Ts. Streetboi Profile

Các bản dịch đã cho ra lò:

SCP Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-245 + 5 8 08 May 2021 08:37
SCP-4613 + 2 1 02 Jun 2021 02:13
SCP-5787 + 4 1 18 Jun 2021 03:50
SCP-4062 + 1 1 13 Jul 2021 06:28
SCP-2923 + 3 1 24 Jul 2021 01:31
SCP-843 + 4 1 08 Oct 2021 07:04Các sáng tác đã cho ra lò nốt lun:

Tên Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-016-VN + 15 2 10 Mar 2022 11:15
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License