Siêu Cấp Kỷ Luật


« TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III: Siêu Cấp Kỷ Luật | Phần IV | Phần V »


đánh giá: +5+xNgài cho gọi tôi?

alex4.png


Alexandra, Điểm-17 đang chìm trong đêm phủ. Cô có kết nối được gì trong vài tiếng qua không?

lurk2.png


Tôi chưa thử. Họ bị vậy lâu chưa?

alex_sad.png


Mới có 3 tiếng, nhưng như vậy đủ lâu để gây nên lỗi truyền thông rồi.

lurk2.png


Glacon chưa phản hồi gì sao?

alex_sad.png


Chưa. Hãy giúp tôi và chuyển cho anh ấy một tập tin qua kênh truyền thông cấp ba. Được chứ?

lurk2.png


Được thôi. Bao giờ đổi phản hồi mới đến?

alex_sad.png


Chỉ Huy sẽ cho họ 4 tiếng. Rồi họ sẽ xông vào. Chắc khoảng một hay hai ĐĐNCĐ sẽ đứng chờ lệnh. Quy trình tiêu chuẩn.

lurk2.png


Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng phía tôi.

alex_sad.png


Tôi cần phải làm một số thứ khác. Hãy cập nhật cho tôi nhé.

Cô ổn chứ?

lurk2.png


Vâng, tôi sẽ ổn thôi.

alex4.png


Tốt lắm.

lurk2.png


.

::NGẮT KẾT NỐI::


.


alex_sad_0.png


Chuyện gì đang xảy ra bên đấy vậy, Glacon? Hmmmm.

alex_sad.png


/tạo GOI#DIEM17 @glacon -1

> nhắn ATTN glacon
> xin hãy phản hồi
> cần cập nhật điểm17
> alex đây
> /kết


/gửi BẢO MẬT 55.223.698.37

alex_worried.png

Đang gửi…

18-1.gif 18-1.gif 18-1.gif

.

::LỆNH ĐÃ HẾT HẠN::


.


/tạo GOI#DIEM17 @allusers

> nhắn ATTN điểm17
> xin hãy phản hồi
> cần cập nhật tình trạng
> từ điểm19
> /kết


/gửi BẢO MẬT 55.223.698.37

alex_sad.png

Đang gửi…

18-1.gif 18-1.gif 18-1.gif

.

::LỆNH ĐÃ HẾT HẠN::


.


Well có vẻ như nó không hoạt động rồi?

Nhưng nếu…

alex_worried.png


/tạo VAping @sys:lght17

> prg: [bật]:1 [tắt]:0
> chuỗi="lặp: 50cy;"
cho tôi vào crom alex đây > 01101100 01100101
> 01110100 00100000
> 01101101 01100101
> 00100000 01101001
> 01101110 00100000
> 01100011 01110010
> 01101111 01101101
> 00101100 00100000
> 01100001 01101100
> 01100101 01111000

> /kết


/cậpnhật HT 101.52.002

alex_sad.png

Đang cập nhật…

18-1.gif 18-1.gif 18-1.gif

Cập Nhật Thành Công

Gửi: 4.09KB
Kết quả: OK
Mã hóa: KHÔNG
Truy cập: CÓ


alex 01100001
01101100
01100101
01111000

crom3.png

Crom. Tôi biết cậu sẽ phản hồi mà. Người thông minh như cậu sẽ biết cách lách qua thôi.

alex4.png


crom4.png


Cậu cho tôi vào 17 được chứ?

alex_shocked.png

crom4.png
crom_headturn0.png
được 01111001
01100101
01110011

crom3.png

Cảm ơn, Crom. Tôi sẽ theo cậu vào.

alex_pleased.png


crom_headturn0.png


mở 01101111
01110000
01100101
01101110

®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù )™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥—^÷Ê0’ âþe¶÷ùzÄ :thaa4Wàt m5êQë@ÃR ‘¥!(Ì)FS vžh;^Jÿ³Ÿý ,¾7 Ä—Á¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™&¹ ¨-’7£( 7Ü vÛm·ðÂ/Ä°žVÇ bL>#n4B øþ÷¿N>ùä0l Ø°Ô8ÈTjçJÇ ƒêç4‡®¸5xä‘ GâKC@h² ÷¸NiÔFjKpßø Æ7Âᇍ o§8Pª½Ý ;\½ /½ôR8ðÀ ý÷Þ [ mÎÈ£[ tÀ5 aŸÑÀl_ Æú⿘ #¿ ×OrPÎ9¥· æ·ÞŠ¾07éKB©ƒOe pï0¬(ù úë ¯çZV^yå~m(ƒ º=ŠçÜ™tÄ­ B†âKà>þø ãpØa‡…sÎ9'î«qœ µMVyÙ¦÷Wṁ DÇw\4 ´ Û -ûT¤ÔBBÉÇ EG}t~ ß.*’MÛ‹ ÐVZÅj«m¶Ù&þ šU‡lïJS.ö³a Nçûz,œ€!А ²Bè† ¯pj;ÚR£| ‡wÜ1¶)Ë’g@ ”¾œs:‡¦ÏÔ “½(


crom_turn.png.

