SCP Series 4

Lưu Trữ Nội Dung

 • Trung Tâm Giới Thiệu Tổ Chức - Thông tin về các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, Phòng Ban và hơn thế.
 • SCP Hài - SCP nhưng các điều luật viết bài đều quẳng hết vào thùng rác nhằm hướng tới sự hài hước.
 • SCP Lưu Trữ - Tác phẩm được lưu trữ dưới dạng tài nguyên hoặc thuộc quyền kiểm soát của nhân viên.
 • SCP-EX - Các SCP không còn được coi dị thường hoặc có đặc tính dị thường.
 • Bản Âm Thanh - Link tới các tác phẩm dưới dạng đọc trên trang.

3000 tới 3099

3100 đến 3199

 • SCP-3100 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3101 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3102 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3103 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3104 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3105 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3106 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3107 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3108 - Khẩu Súng Nerf
 • SCP-3109 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3110 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3111 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3112 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3113 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3114 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3115 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3116 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3117 - Cái Hố Hình Quái Vật
 • SCP-3118 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3119 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3120 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3121 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3122 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3123 - Từ Xúc Phạm Đến Chấn Thương
 • SCP-3124 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3125 - Kẻ Đào Tẩu
 • SCP-3126 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3127 - Jessica Lambert Mười Chín Tuổi Và Con Lợn Cái Với Kích Cỡ Bất Thường, Bên Nhau Mãi Mãi
 • SCP-3128 - Chơi Cờ Tỷ Phú Đi!
 • SCP-3129 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3130 - Nàng Công Chúa và Những Vệ Sĩ Cô Độc
 • SCP-3131 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3132 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3133 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3134 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3135 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3136 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3137 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3138 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3139 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3140 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3141 - Định Lý Dị Thường
 • SCP-3142 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3143 - Murphy Law góp mặt trong… Tổ Chức Luôn Gọi Lần Hai!
 • SCP-3144 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3145 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3146 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3147 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3148 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3149 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3150 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3151 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3152 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3153 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3154 - Tác Nhân Gây Nên Trạng Thái Hấp Hối
 • SCP-3155 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3156 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3157 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3158 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3159 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3160 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3161 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3162 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3163 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3164 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3165 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3166 - Mày Không Biết Bản Thân Mình Cô Đơn Đến Nhường Nào Đâu, Garfield
 • SCP-3167 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3168 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3169 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3170 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3171 - Câu Chuyện Về Việc Tổ Chức Trở Thành Đường Dây Bán Dâm Qua Điện Thoại
 • SCP-3172 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3173 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3174 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3175 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3176 - Thời Điểm Tương Ứng Để Quay Về
 • SCP-3177 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3178 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3179 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3180 - Chẳng Còn Xa Lạ Với Tình Yêu
 • SCP-3181 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3182 - Cửa Hàng Tạp Hóa
 • phân ly -
 • SCP-3184 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3185 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3186 - Những Ngôn Từ Của Chúng Ta, Được Viết Nắn Nót Trên Bầu Trời
 • SCP-3187 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3188 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3189 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3190 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3191 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3192 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3193 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3194 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3195 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3196 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3197 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]
 • SCP-3198 - Đội Đặc Nhiệm Thu Nhỏ
 • SCP-3199 - [TRUY CẬP THẤT BẠI]

3200 đến 3299

3300 đến 3399

3400 đến 3499

3500 đến 3599

3600 đến 3699

3700 đến 3799

3800 đến 3899

3900 đến 3999

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License