TH-HUB

Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Thái

Nội dung của trang này hiện [được giải mật].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.

scp-logo-th.svg

Danh sách các SCP-TH

Danh sách các SCP-TH Hài

Canon

Tổ Chức Kinh Dị

Bạn có muốn ngồi đây nghe những câu chuyện kinh dị tại Tổ Chức!?


I softly cursed because this place was very dirty. When I saw around the room, the researchers started to enter the room. However, they had a weird appearance. That person seemed to have a decayed skin. Another person had a mouth with a wire sewing and tried to speak out something which I couldn't understand since I had entered the room. That person seemed to have no downward body. Another person had full of sewing scratch on his body. However, I might only imagine because it was abnormal since the beginning of this Foundation.

Từ truyện "Orientation at B Building" bởi Dr Xu weil geena

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License