Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Điểm-81


đánh giá: +6+x

Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở Tổ Chức SCP

Định Danh Chính Thức: Cơ Sở Nghiên Cứu và Quản Thúc Bloomington Tổ Chức SCP

Mã Xác Định Điểm: USINBL-Điểm-81


Thông Tin Tổng Quát


site.jpg

Điểm-81. Nhấp vào để phóng to.

Thành Lập: Ngày 16 Tháng Bảy, 1946

Nhà Sáng Lập: Ts. Oliver J. Rights

Vị Trí: Hồ Chứa Monroe, Thành Phố Bloomington, Bang Indiana, Hoa Kì

Câu Chuyện Ngụy Tạo: Cơ Sở Xử Lý Nước Thành Phố Bloomington

Chức Năng Điểm: Nghiên Cứu, Quản Thúc, Triển Khai Đội Đặc Nhiệm, Quản Trị

Kích Thước: Diện tích là 9.69km2

Các Văn Phòng và Cánh:

    Văn Phòng Chính: Ủy Ban Quản Trị, Phân Loại

    Cánh A: Ký Túc Xá Nhân Viên, Khu Sinh Hoạt, Trung Tâm Y Tế

    Cánh B: Khu Ký Túc Xá Cấp-D

    Cánh C: Nghiên Cứu Bảo Mật Cấp Thấp

    Cánh D (Dưới Lòng Đất): Cánh Quản Thúc Cấp-Safe

    Cánh E (Dưới Lòng Đất): Cánh Quản Thúc Cấp-Euclid

    Cánh F (Dưới Lòng Đất): Cánh Quản Thúc Cấp-Euclid

    Cánh G (Dưới Lòng Đất): Nghiên Cứu Bảo Mật Cấp Cao

    Cánh H (Dưới Lòng Đất): Nghiên Cứu Bảo Mật Tối Đa

    Cánh I ((Dưới Lòng Đất): Cánh Quản Thúc Cấp-Keter

    Cánh J (Dưới Lòng Đất): Không Xác Định

    Cánh K (Dưới Lòng Đất): Không Xác Định


Sơ Đồ Điểm Chính

map2.jpg

Thông Tin Nhân Viên


aktus.JPG

Giám Đốc Jean Karlyle Aktus.

Giám Đốc Điểm: Ts. Jean Karlyle Aktus

Phó Giám Đốc Điểm: Ts. Hollister Cox

P. GĐ. Nhân Sự: Ts. William Borley

P. GĐ. Cơ Sở: Peter Klingerman

P. GĐ. Nghiên Cứu: Ts. Isaac Schmidt

P. GĐ. Quản Thúc: Emmitt Ivers

P. GĐ. Đội Đặc Nhiệm: Đặc vụ Carter Walsh

Nhân Sự Tại Điểm::

   Trưởng Phòng: 12

   Nhân Viên Y Tế: 65

   Nhân Viên Nghiên Cứu: 394

   Nhân Sự Quản Trị: 68

   Bảo Trì hoặc Bảo Vệ:: 56

   Nhân Sự An Ninh: 103

   Cấp-D: 541

   Nhân Sự Khác: 19


Các Dị Thường Hiện thuộc Quyền Hạn của Điểm-81

Số ID Phân Loại Vật Thể
SCP-074 Euclid
SCP-715 Safe
SCP-2151 Safe
SCP-2270 Euclid
SCP-2445 Safe
SCP-2496 Safe
SCP-2540 Euclid
SCP-2564 Safe
SCP-2996 Neutralized
SCP-2812 Euclid
SCP-2980 Safe
SCP-1781 Safe
SCP-2464 Keter
SCP-2740 Euclid
SCP-2935 Keter
SCP-2951 Euclid
SCP-4560 Keter

Thông Tin Bổ Sung


Tọa lạc bên dưới Hồ Monroe tại Bloomington, Indiana, Hoa Kì, Điểm-81 là một "siêu điểm" Tổ Chức SCP chịu trách nhiệm cho một phần lớn các hoạt động dị thường tại trung tây Hoa Kì.

Điểm-81 ban đầu được thành lập như là điểm viễn chinh để nghiên cứu hoạt động dị thường hiển nhiên trong và xung quanh các mỏ đá vôi phía nam bang Indiana, đặc biệt là những gì liên quan đến ba công ty khai thác khác nhau; Đá Vôi Hoa Kì, Tập Đoàn Đá Vôi Indiana, và Tập Đoàn Khai Thác B.G. Hoadley. Hoạt động dị thường đầu tiên được ghi nhận tại Điểm-81 là SCP-2812, đã mở rộng sự chiếm lấy của Điểm-81 qua các mỏ đá vôi và thành hoạt động dị thường trong các thị trấn nhỏ trong vùng.

