Ánh Lửa Khởi Nguyên


đánh giá: +3+x


1Trước khi vạn vật xuất hiện, thì có duy nhất Hư Vô mênh mông. Và trong Hư Vô không có ánh sáng hay bóng tối hay thời gian.

2Và Hư Vô mênh mông đến mức có thể tự tô vẽ sự sáng tạo lên chính nó, để lấp đầy chính nó. Rồi trong hư không đã có sự khởi đầu và kết thúc.

3Và sự khởi đầu được gọi là "Ngọn Lửa," và đó là khởi điểm của mọi ánh sáng. Và sự kết thúc được gọi là "Ảo Mộng," và đó là nơi kết thúc của mọi ánh sáng. Và tất cả những thứ không phải ánh sáng chính là bóng tối.

4Và để có thể cháy sáng hơn, Ngọn Lửa đã tạo ra Trái Tim. Và từ Trái Tim của Ngọn Lửa xuất hiện Lời Nói.

5Và Lời Nói đầu tiên là "Câu Truyện bắt đầu với Thời Gian." Và rồi Thời Gian hình thành. Và Lời Nói thứ hai là "Câu Truyện bắt đầu với Không Gian." Và thế là xuất hiện những ngôi sao trên Thiên Đàng, và Thiên Đàng bao quanh các Thế Giới, ở trong ở trên và ở giữa các Thế Giới có những Không Gian rải rác. Và Lời Nói thứ ba là "Câu Truyện bắt đầu với Linh Hồn." Và rồi xuất hiện những Linh Hồn. Và có những Linh Hồn sống không có hình thù, và những linh hồn khác có hình dạng lớn hơn, và những linh hồn khác lại có hình dạng nhỏ hơn, và Loài Người ở trong số những linh hồn với hình dạng nhỏ bé đó.

6Và Ảo Mộng đã chứng kiến tất cả.

7Loài Người lúc này chỉ có Ba Mươi Bảy. Và người trẻ tuổi nhất đã tìm đến Ảo Mộng.

8Và Ảo Mộng ban cho y hiểu biết. Và hiểu biết ban cho y sức mạnh. Và sức mạnh ban cho y sự điên loạn.

9Và người trẻ tuổi nhất tự đặt tên cho hắn là Thánh Thú của Thiên Đàng, và tự xưng đức vua cai trị Loài Người. Điều này khiến Ngọn Lửa trở lo âu, vì nó nhận ra, trong sự điên loạn của hắn, Thánh Thú của Thiên Đàng sẽ phá hủy Linh Hồn của Loài Người.

10Và vì thế, Ngọn Lửa đã phong ấn Thánh Thú của Thiên Đàng khỏi Loài Người, khiến hắn không thể phá hủy Linh Hồn của họ. Điều này khiến Ngọn Lửa trở nên lo âu, vì nó không muốn làm hại ai, và nó chỉ làm vậy khi thật sự cần thiết, để giữ cho Loài Người tránh khỏi hiểm nguy.

11Và Ngọn Lửa tự đặt tên cho mình là Pangloss, vì nỗi buồn đầu tiên được cảm nhận bằng Trái Tim.

12Và Pangloss đã chu du giữa các Thế Giới, và giữa Loài Người, và giữa những Linh Hồn khác. Và ngài ngăn chặn tai ương ở những nơi ngài có thể.

13Và ở bất cứ nơi nào Pangloss bước qua, ngài để lại Lời Nói.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License