Hướng dẫn Tag

Giới thiệu

Tag là gì, và dùng làm gì?

Theo Wikipedia,

Tag (thẻ) là từ khóa hoặc cụm từ được gán cho một đơn vị thông tin (chẳng hạn như dấu trang Internet, hình ảnh kỹ thuật số hoặc tệp máy tính). Loại siêu dữ liệu này giúp mô tả một mục và giúp tìm kiếm nó dễ dàng hơn.

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm các bài liên quan đến tác nhân truyền tin, bạn có thể xem danh sách này để xem tất cả các bài được tag "truyền tin". Hoặc xem danh sách này để tìm các bài liên quan đến nhóm Chúng Ta Ngầu Chưa?.

Mấy cái tag này ở đâu?

Tag nằm ở cuối mỗi bài viết, ở góc trái, chữ đỏ. Bạn có thể bấm vào chúng để tìm thêm những bài có cùng tag đó.

Tag một bài như thế nào?

  1. Chọn mục "Tags" ở cuối bài viết.
  2. Ghi các tag hợp lý vào hộp thoại.
  3. Chọn "Lưu Tag"

Có format chung cho tag không?

Có. Tag được viết bằng chữ thường, các tiếng cách nhau bằng dấu gạch ngang (-). Ví dụ, Kỹ sư Rosen sẽ được viết dưới dạng tag là "kỹ-sư-rosen". Các tag hệ thống bắt đầu bằng dấu gạch dưới (_), ví dụ như tag _admin.

Tôi có thể tự tag các bài mới được không?

Nếu là bản dịch, bạn có thể tìm các tag của bài gốc và tag bản dịch bằng các tag tiếng việt tương ứng. Nếu là bài viết mới, bạn có thể tag nếu bạn đã đọc kĩ hướng dẫn này, nhưng tốt nhất là nên hỏi ý kiến của nhân viên trước khi tự tag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License