Danh Sách Tag

Dưới đây là danh sách tổng hợp các tag hiện có trên wiki cũng như giải thích rõ về mục đích của chúng. Để thêm tag nhanh nhất vào bản dịch, các dịch giả nên tham khảo tại đây.

Khi chọn các tag cho bài viết, hãy cố gắng giữ cho danh sách tag ngắn nhất có thể; mục tiêu chính chính là chỉ sử dụng các tag sẵn có, hơn là tự tạo một cái mới. Nếu nhân viên cảm thấy cần một tag mới, họ sẽ tạo và thực hiện tag các bài viết liên quan. Nếu bạn muốn đóng góp một tag mới, vui lòng điền vào thread dính đề xuất tag.

Lưu ý: Hiện tại trang chỉ được chỉnh sửa bởi nhân sự trên Wiki. Bất kỳ thành viên nào tự ý chỉnh sửa sẽ gặp hình thức kỉ luận thích đáng. ~Kir

Cấp cao

Toàn bộ các trang trên Wiki đều phải có một tag cấp cao quyết định xem bài của họ thuộc dạng bài viết nào.

Tác phẩm Viễn tưởng

Các tag sau được dành cho các tác phẩm chứa yếu tố viễn tưởng.

 • scp — Toàn bộ các bài viết SCP chính, đề cử 001, hài (-J), lưu trữ (-ARC), và đã giải thích (-EX) nên được tag scp.
  • Yêu cầu tag thêm 'phân-loại-quản-thúc'
 • tài-liệu-goi — tài liệu được viết với góc nhìn từ một Thế Lực Đáng Lưu Tâm, và hợp lệ với yêu cầu từ Hub của TLĐLT ấy. Tài liệu GoI nên được tag với tên của GoI ấy, cũng như tag gạch dưới của tài liệu GoI.
  • Yêu cầu với toàn bộ bài thuộc nhóm 'tài-liệu-goi'
 • truyện — Toàn bộ các bài viễn tưởng trong vũ trụ SCP nhưng không thuộc dạng SCP, Tài liệu GoI, Trang Điểm hoặc bổ sung.
 • bổ-sung — trang bổ-sung là trang yêu cầu ngữ cảnh từ trang mẹ thì độc giả mới có thể hiểu. Những trang này cũng cần phải được đặt trang mẹ tương ứng nhằm giữ độ liên quan và tính tự động cho định vị dấu vết. Một trang chỉ được phép đặt là bổ-sung chỉ khi trang đấy được tạo bởi tác giả gốc của trang mẹ, hoặc có cho phép từ tác giả trang mẹ. Tài liệu đóng góp mà không được phép trên sẽ chỉ được tag là truyện, kể cả khi bố cục bài viết là bản ghi hay bản thu đi chăng nữa.
 • điểm — Các trang điểm là trang hub ghi chú chi tiết về một Điểm thuộc diện quản lý của Tổ Chức, và cung cấp thông tin rõ về các vật thể lưu trữ tại Điểm, lịch sử Điểm, nhân sự làm việc, v.v. Một trang với tag điểm cũng là một trang hub v.d. bài ghi về SCP được lưu trữ tại Điểm phải có tag hub.

Trang Thông Tin

Các trang sau có thông tin về trang web hoặc quy trình viết bài, dịch bài.

 • hướng-dẫn — Các trang sau là hướng dẫn viết bài, dịch bài, gợi ý, hoặc các trang giúp tác giả, dịch giả đóng góp vào wiki. Hướng dẫn chỉ được tag bởi nhân viên, hoặc nhân sự có cấp phép bởi nhân viên. Xem thêm về luận.
 • luận — Các trang luận bao gồm những thông tin hữu ích về một chủ đề nhất định có thể có ích cho tác giả trong quá trình viết bài liên quan, nhưng khác với hướng-dẫn/, luận mang tính chủ quan và ý kiến cá nhân của tác giả luận.
 • tài-liệu-tham-khảo — Các trang //tài-liệu-tham-khảo bao gồm những thông tin về các khía cạnh của vũ trụ SCP.
 • tin-tức — Các trang tin-tức bao gồm thông tin về Tổ Chức SCP với quy mô rộng, từ tác phẩm đồ họa bởi người hâm mộ đến bài viết mới thành công. Đôi khi cũng dùng cho thông báo từ nhân viên (nếu như chúng không được đăng tại trang chính hoặc diễn đàn).

