Dự Án Thaumiel


đánh giá: +12+x

Yêu cầu chấp thuận cao hơn.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Không, nhưng tiếng gọi của chim sẻ lại ngọt ngào.

… Không chính xác.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Có, nhưng chỉ vào mùa đông.

… Không chính xác.

CHO TÔI VÀO

Yêu cầu chấp thuận cao hơn.

Vui Lòng Nhập Mật Khẩu Ngay:

Hắc Nguyệt có hú không?

Giao diện đã không hoạt động trong ba phút. Bạn có cần hỗ trợ không?

n

Bạn có muốn duy trì kết nối không?

y

Chỉ khi suy yếu.

Vui lòng rời khỏi giao diện và đặt tay lên đầu. Bạn không có quyền truy cập vào Trạng Thái Tài Liệu: Thaumiel.

An ninh sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian ngắn.

Đừng Kháng Cự.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License