Đội Đặc nhiệm Cơ động
scorpionmtf.png

ĐĐNCĐ được vẽ bởi Scorpion141

ĐỘI ĐẶC NHIỆM CƠ ĐỘNG


Đội Đặc nhiệm Cơ động (ĐĐNCĐ) là các đơn vị ưu tú bao gồm các nhân sự được tuyển chọn từ khắp các cơ sở thuộc Tổ Chức và được huy động nhằm đối phó với các mối đe dọa hay những tình huống đặc biệt đôi khi vượt quá khả năng tác chiến hoặc chuyên môn của nhân sự thực địa chính quy và — như theo tên gọi của họ — có thể được chuyển dời công tác giữa các cơ sở hoặc địa điểm khi cần thiết. Nhân sự Đội Đặc Nhiệm Cơ Động đại diện cho những cá nhân "tốt nhất trong những người tốt nhất" của Tổ chức.

Các Đội Đặc nhiệm Cơ động rất khác nhau về quy mô, thành phần, và mục đích. Một đội đặc nhiệm định hướng tác chiến quân lực tiểu đoàn được huấn luyện để đối phó với các thực thể dị thường hung hăng có thể gồm có hàng trăm quân đoàn cộng với nhân sự, phương tiện, và trang thiết bị hỗ trợ và có thể được triển khai toàn bộ hoặc một phần để đối phó với các mối đe dọa khắp toàn cầu. Tuy nhiên, một Đội Đặc nhiệm Cơ động cũng có thể là một đội đặc nhiệm điều tra hoặc thu thập tình báo nhỏ, chuyên dụng mà có thể có ít hơn một tá nhân sự nếu điều đó được coi là đủ để thực hiện mục tiêu của họ.

Trong khi thực địa, thành viên đội đặc nhiệm thường đóng vai trò là nhân sự ứng cứu khẩn cấp, người thực thi pháp luật địa phương hoặc liên bang, hay quân nhân sao cho thích hợp với khu vực mà họ đang hoạt động. Chỉ huy Đội Đặc Nhiệm Cơ động cũng có thể yêu cầu viện trợ của đơn vị thực địa địa phương hoặc nhân sự đóng quân tại tại các cơ sở gần đó của Tổ Chức nhằm hoàn thành nhiệm vụ của họ.


SỰ TỔ CHỨC

Mỗi đơn vị về cơ bản được cấu trúc theo quy mô phù hợp nhất với mục đích dự định của họ. Trong khi các đội đặc nhiệm định hướng tác chiến có thể theo sát hệ thống cấp bậc quân sự và tổ chức, các đơn vị nhỏ hơn có thể vô hình thức hoặc mặt khác có một chuỗi chỉ huy riêng tư. Như vậy, trách nhiệm của Chỉ huy Đội Đặc Nhiệm Cơ Động (CHĐĐNCĐ) cho từng đội đặc nhiệm cơ động đặc thù có thể có thể khác nhau rất nhiều; chỉ huy cho một đội đặc nhiệm cơ động lớn có thể tập trung vào việc duy trì nhiều đội và triển khai họ khi cần thiết cho từng hoạt động được phân công, trái lại chỉ huy của một nhóm nhỏ có thể triển khai với đội của họ qua việc chỉ đạo hoạt động từ địa điểm tại chỗ.

Tương tự như vậy, liên kết của mỗi đơn vị cũng sẽ rất khác nhau. Một vài Đội Đặc Nhiệm Cơ Động gồm có nhân sự đã được đào tạo và hoạt động cùng nhau trong nhiều năm hay thậm chí cả nhiều thập niên, trong khi nhân sự của Đội Đặc Nhiệm Cơ Động được thành lập theo thời hạn tạm thời để đối phó với một sự cố riêng biệt có thể hiểu biết ít hơn về tên của mỗi người và lĩnh vực chuyên môn.


SỰ THÀNH LẬP

Đội Đặc Nhiệm Cơ Động điển hình được ủy quyền khi cần thiết bởi Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm của Tổ Chức, thường với sự phê chuẩn trực tiếp bởi bởi một hoặc nhiều thành viên Hội đồng O5. Một lượng đáng kể các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động được thành lập nhằm đối phó với dị thường cụ thể thể hiện những đặc điểm mà các đội phản ứng hay quản thúc tiêu chuẩn không thể khống chế một cách hiệu quả, mặc dù một số đội cũng được tạo ra nhằm ngăn chặn mối đe dọa mới nổi hoặc chỉ mang tính lý thuyết.


SỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Các Đặc Nhiệm Cơ Động được thành lập nhằm mục đích quản thúc một dị thể cụ thể thường sẽ chấm dứt hoạt động khi kết thúc hoạt động thu hồi hoặc khi việc quản thúc đang diễn ra được cho là không còn cần thiết nữa. Đôi khi, các đội đặc nhiệm như vậy vẫn sẽ hoạt động nếu chuyên môn và kinh nghiệm học được được cân nhắc là hữu ích cho các sự cố trong tương lai, nhưng nếu không thì đội đặc nhiệm có thể bị giải tán và nhân sự của đơn vị đó sẽ phải trở về vị trí công tác trước đó của họ. Rất hiếm, nhưng một Đội Đặc Nhiệm Cơ Động cũng có thể bị giải tán nếu đơn vị đó chịu thiệt hại về thương vong đủ làm cho nó không còn khả năng hoạt động. Trong những trường hợp như này, nếu năng lực trước đó của đội đặc nhiệm đặc thù đó được cho rằng là thiết yếu, một đội đặc nhiệm mới có thể được ủy quyền để thay thế nó.

Để xem danh sách đầy đủ của các ĐĐNCĐ trong các bài viết hiện có, hãy xem trang này.

Nếu bạn muốn thực hiện chỉnh sửa lên trang này, xin hãy liên lạc với Modern_ErasmusModern_Erasmus để được chấp thuận trước.

Bảng Nội Dung

ĐĐNCĐ Alpha-1 ("Xích Hữu Thủ")
ĐĐNCĐ Alpha-4 ("Ngựa Con Tốc Hành")
ĐĐNCĐ Alpha-9 ("Hi Vọng Cuối Cùng")
ĐĐNCĐ Beta-4 ("Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ")
ĐĐNCĐ Beta-7 ("Những Thợ Mũ Đin")
ĐĐNCĐ Gamma-5 ("Cá Trích Đỏ")
ĐĐNCĐ Gamma-6 ("Mồi Sống Biển Sâu")
ĐĐNCĐ Gamma-13 ("Những Kẻ Hành Luật của Asimov")
ĐĐNCĐ Delta-5 ("Những Kẻ Tiên Phong")
ĐĐNCĐ Epsilon-6 ("Ngu Dân")
ĐĐNCĐ Epsilon-9 ("Thực Hỏa Nhân")
ĐĐNCĐ Epsilon-11 ("Cửu Vĩ Hồ")
ĐĐNCĐ Zeta-9 ("Chuột Chũi")
ĐĐNCĐ Eta-4 ("Biến Đi Thoth")
ĐĐNCĐ Eta-10 ("Ác Quỷ Ẩn Tàng")
ĐĐNCĐ Eta-11 ("Dã Thú Man Rợ")
ĐĐNCĐ Theta-4 ("Thợ Làm Vườn")
ĐĐNCĐ Theta-90 ("Máy Mài Góc")
ĐĐNCĐ Iota-10 ("Feds Chết Tiệt")
ĐĐNCĐ Kappa-10 ("Thiên La")
ĐĐNCĐ Lambda-4 ("Những Kẻ Ngắm Chim")
ĐĐNCĐ Lambda-5 ("Bạch Thố")
ĐĐNCĐ Lambda-12 ("Kiểm Soát Sâu Bệnh")
ĐĐNCĐ Lambda-14 ("Nhà Đánh Giá Một Sao")
ĐĐNCĐ Mu-3 ("Xưởng Giá Tối Cao")
ĐĐNCĐ Mu-4 ("Những Kẻ Gỡ Lỗi")
ĐĐNCĐ Mu-13 ("Biệt Đội Săn Ma")
ĐĐNCĐ Nu-7 ("Giáng Búa")
ĐĐNCĐ Omicron Rho ("Đội Trong Mơ")
ĐĐNCĐ Pi-1 ("Dân Bịp Thành Thị")
ĐĐNCĐ Rho-1 ("Các Giáo Sư")
ĐĐNCĐ Rho-9 ("Hỗ Trợ Kỹ Thuật")
ĐĐNCĐ Rho-19 ("Dân Sao Kim")
ĐĐNCĐ Sigma-3 ("Những Thư Tịch Học Sư")
ĐĐNCĐ Sigma-66 ("Mười Sáu Tấn")
ĐĐNCĐ Tau-5 ("Luân Hồi")
ĐĐNCĐ Phi-2 ("Những Cô Gái Thông Minh")
ĐĐNCĐ Psi-7 ("Sửa Sang Ngôi Nhà")
ĐĐNCĐ Psi-8 ("Những Bộ Giảm Thanh")
ĐĐNCĐ Omega-0 ("Ará Orún")
ĐĐNCĐ Omega-7 ("Chiếc Hộp Pandora")
ĐĐNCĐ Omega-12 ("Gót Chân Achilles")
ĐĐNCĐ Stigma-9 ("Tiến Hóa từ Bánh Răng, Đòn Bẩy và Ròng Rọc Tự Nhiên")
ĐĐNCĐ Bổ Sung
Epsilon-7 ("Đừng-Quên-Tôi")
Eta-5 ("Những Kẻ Ném Bom Jäeger")
Theta-5 ("Con Thuyền Lớn Hơn")
Upsilon-4 ("Thuốc Ngọt")


