Wiki Phòng Tắm

cromage.png

.

đánh giá: +13+x

Cách dùng

Để sử dụng theme này trong trang của bạn, đặt code sau đây tại bất kì chỗ nào trong bài viết:

[[include :scp-vn:creepypasta-theme]]

Phương pháp CSS @import tiêu chuẩn không hoạt động. Đây là có chủ ý (cảm ơn stormbreathstormbreath vì đã cung cấp CSS code!). Nhập theme bằng cách dùng [[include]] sẽ thêm vào trang của bạn một danh sách Backlink. Điều này sẽ hữu dụng trong việc tìm ra trang nào bị ảnh hưởng khi sử dụng theme này, và cho phép bất kì lỗi nào gây ra bởi theme sẽ được phát hiện và sửa lại nhanh hơn.

Bạn có thể xem Backlink của bất kì trang nào bằng cách click vào "+ Lựa chọn" ở cuối trang, rồi click vào "Backlinks".


Ví dụ

rook.png

Logo Parawatch.

Horizontal rule có thể được tạo bởi 5 dấu gạch nối "-----" và mở rộng toàn bộ trang nếu nó không chứa gì (vd blockquote). Các đường phân tách tài liệu là horizontal rule.

Tiêu đề có thể được tạo bằng cách đặt sau từ một đến sáu dấu "+" ở đầu dòng

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.
Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Mono&display=swap');
 
/*
  Powered on 2019/05/09 06:09:42
  [2019 Wikidot Theme]
  Created by The Great Hippo
  CC BY-SA 3.0
*/
 
/* FONTS AND COLORS */
 
:root {
  --bg-light: #262626;
  --bg: #1a1a1a;
  --bg-dark: #000000;
 
  --fg-light: #ffffff;
  --fg: #f2f2f2;
  --fg-dark: #e6e6e6;
 
  --fg-accent-light: #ffffcc;
  --fg-accent: #ffff99;
  --fg-accent-dark: #ffff80;
 
  --fg-accent-2: #ffffff;
 
}
 
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--fg);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
a, a:visited {
  color: var(--fg-accent-dark);
}
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, #page-title {
  color: var(--fg-light);
  font-family: 'PT Mono', monospace;
}
 
ins, del {
  color: black;
}
 
/* HEADER */
 
div#container-wrap {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/gradient.png) top left repeat-x;
}
 
div#header {
  background: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Acreepypasta/parawatch.png) 10px 40px no-repeat;
}
 
div#header h1 a span {
  /* hiding header text */
  font-size: 0px;
  color: transparent;
}
 
div#header h1 a:before {
  content: " ";
  color: rgb(24, 24, 24);
}
 
div#header h2 span {
  font-size:0px;
  padding: 4px;
}
 
div#header h2:after {
  content: " ";
  font-weight: bold;
  color: rgb(255, 224, 135);
  padding: 19px 0;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, .8);
  white-space: pre;
}
 
/* SIDE-BAR */
 
div#side-bar a,
div#side-bar a:visited {
  color: var(--fg-dark);
}
 
div#side-bar div.side-block {
  background: rgb(24, 24, 24) !important;
  border: 1px solid #ffe087;
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
div#side-bar div.side-block div.heading,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link,
div#side-bar div.collapsible-block-unfolded-link div.collapsible-block-link {
  color: rgb(255, 224, 135);
  border-color: rgb(255, 224, 135);
}
 
/* Recolors the image bullet points in the side-bar */
.side-block .menu-item > .image {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the Translation Module */
div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%);
}
 
/* Recolors the panel that opens on mobile with the side-bar */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar{
    background-color: var(--bg);
  }
}
 
/* Recolors the drop down from the arrow next to username in the header */
#login-status ul a {
  color: var(--fg);
  background: var(--bg);
  border-color: var(--fg);
}
 
#login-status ul a:hover {
  color: var(--fg-dark);
}
 
/* Makes the code readable */
.hl-identifier, .hl-code, .hl-brackets {
  color: var(--fg);
}
 