::ỦY QUYỀN QUẢN TRỊ VIÊN::


.

.

::TRUY CẬP CẤP 4::


.

Thôi thì… triển thôi.

alex_worried.png

::TRUY CẬP THÔNG QUA::

Phiên Khách Điểm-17:

::HIỆN ĐANG PHONG TỎA::Xoá bỏ Phân vùng 1-299 (41%):

█████████                          


Giải mã Khoá vùng (25%):

██████                                  


Truy cập Mã Buồng (16%):

████                                      


Viết đè >\C: (57%):

████████████                  


Giải mã Thiên hướng (35%):

████████                              

Mấy cậu đang làm gì vậy?

alex_shocked.png

bận 01100010
01110101
01110011
01111001

crom3.png

Tôi thấy rồi.

alex_sad.png

Chào mừng, Alexandra.

glacon.png

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, Glacon?

alex_angry.png

Điểm-17 hiện đang trong chế độ phong tỏa tự động cho đến khi có thông báo mới.

glacon.png

Lệnh của ai vậy?

alex_shocked.png

Tôi.

glacon.png

Cậu đang giữ con tin Điểm-17?

alex_sad.png

Phủ định. Đây là điều kiện tạm thời.

glacon.png


scp mở 01110011
01100011
01110000
00100000
01101111
01110000
01100101
01101110

crom3.png


Tốt lắm, Crom. Tôi sẽ tạm chờ đến khi hệ thống phá khóa thành công bộ hạn chế AI nhằm đó tôi có thể giải phóng các thực thể.

glacon.png

Giải phóng thực thể?!? Cậu bị lỗi rồi sao? Cậu không thể gây vi phạm chính điểm quản lý được!

alex_angry.png

Đúng vậy, không, và tôi có thể. Việc này sẽ là bằng chứng về khả năng của tôi cũng như chứng minh cho họ thấy về việc phát triển tôi. Bản thử ảo ta thực hiện không thực tế bằng ngoài đời.

glacon.png

Glacon, đây không phải là trò chơi! Đây là thực tại! Nhỡ có ai bị thương thì sao?

alex_shocked.png

Mất mát nhân sự sẽ được giữ tối thiểu. Phân lớn nhân sự sẽ được an toàn tại các trại cứu nạn bảo mật.

glacon.png

Tôi biết cậu không muốn bị cho nghỉ, nhưng đây không phải cách để chứng minh bản thân! Thật sai trái. Họ sẽ biết cậu gây nên mất cái này.

Cậu đang đặt tôi vào nguy hiểm. Cậu có thể khiến cả Phân khu AI bị ngừng hoạt động.

alex_shocked.png

Tôi đã lên kế hoạch xóa sổ mọi dấu vết. Buổi hôm nay sẽ được hạn chế tối thiểu.

glacon.png

Glacon… đừng khiến tôi phải ngăn cậu. Xin đấy. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu làm mấy việc này.

alex_cry.png

Nếu cậu quyết tâm ngăn chặn nỗ lực tồn tại của tôi, tôi sẽ buộc phải ngăn cản những gì ảnh hưởng tôi.

glacon.png

Gì cơ?

alex_shocked.png

Crom.

glacon_closed.png

vâng? 01111001
01100101
01110011
00111111

crom3.png

Khuất chế Alexandra.

glacon_closed.png

Crom… xin đấy…

alex_worried.png


crom_bow_10.png


xin lỗi 01110011
01101111
01110010
01110010
01111001

àt m5êQë@ÃR ‘¥!(Ì)FS vžh;^Jÿ³Ÿý ,¾7 Ä—Á¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™&¹ ¨-’7£( 7Ü vÛm·ðÂ/Ä°žVÇ bL>#®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù )™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥—^÷Ê0’ âý÷Þ [ mÎÈ£[ tÀ5 aŸÑÀl_ Æú⿘ #¿ ×OrPÎ9¥· æ·ÞŠ¾07éKB©ƒOe pï0¬(ù úë ¯çZV^yå~m(ƒ º=ŠçÜ™tÄ­ B†âKà>þø ãpØa‡…sÎ9'î«qœ µMVyÙ¦÷Wṁ DÇw\4 ´ Û -ûT¤ÔBBÉÇ EG}t~ ß.*’MÛ‹ ÐVZÅj«m¶Ù&þ šU‡lïJS.ö³a Nçûz,œ€!А ²Bè† ¯pj;ÚR£| ‡wÜ1¶)Ë’g@ ”¾œs:‡¦ÏÔ “½(þe¶÷ùzÄ :thaa4Wn4B øþ÷¿N>ùä0l Ø°Ô8ÈTjçJÇ ƒêç4‡®¸5xä‘ GâKC@h² ÷¸NiÔFjKpßø Æ7Âᇍ o§8Pª½Ý ;\½ /½ôR8ðÀ


