Streetboi Profile
rating: +2+x

CHÀO CÁC NHÂN SỰ ĐẾN VỚI PROFILE CỦA TÔI

Vật thể: StreetBoi

Phân loại: Nhân sự

Quy trình tự quản thúc: StreetBoii không cần quản thúc, anh ta yêu sự tự do.

Mô tả: Tui là StreetBoii, năm nay tui ? tuổi ,tui ở Hà Nội. Tui chỉ có vài tác phẩm thôi

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
Streetboi Profile + 2 15 23 Feb 2021 06:19
Tình Yêu Điên Loạn + 2 5 26 Feb 2021 02:58
Matryoshka: Phần Một + 1 1 26 Feb 2021 08:03
Matryoshka: Phần Hai + 1 0 26 Feb 2021 08:05
Matryoshka: Phần Ba + 2 0 26 Feb 2021 09:49
Matryoshka: Phần Bốn + 1 0 27 Feb 2021 07:17
Matryoshka: Phần Năm + 1 0 27 Feb 2021 08:02
SCP-1009 + 1 2 01 Mar 2021 09:08
SCP-1020 + 1 1 04 Mar 2021 01:42
SCP-214 + 1 1 07 Mar 2021 09:28
SCP-1254 + 1 1 30 Mar 2021 02:11

Phu lục: Ghi chú của Ts.NHMP

Ts. StreetBoii là một người bình thường, tôi xem anh ấy như em ruột của tôi

Tặng anh
StreetBoii

Ghi chú:
Ê

Ông xem trọng bức tranh châm biếm của tôi đến thế à


Tui đùa chút thôi

-Ts.NHMP-

MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TUI NHA. IU MỌI NGƯỜI NHÌU LẮM LUN. MOA MOA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License