/* Top-Bar */
#top-bar a {
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li ul {
  border-color: var(--fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top-color: var(-fg-light);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background-color: var(--bg-light);
  color: var(--fg-dark);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a:hover,
#top-bar ul li:hover a:hover {
  background: var(--bg-dark); /* top bar hover background color */
  color: var(--fg-dark);
}
 
div.yui-navset div.yui-content {
  background: rgb(24, 24, 24);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a,
div.yui-navset div.yui-navset-top ul.yui-nav a {
  background: rgb(24, 24, 24);
  color: rgb(255, 237, 185);
  border: solid 1px #ffffff;
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav a:hover,
div.yui-navset ul.yui-nav a:focus {
  background: rgb(40, 40, 40);
  color: rgb(255, 237, 185);
}
 
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:focus,
div.yui-navset ul.yui-nav .selected a:hover {
  background: rgb(50, 50, 50);
  color: var(--fg);
  border: solid 2px #ffff99;
}
 
/* rating module */
 
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: var(--bg-dark) !important;
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
  border: 0;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown,
.page-rate-widget-box .cancel {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 0;
  border-left: 1px solid var(--fg-accent-light);
}
 
.page-rate-widget-box .rate-points,
.page-rate-widget-box .cancel a {
  border: 0;
 
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover,
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background-color: var(--bg-dark);
  color: white;
}
 
/* footnote hovers */
 
.hovertip {
  width: 20em;
  padding: 0.5em;
 
  border: 1px solid var(--fg-accent-light) !important;
  border-radius: 0.5em;
 
  background-color: #000000ee !important;
  box-shadow: 0 0 6px 1px #000000aa;
  z-index: 100;
}
 
.hovertip .f-heading {
  color: var(--fg-accent-light);
}
 
/* inputs */
 
input.text, input.button,
#search-top-box-input,
#search-top-box-form input[type=submit],
div.buttons input, input.button, button, file, a.button {
  background: transparent;
  color: var(--fg);
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  border-radius: 0;
  font-size: 1em;
  outline: 0;
}
 
div.buttons input:hover, div.buttons input:focus,
input.button:hover, input.button:focus,
button:hover, button:focus,
file:hover, file:focus,
a.button:hover, a.button:focus {
  border-color: var(--fg-accent-2);
  background: transparent;
  color: var(--fg);
}
 
input.text:hover, input.button:hover,
input.text:focus, input.button:focus,
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus,
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
  color: var(--fg);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--fg-accent-2);
  outline: 0;
}
 
/* EDITING WINDOWS */
.owindow {
  color: #000;
}
 
.owindow h1, .owindow h2, .owindow h3, .owindow h4, .owindow h5, .owindow h6 {
  color: #000;
}
 
.owindow a {
  color: #272727;
}
 
table.page-files .highlight {
  background-color: #272727;
}
 
input.text {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:focus {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
input.text:hover {
  border: 1px dashed #000;
  color: #fff;
}
 
div#lock-info {
  background-color: var(--bg-light);
}
 
/* BLOCKQUOTES */
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
}
 
/* Parawatch Forum Pseudo-Blockquotes */
div.parapost {
  background: var(--bg-dark);
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: var(--bg-light);
  padding: 0 1em;
  margin: 1em 3em;
}
 
div.parapost.reply1 {margin: 1em 3em 1em 4em;}
div.parapost.reply2 {margin: 1em 3em 1em 5em;}
div.parapost.reply3 {margin: 1em 3em 1em 6em;}
div.parapost.reply4 {margin: 1em 3em 1em 7em;}
div.parapost.reply5 {margin: 1em 3em 1em 8em;}
 
@media (max-width: 479px) {
  div.parapost {margin: 1em 0;}
  div.parapost.reply1 {margin: 1em 0 1em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 1em 0 1em 2em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 1em 0 1em 3em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 1em 0 1em 4em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 1em 0 1em 5em;}
}
 
@media (min-width: 480px) and (max-width: 580px) {
  div.parapost {margin: 0.5em;}
  div.parapost.reply1 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em;}
  div.parapost.reply2 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em;}
  div.parapost.reply3 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;}
  div.parapost.reply4 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 2.5em;}
  div.parapost.reply5 {margin: 0.5em 0.5em 0.5em 3em;}
}
 