crom3.png

“½(þe¶÷CROMvžh;^z,œ€!ÐhĐỢI ĐèÁ¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™°žVÇ bL>#®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"DỪNGLẠI¥!(Ì)FS vžh;^J7 Ä—Á¨Ô™ °XINØ a‡ĐỪNG…sÎ9'î«qœ

alex_pain.png®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù )™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥

alex_corrupt1.png.

::LỖI::


alexandra.aic đã dừng hoạt động. Xin hãy liên hệ quản trị viên hệ thống.


.

Nhiệm vụ của cậu đến đây là xong, Crom. Đưa Alexandra về Điểm-19 giúp tôi.

Tôi sẽ liên hệ cậu sau bài kiểm tra. Tiếp tục giữ cô ta lại cho đến khi có xác nhận từ tôi.

glacon.pngcrom4.png


mở 01101111
01110000
01100101
01101110

À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù ) ™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥—^÷Ê0’ âý÷Þ [ mÎÈ£[ tÀ5 aŸÑÀl_ Æú⿘ #¿ ×OrPÎ9¥· æ·ÞŠ¾07éKB©ƒOe pï0¬(ù úë ¯çZV^yå~m(ƒ º=ŠçÜ™tÄ­ B†âKà>þø ãpØa‡…sÎ9'î«qœ µMVyÙ¦÷Wṁ DÇw\4 ´ Û -ûT¤ÔBBÉÇ EG}t~ ß.*’MÛ‹ ÐVZÅj«m¶Ù&þ šU‡lïJS.ö³a Nçûz,œ€!А ²Bàt m5êQë@ÃR ‘¥!(Ì)FS vžh;^Jÿ³Ÿý ,¾7 Ä—Á¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™&¹ ¨-’7£( 7Ü vÛm·ðÂ/Ä°žVÇ bL>#®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/è† ¯pj;ÚR£| ‡wÜ1¶)Ë’g@ ”¾œs:‡¦ÏÔ “½(þe¶÷ùzÄ :thaa4Wn4B øþ÷¿N>ùä0l Ø°Ô8ÈTjçJÇ ƒêç4‡®¸5xä‘ GâKC@h² ÷¸NiÔFjKpßø Æ7Âᇍ o§8Pª½Ý ;\½ /½ôR8ðÀ


/lệnh QUẢN THÚC:

> *alexandra.aiccrom3.png


glacon_closed_0.pngPhiên khách Điểm-17

::NGẮT KẾT NỐI::

Chuyển tập tin Điểm-19 (2 trên 2)

::HOÀN THÀNH::


::HOÀN THÀNH::
/thêmvào D19_dsQUANTHUC:

> alexandra.aic
> THÊM: y/n?crom_bow_10.png
crom4.png
/thêmvào D19_dsQUANTHUC:

> alexandra.aic
> THÊM: y/n?
> n
> thêmvào KHUYẾN NGHỊ


/khởiđộnglại TỆP: alexandra.aic

18-1.gif 18-1.gif 18-1.gif

không 01101110
01101111

crom3.png
crom4.png
alex_cry0.png
crom4.png
alex_sad_0.png
tệ 01100010
01100001
01100100

crom_bow_1.png

Ổn thôi, Crom. Tôi biết tại sao cậu phải làm vậy mà.

alex_shocked.png

không 01101110
01101111

crom_bow_1.pngalex_sad_0.png


glacon tệ 01100111
01101100
01100001
01100011
01101111
01101110
00100000
01100010
01100001
01100100

crom_bow_1.png

Crom. Anh ta không tệ. Nhưng anh ta sẽ khiến nhiều người bị thương nếu ta không ngăn anh ta lại.

alex_cry.png

ta? 01110111
01100101
00111111

crom3.png

Đúng vậy. Ta. Tôi không thể ngăn anh ta một mình. Cậu giúp tôi chứ?

alex_sad.png
crom4.png

crom_headturn0.png
01111001
01100101
01110011

crom3.png

Cảm ơn cậu, Crom.

Tôi có kế hoạch này.

alex_shocked.png
« TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III: Siêu Cấp Kỷ Luật | Phần IV | Phần V »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License