SCP-ZH-178

k9wuW9i.jpg

SCP-ZH-178 đang được quản thúc.

Mã vật thể: SCP-ZH-178

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nếu không thử nghiệm, SCP-ZH-178 được lưu trữ bên trong một hộp 30*30*10 cm3. Bất kỳ chiếc cốc nào có hình dạng tròn đều không được nằm trong phạm vi 57 mét tính từ nơi quản thúc. Không được phép sử dụng cốc có hình tròn bên trong Địa điểm quản thúc. SCP-ZH-178 hiện đang được lưu trữ tại Điểm-ZH-31.

Mô tả: Hình dạng hiện tại của SCP-ZH-178 là một chiếc cốc nhiệt, với chiều cao 15 cm và đường kính khoảng 10 cm.

Khi tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của SCP-ZH-178, hầu hết động vật có xương sống đều phải cố định nó quanh miệng bằng cách ███. Kể từ đó, hành vi của đối tượng sẽ tương tự như động vật gia cầm với SCP-ZH-178 đóng vai trò là mỏ. Đối tượng có thể tử vong vì cố bắt chước khả năng bay của loài chim. Các đối tượng sống sót có thể biểu hiện các triệu chứng suy dinh dưỡng. Phát hiện ra rằng động vật gia cầm không bị ảnh hưởng bởi SCP-ZH-178. Loại bỏ SCP-ZH-178 quanh miệng đối tượng có thể ngăn cản hiệu ứng.

Nếu đối tượng bị ảnh hưởng tử vong, SCP-ZH-178 sẽ tự động phá hủy. Sau khi bị phá hủy, hiệu ứng sẽ được chuyển sang chiếc cốc gần nhất có hình tròn, bất chấp khoảng cách giữa hai vật thể.

Hiệu ứng của SCP-ZH-178 là lây nhiễm. Những chiếc cốc có hình tròn trong vòng 57 mét tính từ nó đều bị đồng hóa để mang dị tính tương tự. Những vật thể như vậy được phân loại là SCP-ZH-178-A. SCP-ZH-178-A chưa có tác động dị thường nào khác ngoài ảnh hưởng đến hành vi của sinh vật. Theo thử nghiệm, mỗi cá thể SCP-ZH-178-A đều tự phá hủy trước khi SCP-ZH-178 chuyển sang vật thể khác.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License