Thuyết Minh SCP Series 1


Hiển thị bài thuyết minh chính thức về các tài liệu trên wiki này.

Để tiện tra cứu, bạn có thể dùng trang Thuyết Minh để có danh sách các bài thuyết minh của SCP, Truyện, Tài Liệu GoI,…


Tra cứu bằng mã số: 001 | 002 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

002 tới 099 Dẫn Thanh
SCP-008 - Dịch Bệnh Thây Ma • SCP Foundation Vietnam
SCP-049 - Bác Sĩ Dịch Hạch • SCP Foundation Vietnam
100 tới 199 Dẫn Thanh
SCP-184 - Kiến Trúc Sư • SCP Foundation Vietnam
200 tới 299 Dẫn Thanh
300 tới 399 Dẫn Thanh
400 tới 499 Dẫn Thanh
500 tới 599 Dẫn Thanh
600 tới 699 Dẫn Thanh
SCP-610 - Xác Thịt Căm Phẫn • SCP Foundation Vietnam
700 tới 799 Dẫn Thanh
SCP-701 - Bi Kịch của Vua Treo Cổ • SCP Foundation Vietnam
800 tới 899 Dẫn Thanh
900 tới 999 Dẫn Thanh
SCP-963 - Bất Tử • SCP Foundation Vietnam
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License