SCP-VN Series 1

Đây là danh sách dành cho những bạn muốn viết bài cho cộng đồng SCP Việt. Các bài viết ở đây phải là được tự nghĩ ra, chứ không phải là bản dịch hay sao chép từ nguồn khác. Hành vi đạo văn sẽ bị kỷ luật thích đáng.


Thông tin SCP

Danh sách SCP-VN

001 đến 099

100 đến 199

200 đến 299

300 đến 399

400 đến 499

500 đến 599

600 đến 699

700 đến 799

800 đến 899

900 đến 999

Hãy nhớ hoàn thành 001-999 trước khi tiến xa hơn!

Danh sách Nội dung

  • SCP Hài VN - Một số những bài viết hay nhất trên trang là truyện cười. Hãy chắc chắn là bài viết của bạn thực sự buồn cười trước khi đăng.
  • SCP Lưu Trữ VN - Những SCP đã bị xóa khỏi danh sách nhưng vẫn được giữ lại vì được nhắc đến trong ngoại truyện hoặc cần sự xem xét của nhân viên.
  • SCP-EX-VN - Những SCP đã được giải thích bằng khoa học hoặc trở nên quá phổ biến trong thế giới và không còn là kỳ lạ nữa.
  • Đồ vật siêu nhiên VN - Những đồ vật không quá đặc biệt đến mức phải phân loại là SCP, nhưng vẫn có đặc tính siêu nhiên. Hãy thêm vào tùy thích, nhưng nên nhớ là trang sẽ được lọc thường xuyên để loại những bài kém.
  • Sự kiện bất thường VN - Những sự kiện không thể giải đáp, nhưng xảy ra quá nhanh để Tổ chức có thể lưu trữ. Hãy thêm vào tùy thích, nhưng nên nhớ là trang sẽ được lọc thường xuyên để loại những bài kém.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License