BẢO VỆ
rating: +4+x

Bỗng dưng mọi thứ trái sai
Cán cân bình đẳng thực tại vần xoay
Thế rồi bất chợt đổi thay
Năm mươi tỷ lệ, quần quay chằng còn.

Cái sai có phải sống còn?
Ánh nhìn, tiếng nói, tiếng lòng, tiếng than
Tựa như bài hát tiếng đàn
Cất lên nốt nhạc vô hình, rồi tan.

Những nơi sự sống tan hoang
Hiểm họa từ đó, cũng ra mà thành,
Hư vô thì vẫn tròng trành
Men theo hiện thực, bộ hành mà theo.

Thế rồi, ác quỷ bám đeo
Khó mà kiểm soát, đeo xiềng, xích lên
Ác thiện rồi cứ liên miên
Đắng cay lời lẽ, đảo điên, ác tà.

Lặng câm rồi bị đem ra
Bóng đêm tĩnh mịch, phong ba vũ vần
Trước đây dĩ vãng lần thần
Trốn đi sự sống, vô ngần lụi đi.

Tẩy sạch sự sống hiểm nguy
Những bầu ký ức, tàn suy dần dần
Loại bỏ thì rất âm thầm
Đó là nhiệm vụ, thăng trầm gian truân.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License