Thuyết Minh SCP Series 5


Hiển thị bài thuyết minh chính thức về các tài liệu trên wiki này.

Để tiện tra cứu, bạn có thể dùng trang Thuyết Minh để có danh sách các bài thuyết minh của SCP, Truyện, Tài Liệu GoI,…


Tra cứu bằng mã số: 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900

4000 tới 4099 Dẫn Thanh
SCP-4007 - Ẩn Sĩ • SCP Foundation Vietnam
4100 tới 4199 Dẫn Thanh
SCP-4158 - Big Charlie Chú Bò Bự • SCP Foundation Vietnam
4200 tới 4299 Dẫn Thanh
SCP-4231 - Ngôi Nhà Montauk • SCP Foundation Vietnam
4300 tới 4399 Dẫn Thanh
4400 tới 4499 Dẫn Thanh
4500 tới 4599 Dẫn Thanh
4600 tới 4699 Dẫn Thanh
SCP-4666 - Gã Đàn Ông Giáng Sinh • SCP Foundation Vietnam
4700 tới 4799 Dẫn Thanh
4800 tới 4899 Dẫn Thanh
SCP-4833 - Giao Hưởng Syncope • SCP Foundation Vietnam
4900 tới 4999 Dẫn Thanh
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License