/* IMAGES */
 
#page-content .scp-image-block {
  border-color: var(--fg-accent);
  box-shadow: none;
}
#page-content .scp-image-block .scp-image-caption {
  border-color: var(--fg-accent);
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
table.wiki-content-table th {
  background-color: var(--bg-dark);
}
 
hr {
  background-color: var(--fg);
}
 
.code {
  border: 1px dashed var(--fg);
  background-color: transparent;
 
  font-family: "Courier", "Courier New", "Roboto Mono", monospace;
  font-size: 1em;
}
 
/* INFO MODULE */
 
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: var(--bg-dark);
  border: 1px solid var(--bg-dark);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .creditButton p a {
  border-left-color: var(--fg-accent-light);
}
 
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .cancel {
  border-radius: 0;
}
#page-content .rate-box-with-credit-button .page-rate-widget-box .rate-points {
  border-left: 0;
}
 
#page-content .modalbox {
  background: linear-gradient(var(--bg) 51px,var(--bg-light) 51px,var(--bg-light)) !important;
  color: var(--fg);
  box-shadow: 0 2px 6px #404040;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
  filter: hue-rotate(230deg) invert(100%) brightness(150%);
}
 
#footer {
  background: var(--bg-light);
}
 
/* MOBILE CODE */
@media (max-width: 767px) {
  div#header {
    background-size: 22em;
    background-position: 1em;
  }
 
  .open-menu a {
    border: 0.2em solid var(--bg-light) !important;
    background-color: #787878 !important;
    color: var(--bg-light) !important;
 }
}

Có điều gì đó không đúng về cách thế giới này được dựng xây.

Khác với chúng ta, những kẻ chưa được gột rửa sẽ không, và sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều ấy. Những khoảng không bị bỏ quên bên rìa thực tại. Giai điệu của đường ống. Những trí óc thanh lọc và vặn xoắn không gian thành khối, thứ vật chất tuôn chảy trong bóng tối thẳm sâu, những điên loạn không đáy đầy bế tắc. Đáng lẽ bạn nên rời khỏi nơi này sớm hơn.

Chào mừng tới Phòng Tắm.

pluminal.jpg

Nếu bạn uống quá nhiều nước trong quá trình thám hiểm, bạn sẽ chìm xuống khỏi thực tại và xuất hiện bên trong Phòng Tắm. Ở nơi này, bầu không khí lúc nào cũng đầy oi bức, với hương xà phòng khử mùi len lỏi đâu đây, và tiếng thở của bạn sẽ vọng lại trên những bức tường. Bất kể bạn chọn buồng nào, bạn đều sẽ không cảm thấy cô đơn.

Đây là nơi để bạn thực sự giải quyết nỗi buồn.


🧼 BÀI VIẾT MỚI TẠI WIKI 🧼

Không có bài viết mới nào trong 24 giờ vừa qua.

< Trang 12/12 | Lưu trữ Bài viết | Đã cập nhật!


🪠 CÁC MỤC GẦN ĐÂY 🪠

Rác Của Một Người… | NewAgeCackle | 01/04/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


bin.jpg

Thùng rác.

Tui đã theo dõi thùng rác này ở nhà vệ sinh trạm xăng của mình được hai năm rồi. Đây là mấy thứ tui tìm được:

 • Một hộp kẹo Nerds vị nho, chứa một thứ chất nhầy màu tím. Tiêu thụ vào sẽ gây mù tạm thời nhưng cũng khá ngon.
 • Mười mẩu giấy vệ sinh chưa được dùng, mỗi mẩu được được viết nguệch ngoạc một con số. Nếu tôi xếp chúng đúng thứ tự thì chúng chỉ ra tọa độ của một cửa hàng tiện lợi ở Liverpool, Anh Quốc (hoặc theo cách gọi của người Anh, một “cửa hàng góc phố”).
 • Một bộ trang phục chú hề, có cả mũi đỏ và tóc giả. Đáng chú ý là bộ tóc giả đã bị xé toạc và bị phủ thuốc nhuộm.
 • Một lọ nước nho được đậy kín.
 • Ba chú chồn túi con. Khi tui nhặt chúng lên, tụi nó nhìn tui và nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Tui không biết tụi nó nói gì nhưng nghe giọng thấy chúng có vẻ bực bội.
 • Một người đàn ông trung niên, không có cọng lông nào trên người. Tui tìm thấy ông ta trong tư thế thai nhi, nhưng khi bị tui kéo ra thì ổng bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh và hú lên như con linh cẩu. Trông ông ta nhớp nháp làm sao ấy.

