Ts. Streetboi Profile

CHÀO MỪNG CÁC CẬU ĐÃ ĐẾN VỚI PROFILE CỦA TỚ1

Họ và Tên: StreetBoii (mọi người thường gọi là Street)
Sinh nhật: 26/11/20062
Ngày tham gia Wiki: 17/02/2021
Chức vụ: Dịch giả tệ hại
Cấp Độ An Ninh: III

Giờ thì xem tớ đã đóng góp được gì cho wiki nha

Các bản dịch đã cho ra lò:

SCP Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-245 + 3 8 08 May 2021 08:37
SCP-4613 + 2 1 02 Jun 2021 02:13
SCP-5787 + 4 1 18 Jun 2021 03:50
SCP-4062 + 2 1 13 Jul 2021 06:28
SCP-2923 + 3 1 24 Jul 2021 01:31
SCP-843 + 4 1 08 Oct 2021 07:04
SCP-636 + 1 1 05 Jul 2022 02:45Các sáng tác đã cho ra lò nốt lun:

Tên Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-016-VN + 12 2 10 Mar 2022 11:15Vậy là hết Profile của tớ rùi đó, tạm biệt các cậu
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License