Trang Người Dùng

Trang dành cho thành viên khoe các tác phẩm của mình.

 • tác-giả — Tag này chỉ được dùng cho trang tác giả. Mỗi thành viên trang đủ điều kiện chỉ được phép có một trang tác giả duy nhất.
 • nghệ-sĩ — Tag này chỉ nên, giống như trên, dùng cho trang hồ sơ nghệ sĩ. Nếu một thành viên muốn có nhiều hơn một trang nghệ sĩ, họ phải xin cấp phép nhân viên trước.
 • hội-họa — Các trang hội-họa bao gồm các họa tác liên quan đến Tổ Chức trên wiki, kể cả rằng tạo bởi cá nhân hay bởi nhóm.

Trang Nhập Liệu

Các trang sau được tạo để nhập vào trang khác.

 • component — Một trang được tạo và thiết kế để nhập vào trang khác sử dụng lệnh [[include]] nhằm thêm thiết kế, kiểu dáng hoặc công dụng mới cho tác phẩm.
  • Khác với 'component-backend'
  • Hạn chế bởi 'theme', và 'more-by'
 • component-backend — Một trang 'mẫu nội bộ' được thiết kế để thêm vào một component hoặc component-backend khác, nhưng không được sử dụng trực tiếp bởi tác giả.
  • Khác với 'component'
 • theme — Trang Theme là trang thay đổi hiển thị một trang.
  • Thế cho 'component'
 • fragment — Một trang được thiết kế để thêm vào một trang duy nhất, và chỉ chứa nội dung bổ sung cho trang ấy. Chúc cần được gắn trang mẹ vào trang đó. Trang dạng này nên được lưu tại mục fragment: và được hưởng miễn xóa nếu như trang mẹ của chúng vẫn còn trên wiki. Nếu trang con hoặc mẹ của chúng bị xóa, cấp phép xóa sẽ hợp lệ với những trang này.
 • more-by — Một trang liệt kê toàn bộ tác phẩm của một tác giả, được thiết kế để các tác giả đó chia sẻ bài viết của mình trên Wiki. Chúng nên được gắn vào trang tác giả của tác giả đó, nếu có. Các trang thuộc loại này phải thuộc danh mục more-by: và được miễn voting. EN khuyến cáo các chi nhánh khác không dịch các trang này.
  • Thế cho 'component'

Trang Nội bộ

Các trang được tạo ra cho việc sử dụng nội bộ.

 • forum — các trang forum là những trang cần thiết cho hoạt động nội bộ của hệ thống diễn đàn trên Wikidot. Chúng chỉ nên được tạo bởi nhân viên.
 • bìa — các trang bìa là 'trang bìa' cho một vài bài viết. (xem: SCP-902 » SCP-902 Warning.

Các trang khác

 • hub — các trang hub là những trang chứa liên kết tới nhiều bài viết. Các series SCP là các trang hub, cũng như series truyện và những trang tương tự. Vì là tag trang chính, các hub có thể không có các thẻ cấp cao khác (ví dụ: scp hoặc truyện), ngoại trừ các trang cuộc-thi. Ngoài ra, các hub truyện cũng phải được gắn thẻ với _hub-truyện.
 • bàn-làm-việc — Bàn làm việc là những trang được tạo ra bởi các mod và admin cho phép họ quản lý vài trang bằng cách sử dụng mô đun của Wikidot. Trong khi bạn được pháp quản lý trang tác-giả của mình, đừng tạo bất kỳ trang bàn làm việc nào nếu bạn không phải kiểm soát viên hay admin, hoặc đã được cấp phép để làm như vậy.
 • sandbox — Trong quá khứ rất xa, sandbox trên trang web chính được cho phép. Điều này xảy ra trước khi số lượng thành viên trở nên lớn đến mức số lượng sandbox sẽ tạo thành một mớ hỗn độn trên wiki. Xin lưu ý rằng sandbox cá nhân không còn được cho phép sử dụng trên trang web chính. Trang web chính của SCP Sandbox wiki (chi nhánh Việt Nam) tại http://scpvnsandbox.wikidot.com/ sẽ được sử dụng cho các bản nháp bài viết. Chỉ nhân viên mới có thể cho phép các sandbox mới tồn tại trên trang web.