Nếu tìm được thêm báu vật nào nữa tui sẽ cập nhật cho mấy anh em phòng tắm biết.

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


Nghe vớ vẩn vãi người nào mà lại chui ra được từ trong đấy chứ
Đăng video đê

NewAgeCackle | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


Gã đó đặc sệt, như thần đèn ấy

Chắc vì thế mà hắn nằm như thai nhi

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


Mod à có đứa nói xạo này

🪥

tư tưởng lớn gặp nhau | thebeatlesboiledmydog | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


ToiletPaper_12Rolls.jpg

ảnh từ chỗ làm của tui

được rồi, tui mới cá với đứa bạn của mình, quay xuống dưới phải không?

NHÂN VIÊN TẬP SỰ TGILogsday | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 23 Giờ Trước


Chào bạn thân mến!

Có vẻ như bạn đang định khơi mào tranh luận về Câu Hỏi. Dựa trên các sự kiện gần đây, hội đồng quản trị trang đã đồng thuận rằng mọi cuộc tranh luận về vấn đề này đã vượt ngoài tầm kiểm soát và chúng tôi sẽ nghiêm cấm bất kỳ cuộc thảo luận nào đề cập đến chủ đề nói trên, hiệu lực ngay lập tức. Ai cố tình khơi mào hay nhắc đến sự cố Southpaw sẽ bị ban một tháng.

Trong thời gian này, thành viên GERKHAN đã tạo một kênh chat IRC không chính thức mang tên #thethunderbowl cho những cuộc thảo luận sâu hơn về Câu Hỏi. Kênh này giới hạn độ tuổi là 18 trở lên.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: THỤT SẼ TRÔI

🪥

Phòng Tắm Hoang Dã | BathroomGardener | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 22 Giờ Trước


Wild2.JPG

Một phòng tắm hoang dã, có bồn cầu và vòi hoa sen (đầu vòi hoa sen có thể vươn ra xa hơn nữa).

Đã ai ở đây nghe nói đến phòng tắm hoang dã bao giờ chưa?

Chúng thường xuất hiện rải rác ở vùng nông thôn, đặc biệt là gần các suối nước nóng. Thường thì chúng chỉ bao gồm một cái bồn cầu và ít đường ống thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng có cả vòi hoa sen hay bồn tắm đấy.

Nếu bạn có cơ hội gặp được một phòng tắm hoang dã, thì cứ dùng nó đi. Bạn sẽ không hối hận đâu.

Một phòng tắm hoang dã không giống với phòng tắm nhân tạo đâu. Ở đây, bạn không chỉ đơn giản là giải quyết nỗi buồn rồi bước tiếp. Tắm, đi tiểu hay rửa tay trong một phòng tắm hoang dã sẽ cho bạn cảm giác như thể bạn là một phần trong hệ sinh thái của nó, một phần của thiên nhiên.

Chuyện này cũng giống như làm vườn vậy; dùng đúng loại đất, đủ lượng nước, cho nó sự chăm sóc và quan tâm, và rồi bạn sẽ cảm thấy như thể mình là một phần của nó – một phần của thứ gì đó sống động và chân thực.

Tôi từng nghe nói rằng nếu bạn thường xuyên quay lại, thường xuyên hiến dâng bản thân mình cho nó, bạn sẽ được nhìn thấy nó lớn lên từ năm này qua năm khác. Bạn sẽ được nhìn thấy những viên gạch lát sàn ngẩng đầu lên như những mầm cây lúc xuân sang, nhìn thấy những ống nước bằng đồng như cây dây leo đu trên bồn rửa, và chứng kiến lần đầu vòi hoa sen nở rộ thành một thác nước trong văn vắt.

Wild1.jpg

Một phòng tắm hoang dã có bồn rửa mặt mới tinh; nhìn xem, vòi nước trong bồn rửa còn chưa mọc lên kìa!

