SCP-ZH-2005-EX

đánh giá: +4+x
blank.png

Ghi chú từ cơ sở dữ liệu của Tổ Chức

Bạn hiện đang truy cập tài liệu lưu trữ của SCP-ZH-2005-EX. Tài liệu này không còn hiệu lực và chỉ được lưu giữ để tham khảo.

Mã vật thể: SCP-ZH-2005

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức cần tìm kiếm những cá nhân có thể bị lây nhiễm bởi SCP-ZH-2005, đồng thời xóa ký ức họ.

Mô tả: SCP-ZH-2005 là một dị tượng xuất hiện trên internet từ những năm 2010. Cá nhân bị ảnh hưởng (từ đây được gán mã định danh SCP-ZH-2005-A) sẽ cực kỳ cuốn hút với khái niệm "sử dụng các nền tảng xã hội để trở thành người nổi tiếng". Khả năng phán đoán của SCP-ZH-2005-A sẽ giảm dần theo thời gian và khiến đối tượng thực hiện nhiều hành động nguy hiểm khác nhau như phá hủy, làm thương người khác và tự gây thương tích để thu hút chú ý.

Nguồn gốc của SCP-ZH-2005 hiện vẫn chưa được xác định, các loại thuốc ức chế hiệu ứng vẫn đang được nghiên cứu.

Ghi chú: Trích danh sách các cá thể SCP-ZH-2005-A đã phát hiện

mật danh nội dung được tải lên cộng đồng lưu ý
-34 đột nhập vào một căn cứ quân sự.
-78 ăn dụng cụ lau dọn
-116 Thực hiện các hoạt động khác nhau đe dọa cuộc sống của chính nó. -116 chết vào 20██.
-357 ăn trộm.
-480 hình ảnh phương tiện truyền thông của những người tự sát khác.
-628 troll bạn gái của nó theo nhiều cách khác nhau1. Bạn gái của -628 chết vào 20██ do trò đùa.
-679 phân phối ngẫu nhiên những kẻ xâm phạm.
-710 buộc tội ngẫu nhiên những kẻ xâm phạm vì nhiều tội danh khác nhau.
-785 thử thách tự sát. -785 chết vào 20██.
-810 giết chết các sinh vật khác nhau.
-946、-947、-948 phản ứng của một học sinh cụ thể sau khi bị troll. học sinh chết vào 20██.
-949 tự tử. [bị tác động]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License