Danh Sách Đội Đặc Nhiệm Cơ Động


ĐĐNCĐ Alpha-1 ("Xích Hữu Thủ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-1 là đội đặc nhiệm báo cáo trực tiếp cho Hội Đồng O5 và được sử dụng trong các tình huống đòi hỏi hoạt động an ninh nghiêm ngặt nhất. Đội đặc nhiệm gồm có các đặc vụ tốt nhất và trung kiên nhất của Tổ Chức. Thông tin thêm về ĐĐNCĐ Alpha-1 được phân loại Cấp 5.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Alpha-4 ("Ngựa Con Tốc Hành")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-4 gồm chủ yếu nhân sự được đào tạo để hành động như nhân viên bí mật và chuyên về theo dõi, ngăn chặn, và thu hồi các vật thể dị thường được gửi qua bưu điện và dịch vụ giao hàng toàn cầu.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Alpha-9 ("Hi Vọng Cuối Cùng")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Sự tái sinh của ĐĐNCĐ Omega-7. Một Đội Đặc nhiệm Cơ động với định ý cụ thể nhằm huấn luyện và sử dụng các vật thể SCP dạng người trên thực địa.

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Beta-4 ("Kẻ Bị Ruồng Bỏ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: ĐĐNCĐ Beta-4 là đội đặc nhiệm được thành lập với mục đích duy nhất là hỗ trợ và giám sát GoI-466 (Giải Pháp Đời Sống Hoang Dã Wilson) trong các tương tác của họ với các dị thường gốc từ hệ động vật bản địa.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật Thể:

ĐĐNCĐ Beta-7 ("Thợ May Mũ Maz")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Beta-7 chuyên về thu thập và quản thúc các dị thường thể hiện mối nguy sinh học, hóa học, hoặc X quang cực đoan cũng như nhanh chóng quản thúc và dọn dẹp khu vực bị tác động bởi các dị thể như vậy. Điều này bao gồm lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch dự phòng cho khu vực mở rộng hay sự truyền nhiễm dịch từ các đặc vụ mắc chứng bệnh dị thường hay các hiện tượng lây lan khác.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Gamma-5 ("Cá Trích Đỏ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ Động Gamma-5 chuyên về ngăn trở phổ biến kiến thức về các sự kiện hoặc hiện tượng dị thường trong trường hợp mà các nỗ lực giữ kín ban đầu tỏ ra không hiệu quả hay không đủ, hoặc trong trường hợp kiến thức đó đã đạt mức tới hạn công khai. Điều này bao gồm nghiên cứu và phát triển thuốc lú thực nghiệm cũng như quy trình làm giả ký ức.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Gamma-6 ("Thợ Săn Đáy Biển")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ Động Gamma-6 chuyên về điều tra và theo dõi dị thể đại dương hoặc đáy biển.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Gamma-13 ("Kẻ Hành Luật Asimov")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Gamma-13 chuyên về điều tra, theo dõi, và tìm hiểu các vật thể dị thường, người, và thực thể liên quan đến GoI-1115 (Anderson Robotics). Điều này bao gồm sự xác định khách hàng của Anderson, địa điểm các sản phẩm của Anderson và thực hiện các cuộc đột kích vào các văn phòng Anderson.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Delta-5 ("Kẻ Tiên Phong")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Delta-5 là tập hợp của rất nhiều chi bộ tự trị ngụy trang chuyên về xác định và ưu tiên thu thập các thực thể và vật thể dị thường liên quan đến Các Thế Lực Đáng Lưu Tâm khác.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Epsilon-6 ("Ngu Dân")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Chuyên về điều tra, quản thúc, và theo sau dọn dẹp các dị thường trong môi trường nông thôn và ngoại ô.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