Chúng thật đẹp đẽ làm sao.

ShowerGremlins | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 20 Giờ Trước


đấy chắc chắn không phải là phòng

BathroomGardener | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


Có, nếu như bạn tạo ra một căn phòng trong tim.

<3

🪥

Thực Thể Hiểm Hoạ | plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 21 Giờ Trước


threat1.jpg

Thực Thể Hiểm Hoạ!

THỰC THỂ HIỂM HOẠ

🪥

Tôi vừa gây chuyện rồi. | ThreeFace | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 20 Giờ Trước


conspiracy.jpg

giờ thì trong đó đang tràn ngập năng lượng rồi.

Tôi không thể nào vào trong đó được nữa đâu các anh em phòng tắm ơi. Tôi đã phải cố lắm mới có thể đăng được post này rồi. Tôi nghĩ là sẽ chẳng có ai khác lắng nghe tôi cả. Sẽ không có ai tin tôi hết, ngoài các bạn.

Tôi thường hay lập kế hoạch đi khám phá phòng tắm cho vui. Nhưng tôi đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến những bồn nước bị ám và những luồng nước xả bị nguyền rủa… Có khi chính tôi đã làm cho hang ổ của mình chìm ngập trong năng lượng tâm linh mất rồi. Chuyện đó có thể nào xảy ra được không? Đã ai gặp tình huống này bao giờ chưa?

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng những đường ống ngân nga với vẻ sống động đầy giả tạo. Bài ca ấy lặp lại hàng đêm, vang vọng qua những đường ống nước. Tôi đã gần thuộc lòng giai điệu ấy mất rồi.

🪥

Nguyện cầu trước Vị thần bằng Sứ | sink_or_swim | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 19 Giờ Trước


Skylar.jpg

Nơi tôi đã từng, và nơi tôi đang đứng

Đây là nhà vệ sinh nữ tại Trường Cải tạo Thanh thiếu niên Skylar. Tôi hít điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời mình bên trong những buồng vệ sinh đằng sau tôi – hay, chí ít là nơi chúng từng tồn tại. Họ đã phải phá dỡ hết phân nửa căn phòng sau khi chuyện ấy xảy ra. Tôi vẫn còn nhớ như in cái vị trí cần phải đập mạnh vào, bằng lòng bàn tay ấy (vẫn còn vết chai sần đây này) để khiến cái nắp cửa thông hơi ở bên phải rơi ra, chỉ để tôi có thể nhích từng chút theo con đường tìm kiếm thứ tự do thiêng liêng đầy ngọt ngào. Có khi tôi vẫn còn nhớ người bạn học nào của tôi đã viết dòng chữ "GACY" nho nhỏ đó lên tường, và rằng cô ấy đã nghĩ gì khi viết nó. Khi tôi đứng thẫn thờ nơi đây giữa cát và bụi, thật dễ để cảm thấy không khí nơi đây vẫn luyến mùi chết chóc.

Tôi đã lớn lên tại đây – không phải trong cái nhà vệ sinh này, không hẳn vậy, nhưng nó vẫn chiếm một phần trong đó – và sau bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể tha thứ cho nơi này.

Những bà sơ tại đây có vài ý tưởng kỳ quặc về thần học. Có một vẻ đẹp gì đó từ hệ thống cống nước hiện đại khiến họ xao xuyến: đánh đuổi những thứ dơ bẩn và độc hại, kìm nén nó xuống sâu nhất có thể, cho tới khi chính bạn sẽ quên rằng nó từng là một phần bản thân bạn. Sơ Adeline đã lập nên nghi thức từ những năm sáu mươi, họ kể thế, và nó nhanh chóng lan truyền. Đây là những điều chúng tôi đã làm, tất cả chúng tôi đã làm: mỗi lần chúng tôi có một ý nghĩ không thuần khiết, mỗi lần chúng tôi mong mỏi một điều gì bên ngoài “ngôi nhà” gạch sơn trắng đầy quy củ này, mỗi lần chúng tôi mang một thứ mà tôi chỉ có thể miêu tả là một tia hy vọng mong manh, chúng tôi sẽ viết nó lên một mảnh giấy vệ sinh bằng mực đen và xả nó xuống bồn cầu.

