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-960 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-961 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-962 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-963 - Bất Tử
 • SCP-964 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-965 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-966 - Kẻ Giết Giấc Ngủ
 • SCP-967 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-968 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-969 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-970 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-971 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-972 - Miễn Dịch
 • SCP-973 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-974 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-975 - Ếch Đường Hầm
 • SCP-976 - Ổ Cứng Dị Thường
 • SCP-977 - Trạm An Ninh
 • SCP-978 - Máy Ảnh Khát Vọng
 • SCP-979 - Chú Thỏ Gốm Đá
 • SCP-980 - Thiếu Vắng Chi Tiết
 • SCP-981 - Cảnh Quay Của Đạo Diễn
 • SCP-982 - Vòng Lặp Chicago
 • SCP-983 - Chú Khỉ Sinh Nhật
 • SCP-984 - Phòng Vệ Sinh Công Cộng
 • SCP-985 - Nơi Tiếp Nhận Hành Lý Thất Lạc
 • SCP-986 - Bản Thảo Cuối Của Faulkner
 • SCP-987 - Phòng Trưng Bày Ma Quái
 • SCP-988 - Chiếc Rương Bất Khả Xâm Phạm
 • SCP-989 - Đường Ngọt Tự Vệ
 • SCP-990 - Người Đàn Ông Trong Mơ
 • SCP-991 - Ống Tiêm
 • SCP-992 - Sứ Giả Của Gaia
 • SCP-993 - Chú Hề Bobble
 • SCP-994 - Một Vài Chiếc Dĩa Bạc
 • SCP-995 - Dưới Nơi Ghế Trường Kỷ
 • SCP-996 - Cấu Trúc Topo Đứt Gãy
 • SCP-997 - Thiết Bị Diệt Sâu Bọ
 • SCP-998 - Máy Bay Mất Tích
 • SCP-999 - Quái Vật Cù Lét
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License