Hồ Sơ Thử Nghiệm Quản Thúc Buồng ZH-S12-E-024

LƯU Ý TỔ CHỨC TỪ

PHÒNG BAN NGHỊCH LOẠN GIAO TIẾP

Các thông tin thiếu sót trong tài liệu này được giữ có chủ ý, vui lòng không chỉnh sửa nếu không có cấp phép.

—Eli Forkley, Chỉ Huy, PB. NLGT


Các khẩu phần thực phẩm, vật phẩm thiết yếu hàng ngày và vật tư y tế cho cá thể cần được đặt trong Buồng Quản Thúc ZH-S12-E-024 liên tục, chung với nhiệm vụ vệ sinh. Tuyệt đối không tiến hành thử nghiệm mà không có vật phẩm thiết yếu.

Vui lòng tuân theo các điều lệ sau khi ở trong Buồng Quản Thúc ZH-S12-E-024:

  • Không ấn danh bất cứ tên nào.
  • Không được nêu định nghĩa.
  • Không được sử dụng danh xưng.
  • Không được miêu tả sử dụng tính từ.

Vui lòng cũng tuân thủ các điều lệ trên khi thực hiện thử nghiệm tại Buồng Quản Thúc ZH-S12-E-024.


Bản Ghi Thử Nghiệm:

Người Thử Nghiệm:
Hành Động: Đặt danh với tên Walter Oliver
Kết Quả: Trở thành.
Lưu Chú: Walter Oliver đã được cấp thuốc lú, tiêu đề tài liệu nhân sự đã bị thay đổi. Qua thử nghiệm giám sát, anh không bị ảnh hưởng bất cứ dị tính nào.

Người Thử Nghiệm: Ts. Robinson
Hành Động: Sử dụng danh xưng.
Kết Quả: Biến mất.

Người Thử Nghiệm: Ts. Harris
Hành Động: Nêu định nghĩa.
Kết Quả: Ts. Harris không còn có kiến thức gì về phân loại "Euclid".

Người Thử Nghiệm:D-24635
Hành Động: Mô tả
Kết Quả: D-24635 không còn "mạnh mẽ" sau mười giây.

Người Thử Nghiệm: D-18746
Hành Động: Mô tả cho đến khi hết từ ngữ miêu tả.
Kết Quả: D-18746 không còn "cao", "gầy", "tức tối", "mệt" , "cáu giận", "đau đớn", "có lông", "dạng người", "còn sống" sau mười giây từ lúc dừng miêu tả.

Người Thử Nghiệm: Nghiên Cứu Viên Alice
Hành Động: Thực hiện trò chuyện mà không vi phạm bất cứ điều lệ của buồng nào
Kết Quả: Không phát hiện thấy dị tính.
Lưu Chú: Trạng thái tâm lý trở nên bất ổn, thực hiện thí nghiệm chuyên sâu được khuyến cáo hạn chế.

Người Thử Nghiệm: Không
Hành Động: Thu hồi mảnh giấy trong buồng quản thúc
Kết Quả: Không
Lưu Chú: Nội dung trên giấy


TRẢ LẠI CHO TANếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License