Tôi ước rằng mình đang đùa.

Những điều tôi đã vứt xuống mấy cái đường ống đó, ôi mấy bạn à… Một số thứ khá là bình thường, vì hiển nhiên có lắm thứ dễ dàng khiến ông già ngồi trên trời kia nổi giận, và một số vẫn khiến tôi phải xấu hổ dù đã biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Nhưng tôi có những người bạn đã viết xuống những điều còn tệ, tệ hơn nữa, mà nếu không phải chỉ có chúng tôi giữ bí mật với nhau, trên những mảnh giấy vệ sinh, và cái nghi thức xả nước, sẽ còn dẫn đến những hình phạt khá là sang chấn (và tôi không chỉ đang nói tới những la rầy thậm tệ đâu, bạn biết mà). Và đó là lý do tôi nói rằng tôi chả ngạc nhiên chút nào khi thấy có người về đây với một chai phun sơn trong tay và tên của những kẻ giết người trong trí óc. Tôi sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu mấy đứa trẻ này không có đứa nào bị đưa lên bản tin thời sự buổi chiều, những thứ khốn nạn họ khiến chúng tôi chịu đựng…

…cho tới một ngày đường ống vỡ ra. Tất cả chúng. Từng cái một trong cả tòa nhà cứ NỔ TUNG, tất cả, cùng một lúc — khi mọi người đều đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè, thăm bạn bè và gia đình. Và khi chúng tôi trở lại, chẳng còn gì có thể cứu vớt được, tất cả là vì những thứ tuôn ra từ đường ống.

Giấy vệ sinh tan ra khá là nhanh, và loại mực chúng tôi dùng cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế thì, tại sao, ai mà tưởng tượng được rằng tất cả các đường cống vệ sinh lại chứa đầy một thứ axit ăn da?

Cũng khá vui khi nghĩ rằng, theo một cách kỳ dị và quái thai nào đó, tòa nhà này đã bị ám ảnh bởi những trải nghiệm đó y như chúng tôi.

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


lol m tự làm lộ thông tin cá nhưn rùi

sink_or_swim | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


Hả?

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


m tên là skyler

sink_or_swim | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


Nghĩa là, bạn nghĩ rằng, Trường Cải tạo Thanh thiếu niên Skylar là nơi cải tạo những đứa trẻ tên Skylar thành những người không còn tên Skylar?

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


lol đúng òi, tên m bây giờ khác rùi nên m ổn rùi

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


miễn là m đã tốt nghiệp

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


m đã tốt nghiệp rồi chứ

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


ê

🪥

Tìm được ngoài đời | NumberTwo | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


FILE_DELETED_red-bathroom.jpg

Phòng tắm đỏ.

Trú ở đây cũng lâu rồi, nhưng lần đầu đăng bài. Tôi đã ở Los Angeles cuối tuần rồi và tìm ra một cái phòng tắm rợn người nhất tôi từng thấy – và ngay lập tức nghĩ đến mấy bồ. Cứ như bước nhầm vào một thế giới khác vậy. Không tin à? Mấy bồ nhìn đi…

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


Cái nhà tắm đó được dưng lên tại xưởng phim Elstree Studios cho bộ phim The Shining. Chủ thớt à, diễn đàn này chỉ dành cho chuyện có thật thôi. Ảnh đã bị xóa vì tôi không muốn phải đau đầu vì mấy vụ kiện đâu. Làm mấy việc này lần nữa và bạn sẽ bị cấm khỏi trang.

pisspi | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 19 Giờ Trước


Chủ thớt là tên đần, cơ mà cái phòng tắm này thật sự luôn làm tôi rợn người vì cách mà nó bật ra khỏi ngoại cảnh với cái tông màu bố trí của nó và tôi chưa bao giờ thấy ai bàn về nó cả.

