Những Câu Chuyện Của Quý Ngài Sưu Tập


đánh giá: +8+x
zuusn.jpg

Ngay cả Quý Ngài Mặt Trăng cũng không thể kìm được sự phấn khích!!

Wow! Bạn vừa tìm thấy cho mình Những Câu Chuyện Của Quý Ngài Sưu Tập, một bộ sưu tập truyện phiên bản giới hạn từ Tiến sĩ Wondertainment!

Đọc tất cả và trở thành Quý Ngài Độc Giả!!

Được tổng hợp bởi Salman Corbette và TheDeadlyMoose, Cộng tác viên tổng hợp: Dexanote và TroyL

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License