Tag VN

Dưới đây là các tag riêng thuộc chi nhánh và dành cho các tác phẩm VN hiện hành trên chi nhánh.

Nhân viên: Mỗi khi triển khai tag mới cho cuộc thi hoặc sự kiện nào khác, vui lòng thông báo cho Nhóm Kỹ thuật.

Cấp cao VN

Toàn bộ các trang trên Wiki đều phải có một tag cấp cao quyết định xem bài của họ thuộc dạng bài viết nào.

Tác phẩm Viễn tưởng

Các tag sau được dành cho các tác phẩm chứa yếu tố viễn tưởng.

 • scp-vn — Toàn bộ các bài viết SCP-VN chính, đề cử 001, hài (-J-VN), lưu trữ (-ARC-VN), và đã giải thích (-EX-VN) thuộc chi nhánh Việt Nam nên được tag scp-vn.
  • Yêu cầu tag thêm 'phân-loại-quản-thúc'
 • tài-liệu-goi-vn — tài liệu được viết với góc nhìn từ một Thế Lực Đáng Lưu Tâm-VN, và hợp lệ với yêu cầu từ Hub của TLĐLT-VN ấy.
  • Yêu cầu với toàn bộ bài thuộc nhóm 'tài-liệu-goi'
 • truyện-vn — Toàn bộ các bài viễn tưởng thuộc chi nhánh Việt Nam trong vũ trụ SCP nhưng không thuộc dạng SCP, Tài liệu GoI, Trang Điểm hoặc bổ sung.
 • bổ-sung-vn — trang bổ-sung là trang thuộc chi nhánh Việt Nam yêu cầu ngữ cảnh từ trang mẹ thì độc giả mới có thể hiểu. Những trang này cũng cần phải được đặt trang mẹ tương ứng nhằm giữ độ liên quan và tính tự động cho định vị dấu vết. Một trang chỉ được phép đặt là bổ-sung-vn chỉ khi trang đấy được tạo bởi tác giả gốc của trang mẹ, hoặc có cho phép từ tác giả trang mẹ. Tài liệu đóng góp mà không được phép trên sẽ chỉ được tag là truyện, kể cả khi bố cục bài viết là bản ghi hay bản thu đi chăng nữa.
 • điểm-vn — Các trang điểm là trang hub ghi chú chi tiết về một Điểm của chi nhánh Việt Nam thuộc diện quản lý của Tổ Chức, và cung cấp thông tin rõ về các vật thể lưu trữ tại Điểm, lịch sử Điểm, nhân sự làm việc, v.v. Một trang với tag điểm-vn cũng là một trang hub v.d. bài ghi về SCP được lưu trữ tại Điểm phải có tag hub.

Trang Thông Tin

Các trang sau có thông tin về trang web hoặc quy trình viết bài, dịch bài.

 • hướng-dẫn-vn — Các trang sau là hướng dẫn viết bài, dịch bài, gợi ý, hoặc các trang giúp tác giả, dịch giả đóng góp vào wiki, được viết bởi chi nhánh Việt Nam. Hướng dẫn chỉ được tag bởi nhân viên, hoặc nhân sự có cấp phép bởi nhân viên. Xem thêm về luận-vn.
 • luận-vn — Các trang luận-vn là những trang viết bởi chi nhánh Việt Nam bao gồm những thông tin hữu ích về một chủ đề nhất định có thể có ích cho tác giả trong quá trình viết bài liên quan, nhưng khác với hướng-dẫn-vn, luận mang tính chủ quan và ý kiến cá nhân của tác giả luận.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License