Stalled | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 19 Giờ Trước


Nó vẫn là cảnh phim hay nhất tính tới giờ trong một bộ phim vốn đã tuyệt vời. Mà bồ có biết Kubrick đã thay vị trí của Nicholson trên màn ảnh bằng Charles Grady (do diễn viên người Anh Philip Stone thủ vai) 50 giây sau khi vào cảnh đó hay không? Nó vừa có ý nghĩa với sự nghiệp của Nicholson cũng như làm khán giả phải phấn khích. Những bức tường màu đỏ chói cũng liên quan mật thiết tới chủ đề kinh dị, lo âu và hoang tưởng được lặp lại xuyên suốt (chúng ta cũng thấy nó trong cảnh thang máy đầy máu và trên trang phục của Danny!)

Và khi Jack bước vào cái phòng tiệc trống và bước tới quầy bar, ổng nói "Chúa ơi, tao sẽ làm bất cứ điều gì vì một ly rượu. Tao sẽ bán mẹ cái linh hồn khốn khổ của mình chỉ để có một ly bia.” Và rồi Lloyd xuất hiện tại quầy mặc một bộ độ màu đỏ! Ẩn dụ cho việc ác quỷ đã xuất hiện ngay khi tâm trí Jack đang trong trạng thái yếu đuối nhất.

Một kịch bản tuyệt hảo.

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


Mấy người đang nói cái đéo gì vậy. Tôi sẽ đóng cái thread này vì chúng ta vốn đã lạc đề rồi. Làm ơn đem cuộc trò chuyện này sang nơi khác.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: THÔNG KHÍ KHỎI PHÒNG

🪥

Ngày 382 | heywatchthis | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 19 Giờ Trước


still.jpg

Vẫn vậy.

Vẫn bị mắc kẹt. Cửa vẫn không mở được. Sóng điện thoại vẫn full vạch. Điện thoại vẫn đầy pin. Vẫn chưa đói, vẫn chưa khát.

Vẫn đang cố gọi cảnh sát. Vẫn chưa có ai nhấc máy.

Vẫn đang đăng bài lên forum. Vẫn chưa có ai trả lời.

Vẫn ở nơi đây.

🪥

Chuyên Mục Bạn Tắm :) | Bathath | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 18 Giờ Trước


ratbath.jpg

Marques!

Tôi muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu vì trước đây chưa có thread nào cho mấy thứ như này hết, nên là mọi người vào đây xả ảnh bạn tắm đi nào! Tôi sẽ bắt đầu với bạn tắm của tôi, Marques!

Cậu ấy chỉ bé xíu và gầy nhẳng thế này thôi! Nhìn cậu ấy kìa! Cậu ấy thích đu trên vòi hoa sen. nhưng tôi đã buộc một cái lưới phía dưới để phòng hờ nếu như cậu ấy muốn leo xuống. Hồi đó cậu ấy mò từ dưới cống lên, và ngày tôi tìm ra cậu ấy là ngày vui nhất đời tôi! Dù sao thì đây cũng chỉ là một câu chuyện đáng iu mà tôi muốn chia sẻ thôi. Nhớ đăng ảnh bạn tắm của mình phía dưới nhé, tôi sẽ trả lời mọi người! Đừng để thread này chết đấy! :)

showerain | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 16 Giờ Trước


cái đéo gì vậy

bồ nuôi chuột cống trong nhà tắm hả lmao

Bathath | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


má ơi biến đi giùm coi tôi chỉ muốn ngắm bạn tắm của mọi người thôi chứ có muốn gặp troll đâu
và ừ đúng rồi marques ở trong nhà tắm chứ còn làm sao nữa?? không ở đấy thì ở đâu?? bình thường thôi thỉnh thoảng tôi lại mang ít phô mai vào đó mà

shitninja | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


bạn tắm là cái đéo gì vậy trời
bịa chuyện ở đây cũng được luôn hả
lo mà đi diệt chuột trong nhà đi kìa

Bathath | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


ăn cứt rồi chết đi ba

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


Bathath, bạn đã bị ban trong vòng 48 giờ do bình luận gây hấn không cần thiết trong thread này. Hơn nữa, làm ơn ngừng đăng những thread vô nghĩa và không có mục đích nhất quán. Nếu bạn nhất quyết phải nói cho mọi người nghe “bạn tắm” là cái quái gì, thì đăng một post thôi là đủ rồi.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: LÀM ƠN KHÔNG TRẢ LỜI TRỪ KHI BẠN LÀ NHÂN VIÊN

mxtoiletto | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 52 Giây Trước


Bạn tắm của tôi nè, tên là Jacques nha :)

snake.jpg

Jacques

🪥

Thôi nào mọi người | PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 17 Giờ Trước


