Thay Đổi Gần Đây
Loại sửa đổi:  TẤT CẢ
 trang mới
 thay đổi mã nguồn
 title changes
 page name changes
 tags changes
 thay đỗi dữ liệu meta
 thay đổi tệp
Từ thư mục:
Sửa đổi trên bài:
page 1123...next »
Sữa Đổ S 03 Jul 2022 07:51 (rev. 4) Rigball
Hub Mặt Nạ Vỡ S 03 Jul 2022 07:47 (rev. 13) Rigball
Sửa lại tên tác giả Cyvstvi (Trước là Cyvstvi13) để trang nhận diện được thay vì báo lỗi
Sữa Đổ S 03 Jul 2022 07:42 (rev. 3) Rigball
Sữa Đổ M 03 Jul 2022 07:41 (rev. 2) Rigball
Đặt trang mẹ: "broken-masquerade-hub".
Sữa Đổ A 03 Jul 2022 07:38 (rev. 1) Rigball
Thêm tag: chaz-ambrose, jam-con2020, mặt-nạ-vỡ, nhà-hàng-ambrose, oneiroi, truyện, xà-thủ.
Hub Mặt Nạ Vỡ S 03 Jul 2022 07:36 (rev. 12) Rigball
Sữa Đổ N 03 Jul 2022 07:30 (mới) Rigball
SCP-6456 S 03 Jul 2022 02:03 (rev. 14) Welpermander
SCP-6456 S 02 Jul 2022 07:51 (rev. 13) Welpermander
SCP Series 7 S 02 Jul 2022 05:11 (rev. 106) Welpermander
SCP-6456 S 02 Jul 2022 04:36 (rev. 12) QKND
SCP-6456 S 02 Jul 2022 04:25 (rev. 11) QKND
SCP-6456 S 02 Jul 2022 04:23 (rev. 10) QKND
SCP-6456 S 02 Jul 2022 04:20 (rev. 9) QKND
SCP-4135 A 02 Jul 2022 03:20 (rev. 3) Lilinta
Thêm tag: không-thể-phá-hủy. Removed tags: không-thể-phá-huỷ.
SCP-4135 A 02 Jul 2022 03:16 (rev. 2) Lilinta
Thêm tag: chim, dạng-người, không-thể-phá-huỷ, thù-địch. Removed tags: anatidae, vịt.
[18+] SCP-1004 A 02 Jul 2022 02:54 (rev. 1) Irina Bougainvillea
Thêm tag: bìa, người-lớn.
[18+] SCP-1004 N 02 Jul 2022 02:54 (mới) Irina Bougainvillea
adult: SCP-1004 R 02 Jul 2022 02:52 (rev. 7) Irina Bougainvillea
You successfully renamed the page: "scp-1004" tới "adult:scp-1004".
SCP Series 1 S 02 Jul 2022 02:51 (rev. 391) Rigball
Đổi tên của 166 từ "Yêu Nữ Tuổi Teen" (Tên cũ, đã loại bỏ cùng bài cũ) thành [TRUY CẬP THẤT BẠI], chờ người dịch bản mới
page 1123...next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License