Danh Sách Tag

Dưới đây là danh sách tổng hợp các tag hiện có trên wiki cũng như giải thích rõ về mục đích của chúng. Để thêm tag nhanh nhất vào bản dịch, các dịch giả nên tham khảo tại đây.

Khi chọn các tag cho bài viết, hãy cố gắng giữ cho danh sách tag ngắn nhất có thể; mục tiêu chính chính là chỉ sử dụng các tag sẵn có, hơn là tự tạo một cái mới. Nếu nhân viên cảm thấy cần một tag mới, họ sẽ tạo và thực hiện tag các bài viết liên quan. Nếu bạn muốn đóng góp một tag mới, vui lòng điền vào thread dính đề xuất tag.

Lưu ý: Hiện tại trang chỉ được chỉnh sửa bởi nhân sự trên Wiki. Bất kỳ thành viên nào tự ý chỉnh sửa sẽ gặp hình thức kỉ luận thích đáng. ~Kir

Dưới đây là các tag thuộc chi nhánh và dành cho các tác phẩm VN hiện hiện hành trên chi nhánh, công dụng của các tag này giống với các tag tương tự của EN, công dụng chi tiết trong các tab sau.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License