SCP-VN Series 1

Đây là danh sách dành cho những bạn muốn viết bài cho cộng đồng SCP Việt. Các bài viết ở đây phải là được tự nghĩ ra, chứ không phải là bản dịch hay sao chép từ nguồn khác. Hành vi đạo văn sẽ bị kỷ luật thích đáng.


Lưu Trữ Nội Dung

  • Trung Tâm Giới Thiệu Tổ Chức - Thông tin về các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, Phòng Ban và hơn thế.
  • SCP-VN Hài - SCP nhưng các điều luật viết bài đều quẳng hết vào thùng rác nhằm hướng tới sự hài hước.
  • SCP-VN Lưu Trữ - Tác phẩm được lưu trữ dưới dạng tài nguyên hoặc thuộc quyền kiểm soát của nhân viên.
  • SCP-EX-VN - Các SCP không còn được coi dị thường hoặc có đặc tính dị thường.
  • Bản Âm Thanh - Link tới các tác phẩm dưới dạng đọc trên trang.

001 đến 099

100 đến 199

200 đến 299

300 đến 399

400 đến 499

500 đến 599

600 đến 699

700 đến 799

800 đến 899

900 đến 999

Hãy nhớ hoàn thành 001-999 trước khi tiến xa hơn!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License