Điểm được chính thức thành lập vào Ngày 16 Tháng Bảy, 1946, đứng đầu là Nghiên Cứu Viên Cấp Cao của Tổ Chức Ts. Oliver Rights. Trung tâm nghiên cứu đầu tiên được đặt tại một trường tiểu học bỏ hoang liền kề với Đại Học Indiana gần đó, từ đó nhiều nhân viên nghiên cứu ban đầu của điểm được tuyển dụng. Vào Tháng Ba năm 1947, Ts. Ivan Darko được thuyên chuyển từ Điểm-19 sang làm phó giám đốc của Điểm-81.

Giữa những năm 1946 và 1954, nghiên cứu ban đầu được tiến hành tại Điểm-81 chủ yếu xử lý các nhóm đáng quan tâm nói trên và hoạt động địa chất dị thường gần điểm. Tuy nhiên, một chuỗi các sự kiện không thể giải thích tại các thị trấn lân cận đã thu hút sự chú ý từ các đội nghiên cứu Tổ Chức tại Điểm-19. Hăng hái di chuyển tới khu vực nhằm tiến hành nghiên cứu của mình, nhưng việc thiếu một cơ sở địa phương trọng yếu để làm điều đó, đã khiến Điểm phải rời tới một cơ sở lớn hơn gần Ellettsville. Sau việc rời đi này, các đội nghiên cứu bổ sung được chỉ định tới Điểm-81, cũng như Đội Đặc Nhiệm Cơ Động thường trực đầu tiên của Điểm (Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Epsilon-13 "Định Mệnh Hiển Nhiên").

lake.png

Hồ Chứa Monroe, vị trí hiện tại của Điểm-81. Nhấp vào để phóng to.

Vào những năm 1970, một vài tạo tác dị thường đã được phát hiện gần Điểm-81, và trong khi giao thức yêu cầu chúng phải được chuyển tới một điểm Tổ Chức nhằm quản thúc dài hạn, việc cải tạo tại Điểm-19 đã tạm thời làm suy giảm khả năng của điểm để gánh các tạo tác mới. Do bởi điều này nên vào năm 1979, một cuộc điều tra đã được thực hiện nhằm xác định tính khả thi về việc tạo ra một cơ sở vững chắc, dài hạn để lưu trữ các dị thường địa phương đó, một nơi có thể chứa cả trung tâm nghiên cứu và một vài cánh quản thúc. Vào Tháng Một năm 1980, Ủy Ban Cơ Sở Tổ Chức đã bỏ phiếu cho ba điểm tiềm tàng; Điểm-79 tại Plainfield, IL, Điểm-28 tại Bowling Green, KY, và Điểm-81 tại Bloomington, IN. Với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 1-3-7, Điểm-81 đã được chọn làm cơ sở quản thúc mới nhất của Tổ Chức.

Tài sản của Điểm-81 được chuyển đến gần như ngay lập tức đến Cơ Sở Xử Lý Nước Bloomington mới được hoàn thành, được xây dựng như một phần thỏa thuận với tài sản được tài trợ của Tổ Chức và chính quyền địa phương. Cơ sở này, bao gồm một số tầng hầm và máy phát diesel tại chỗ, đã nhanh chóng được cải tạo để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của Điểm-81. Vào Tháng Tư năm 1983, điểm trước đó đã bị phá hủy, và vị trí hiện tại được coi là hoạt động đầy đủ. Ngay sau đó, Phó Giám Đốc Điểm Darko bị thuyên chuyển khỏi Điểm-81, và Ts. Zachary Johnson được bổ nhiệm vị trí này.

Vào Ngày 17 Tháng Tám, 1985, Giám Đốc Oliver Rights xin từ chức vị trí của mình trong Tổ Chức, và trách nhiệm của điểm tạm thời được giao cho Phó Giám Đốc Điểm Johnson. Sau khi thực hiện một số cuộc phỏng vấn ứng viên, Ts. Jean Aktus, Phó Giám Đốc Nghiên Cứu tại Điểm-19 và trưởng Ủy Ban Phân Loại của Tổ Chức, đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám Đốc Điểm. Ts. Johnson vẫn giữ nguyên vị trí nhân viên trong suốt quá trình thuyên chuyển, cuối cùng đảm nhiệm vị trí Phó Giám Nghiên Cứu. Ts. Hamilton Guys được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám Đốc Điểm.

maingate.png

Cổng vào chính của Điểm-81. Nhấp vào để phóng to.

Vào Tháng Mười năm 1991, các văn phòng của Ủy Ban Phân Loại của Tổ Chức đã được chuyển đến cánh Quản Trị của Điểm-81. Sau sự kiện này, việc cải tạo bổ sung đối với điểm đã được chấp thuận với việc tạo ra ba cánh ngầm bổ sung bên dưới Hồ Monroe. Việc thi công đã được hoàn thành vào Tháng Mười Một năm 1995.

Sau khi Ts. Guys được thuyên chuyển tới Điểm-17 vào năm 1999, Ts. Hollister Cox, trước đây là Trưởng Phỏng Nghiên Cứu của Điểm-64, được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Điểm. Vào năm 2004, một Cơ sở Triển khai Đội Đặc nhiệm Cơ động đã được thành lập tại phía nam khuôn viên chính của Điểm-81.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License