ĐĐNCĐ Epsilon-9 ("Thực Nhân Hỏa")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Epsilon-9 chuyên trong việc sử dụng vũ khí gây cháy và hoạt động trong nhiệt độ môi trường cao.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

ĐĐNCĐ Epsilon-11 ("Cửu Vĩ Hồ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Epsilon-11 xử lý an ninh nội bộ cho Tổ Chức SCP, dưới sự giám sát của ĐĐNCĐ Alpha-1. Họ là một lực lượng hành quân đặc biệt được triển khai tới các Điểm Tổ Chức khi quy trình tiêu chuẩn thất bại và nhiều vụ vi phạm xảy ra. Tương tự vậy, hầu hết các hoạt động của họ là tối mật.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Nhiệm Vụ:

MTF Zeta-9 ("Chuột Chũi")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Zeta-9 chuyên về điều tra, khám phá, và quản thúc các khu vực ngầm hoặc khép kín thể hiện hiện tượng dị thường, đặc biệt là các khu vực với địa hình bất thường hoặc không-thời gian không ổn định.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

MTF Eta-4 ("Biến Đi Thoth")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Eta-4 là một đơn vị những con chim biển thông minh bị ảnh hưởng bởi SCP-3095. Eta-4 chuyên về thu thập thông tin và phân tích, nghiên cứu thực địa và hỗ trợ bổ sung, và trong các trường hợp cực đoan, là đơn vị chiến đấu trên không. Đội đặc nhiệm được giao nhiệm vụ cuối cùng là bảo vệ nhân loại sau Viễn Cảnh Cấp BE "Di Cư" Kết-Thúc-Sự-Nhận-Thức.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật Thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Eta-10 ("Không Thấy Ác Quỷ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Eta-10 chuyên về điều tra, thu thập, và quản thúc sơ bộ các vật thể hoặc thực thể thể hiện nhận thức độc, tác nhân lan truyền nhận thức, hoặc mặt khác yêu cầu theo dõi gián tiếp hoặc luân phiên nhằm xử lý an toàn.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Eta-11 ("Dã Thú Man Rợ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc Nhiệm Cơ động Eta-11 chuyên về điều tra, thu thập, và quản thúc dị thường âm nhạc hoặc thính giác, bao gồm bất kỳ nhận thức thính giác độc hoặc các mối đe dọa dị thường gốc từ âm thanh.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Theta-4 ("Thợ Làm Vườn")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Theta-4 chuyên về thu thập và quản thúc các vật thể và thực thể dị thường là thực vật hoặc giống thực vật, đặc biệt là nghiên cứu thực địa liên quan đến sự lan đi rộng rãi của những dị thường như vậy.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Theta-90 ("Máy Mài Góc")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Theta-90 giải quyết với các dị thường địa hình học, hình học, và tương tự phạm vi vấn đề toán học.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Iota-10 ("Liên Bang Chết Tiệt")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Iota-10 duy trì hoạt động bí mật trong các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, liên bang, và tỉnh lẻ và chuyên về tạo điều kiện thuyên chuyển vật thể và bằng chứng dị thường vào tầm kiểm soát của Tổ Chức cũng như nhượng quyền lực pháp lý qua các địa điểm sự kiện dị thường từ cơ quan pháp luật địa phương sang đội phản ứng và quản thúc của Tổ Chức.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Kappa-10 ("Skynet")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Kappa-10 là một định danh tạm thời cho đến khi nó chính thức bị giải tán hoặc trừng phạt. Nó được giao nhiệm vụ nghiêm ngặt trong việc điều tra và thu hút các "dị thường-mạng" sử dụng kết hợp tác nhân ảo (AICs) và các nghiên cứu viên của Tổ Chức nhằm theo dõi, vô hiệu, và/hoặc ngăn chặn các mối đe dọa vô hữu như vậy.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Lambda-4 ("Kẻ Rình Chim")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Lambda-4 chuyên về xác định, theo dõi, và quản thúc các dị thường sinh vật học trên không, đặc biệt tổ chức loài chim dị thường.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Lambda-5 ("Bạch Thố")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Lambda-5 chuyên về nghiên cứu thực tại bất ổn định, siêu thực, và có kiểm soát, và quản thúc cá nhân hoặc tạo tác tiềm tàng nguy hiểm có khả năng thao túng không gian và thời gian.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Lambda-12 ("Kiểm Soát Sâu Bệnh")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Chuyên về theo dõi, quản thúc, và tiêu diệt sâu bọ dị thường. Thường được sử dụng như đội phản ứng đầu tiên khi theo dõi sinh vật dị thường. Chưa bao giờ để mất một đặc vụ nào trong bất kỳ nhiệm vụ của họ.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật Thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Lambda-14 ("Nhà Đánh Giá Một Sao")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Một đội đặc nhiệm chuyên về giải quyết dị thường và địa điểm định hướng bán lẻ, có thể là các nhà hàng độc lập hoặc toàn bộ khu mua sắm thể hiện dị thường. Kể từ sau điều tra ban đầu của họ về Nhà Hàng Ambrose, ĐĐNCĐ Lambda-14 đã được phân công hoạt động nhằm chống lại nhóm này.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật Thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Mu-3 ("Xưởng Giá Tối Cao")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Mu-3 được dành riêng để theo dõi TLĐLT 'Công ty TNHH Marshall, Carter & Dark'. Thông qua các nỗ lực hợp lực của các đặc vụ ngầm và chuyên gia bí mật, mục tiêu của họ là: xác định các vật thể đáng quan tâm thuộc sở hữu của Marshall, Carter & Dark; chớp thời cơ thu hồi các vật thể đó; và, cuối cùng là thực hiện quản thúc chúng.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Nhiệm Vụ:

ĐĐNCĐ Mu-4 ("Trình Gỡ Lỗi")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Mu-4 chuyên về xác định, theo dõi, thu hồi, và quản thúc các hộp số và thiết bị điện tử, đặc biệt là máy tính dị thường và các dị thường liên quan đến mạng. Điều này bao gồm việc điều tra các trang web khả nghi có liên quan đến sự kiện dị thường hoặc chứa khả năng dị thường.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Mu-13 ("Biệt Đội Săn Ma")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Mu-13 chuyên về theo dõi, phân tích, và quản thúc các biểu thể hoặc thực thể vô hình hoặc vô mạc, đặc biệt những thứ được cho là có tri giác, trí khôn, hoặc mặt khác là thông minh và biết thích nghi.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Nhiệm Vụ:

ĐĐNCĐ Nu-7 ("Giáng Búa")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ Động Vũ Trang Nu-7 là một lực lượng cỡ tiểu đoàn bao gồm ba đơn vị quy mô đại đội thuộc lực lượng bộ binh tác chiến đặc biệt, một đại đội xe bọc thép hạng nhẹ, trung đội xe tăng, phi đội trực thăng, trung đội quân chủng hóa học-sinh học-X quang-hạt nhân (CBRN), trung đội kỹ sư chiến đấu, biệt đội chuyên gia vũ khí hạt nhân (NWS), cộng với chuyên viên chiến đấu và nhân sự hỗ trợ bổ sung. ĐĐNCĐVT Nu-7 đặt trụ sở chủ yếu tại Khu Quản Thúc Sinh Học Vũ Trang-14 và được giao nhiệm vụ ứng phó với các sự cố liên quan đến việc mất liên lạc với các cơ sở chính của Tổ Chức trong các trường hợp vi phạm quản thúc toàn điểm, thỏa hiệp với kẻ thù, hoặc các sự kiện thảm họa khác tương tự như vậy bị tình nghi.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Omicron Rho ("Đội Trong Mơ")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Tổ Chức đã khám phá ra phương thức trở thành Oneiroi, và từ giờ với sức mạnh này có nhiều khả năng quản thúc chúng hơn. Trong nhiều thập kỷ họ dạy cho các đặc vụ của mình phương pháp kỹ thuật cho phép một ý thức tham gia vào ý thức của người khác. Một số ít cá nhân có tinh thần thép đã được tổ chức thành một đội đặc nhiệm. Đội đầu tiên trong số đó là Đội Đặc nhiệm Cơ động Omicron Rho.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Nhiệm Vụ:

ĐĐNCĐ Pi-1 ("Dân Bịp Thành Thị")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ Động Pi-1 chuyên về điều tra, quản thúc, và theo sau dọn dẹp các dị thường trong môi trường đô thị đông dân, đặc biệt là tại khu vực trung tâm New York.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Rho-1 ("Chuyên Gia")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Rho-1 chuyên về thu thập, quản thúc, và vận chuyển các dị thường liên quan tới Nhóm Đáng Quan Tâm Alpha-388, "Đại Học Alexylva". Với việc giảm bớt mối đe dọa gây ra bởi GoI cụ thể, ĐĐNCĐ đã mở rộng trọng tâm của mình sang ngăn chặn bất kỳ và tất cả các nỗ lực học thuật dị thường.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Rho-9 ("Hỗ Trợ Kỹ Thuật")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Rho-9 xử lý bảo mật máy tính cho Tổ Chức. Khi lan truyền nhận thức giết đặc vụ có thể ngấm ngầm khắp cấu trúc dữ liệu, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Rho-19 ("Thái Bạch Kim Tinh")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Rho-19 đã được gửi đến sao Kim, với hy vọng thiết lập sự hiện diện của Tổ Chức nơi có thể hoạt động bất thường đáng kể.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Sigma-3 ("Cán Bộ Thư Mục")

small.jpg

Nhiệm Vụ Hoạt Động: Đội Đặc nhiệm Cơ động Sigma-3 được giao nhiệm vụ khám phá, hiểu biết, và cuối cùng là quản thúc địa điểm thế giới khác rộng lớn của Thư Viện của Kẻ Lang Thang.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Sigma-66 ("Mười Sáu Tấn")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Sigma-66 được tạo thành từ việc bắt giữ các thành viên từ GoI khác nhau. Mặc dù thiếu sự trung thành với Tổ Chức từ đội được tập hợp, nhưng chuyên môn của các thành viên là rất có giá trị.

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Tau-5 ("Luân Hồi")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Là các nhân bản sinh học cơ khí hóa bất tử được tạo ra từ xác thịt của một vị thần đã chết, Tau-5 sử dụng các vũ khí bí mật và thử nghiệm của Tổ Chức để điều tra và quản thúc các mối đe dọa thần thông, ma thuật, và tâm linh.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Phi-2 ("Những Cô Gái Thông Minh")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội đặc nhiệm chuyên về hiểu biết, theo dõi, bắt giữ, và săn lùng dị thường tiền sử, đặc biệt là khủng long.

Các Cuộc Bắt Gặp:

ĐĐNCĐ Psi-7 ("Sửa Sang Ngôi Nhà")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Psi-7 chuyên về điều tra bí mật, quản thúc, và/hoặc phá hủy các tòa nhà dị thường hay tòa nhà bị tác động bởi dị thường, đặc biệt là nhà ở trong khu vực đông dân cư. Điều này bao gồm thu thập hoặc dời lại các tòa nhà về tầm kiểm soát của Tổ Chức cũng như quan sát ban đầu và cung cấp tài liệu về các tòa nhà như vậy trước khi di chuyển cho các đội quản thúc địa phương cho việc quản thúc đang diễn ra hay dài hạn.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Psi-8 ("Bộ Giảm Thanh")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ Động Psi-8 chuyên về điều tra, theo dõi, quản thúc và/hoặc tiêu diệt các cá nhân bị khả nghi có khả năng hoặc bị tác động bởi các dị thường hồi ức, cũng như điều tra các trường hợp nghi ngờ giao tiếp với các cá nhân đã qua đời. Điều này bao gồm việc cắt đứt các thiết bị với dụng ý cho phép giao tiếp với các cá nhân bị chôn sống, chẳng hạn như là chuông, ống dẫn, và điện thoại, cũng như giam giữ và thẩm vấn cá nhân cho là đã tiếp xúc với các cá nhân đã chết.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật Thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Omega-0 ("Ará Orún")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Các "Vị Thánh" của ĐĐNCĐ Omega-0 được xây dựng thông tin với ký ức của các nhân sự đã qua đời của Tổ Chức có thể thể hiện thông qua việc truy cập vào các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ của Tổ Chức . Sử dụng Danh Tính Huấn Luyện Chiến Tranh (IWT) họ bảo vệ các đồng đội còn sống của họ chống lại các thực thể và mối đe dọa thông tin. Sự tồn tại của ĐĐNCĐ ω-0 không được biết với gần như hoặc tất cả các thành viên đang tồn tại của Tổ Chức.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Omega-7 ("Chiếc Hộp Pandora")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Omega-7 là một đội đặc nhiệm thử nghiệm chuyên về thu hồi và quản thúc các dị thường lợi dụng hợp tác các thực thể dị thường dạng người, đặc biệt là SCP-076 và SCP-105. Đội Đặc nhiệm Cơ động Omega-7 đã bị giải tán và ngừng hoạt động; mục này sẽ bị xóa theo lệnh của Cục An Ninh Thông Tin và Tài Liệu.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Omega-12 ("Gót Chân Achilles")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Một đội đặc nhiệm gồm có nhân sự bẻ cong hiện thực của Tổ Chức từ các vũ trụ song song. Omega-12 được giao nhiệm vụ bắt giữ các cá thể của SCP-3480-2, canh giữ rất nhiều thực thể bị tống giam ở Khu-13, và săn lùng các thứ bẻ cong hiện thực hùng mạnh chưa được quản thúc ở các nơi khác.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Stigma-9 ("Tiến Hóa từ Bánh Răng, Đòn Bẩy và Ròng Rọc Tự Nhiên")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: —Về phương diện lịch sử, Giáo hội Phế Thần luôn tự hào về tính chất nhân tạo của mình - rằng đức tin của nó được chứng minh bằng các tạo tác hữu hình và các thiết bị vật lý của phép màu. Vì vậy, khi thời gian tới nhằm gây bất ổn định cho Giáo hội, Tổ Chức đã tạo trước một nhóm những người thợ rèn, và Stigma-9 chính là nó.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:

Các Báo Cáo Hành Động:

ĐĐNCĐ Bổ Sung

Tất cả các ĐĐNCĐ không đáp ứng các điều kiện cần thiết để nhận mục với bức vẽ riêng về nó có thể được đặt ở đây. Danh sách ở đây không nên được hiểu là đầy đủ; ĐĐNCĐ mới có thể được thành lập và giải tán bất kỳ lúc nào Tổ Chức yêu cầu. Nếu bạn đang tìm một ĐĐNCĐ để sử dụng, danh sách này có thể giúp bạn. ĐĐNCĐ được thấy sử dụng trong nhiều bài viết có thể được thêm vào danh sách này theo yêu cầu.

Epsilon-7 ("Đừng-Quên-Tôi)

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Một đội đặc nhiệm ngầm được giao nhiệm vụ phá hủy nghiên cứu và phát triển của thuốc ký ức.

Các Cuộc Bắt Gặp:

Eta-5 ("Máy Bay Ném Bom Jäeger")

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Eta-5 là một đơn vị phản ứng nhanh chuyên về theo dõi, bắt giữ và quản thúc các Kẻ Công Kích Cỡ Lớn (các thực thể có chiều cao hơn 30m). Triển khai trừ, và giam giữ LSA trong Điểm-Không-Gian-172.

Các Cuộc Bắt Gặp:

Theta-5 ("Con Thuyền Lớn Hơn")

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Chuyên về các dị thường liên quan hoặc đe dọa đến phương tiện đường thủy.

Các Cuộc Bắt Gặp:


Upsilon-4 ("Viên Thuốc Ngọt")

upsilon4.png

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Ban đầu được thành lập để quản thúc SCP-2559, Đội Đặc nhiệm Cơ động Upsilon-4 được giao nhiệm vụ ngăn chặn dịch tễ học, đặc biệt là ngăn chặn bùng nổ lan truyền nhận thức.

Các Cuộc Bắt Gặp:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License