Tôi không biết nhân viên nào là người duyệt đơn nhưng mà có vài người dùng mới lấy mấy cái tên gây mất hứng ra phết. Ừ thì, bọn tôi hiểu chỗ này là để nói về phòng tắm. Nhưng cái gì cũng phải có GIỚI HẠN, đúng không? Hay là tôi điên rồi?

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 17 Giờ Trước


Chúng tôi đang điều tra nhé.

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


Thế là thế nào?

🪥

Chuyến Thăm Nhà Nghỉ Rùng Rợn | Drillboy | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 17 Giờ Trước


Chuyện là tôi đang ở cái nhà nghỉ này trên đường về từ chuyến đi thăm ông bà và tôi nghe thấy vài tiếng ken két từ phòng kế bên. Sau khoảng 20 phút tra tấn thì tôi chẳng thể tiếp tục lờ nó đi nữa nên tôi vận đồ vào, vác con hàng MML phòng thân của mình (mang mọi lúc cho bạn nào chưa biết) và đi ngó xung quanh. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, nhưng mà cũng không thật sự bất thường với mấy chỗ kiểu này. Cửa phòng không khóa - lần nữa, không bất ngờ. An ninh không phải thứ đáng để tâm, dù sao cũng chả có gì để trộm. Vậy là tôi đẩy cửa vào, nhẹ nhàng hết mức có thể, và âm thanh ngưng bặt. Gần như ngay lập tức luôn ấy. Tôi khá chắc kèo là có người ở trỏng luôn, nhưng mà điện thoại thì không có sóng và tiếp tân nhà nghỉ không làm việc cả đêm, nên tôi đoán mình không còn cách nào khác ngoài việc tự xử rồi.

television.jpg

tv đang bật.

Tôi đẩy cửa vào, cầm trên tay là cây đèn pin sạc và con dao gấp của mình. Chả có gì cả. Phòng trống trơn. Chiếc ti vi ở góc phòng được bật, nhưng cái màn hình toàn một màu xanh. Mà còn không phát liên tục. Mấy thứ khác hoàn toàn không bị động đến: Mấy cái giường đã được dọn, đống tủ và ngăn kéo hoàn toàn đã đóng kín, không có thứ gì bất thường. Ngoại trừ - ngay khi cái đèn trên trần nhấp nháy bật - Tôi thề tôi đã thấy một cái tay rụt lại dưới gầm giường.

Tôi chờ vài giây, cố điều hòa lại nhịp thở, rồi tôi bò lên sàn và rọi đèn xuống đó. Chả có gì. Một vài nhúm bụi, vài hóa đơn cũ. Rõ ràng không có vật sống nào.

motelbathroom.jpg

Phòng tắm.

Vời toàn bộ đèn bật sáng thì không thật sự rùng rợn lắm, nhưng phải nói thật, tôi đã khá sợ. Tôi không muốn ở lại lâu đâu. Tôi cũng định chụp nhanh vài tấm cho mấy ông xem cái phòng tắm (tại nó kinh thật lol), xong là tôi dọn đồ rồi cút cmn thẳng.

Tôi về tới nhà rồi đây, nhưng không thể nào bỏ cái tiếng ken két đó khỏi đầu được. Tôi vẫn chưa thể lí giải nó. Kim loại trên nền bê tông, móng tay trên bảng phấn, kiểu kiểu vậy. Tôi nghe là nhận ra ngay. Đương nhiên đó là nếu tôi muốn nghe nó lại lần nữa thôi.

PurpleGoat | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


kể thêm về cái nhà tắm i

🪥

Nhà Xí Cũ Ở Thôn Quê | OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 16 Giờ Trước


trên đường đi chơi rome với bg tui. gặp được siêu phẩm này trong một tour du lịch, hướng dẫn viên bảo đây là một cái nhà xí la mã cổ chưa được dùng đến trong ít nhất ba trăm năm rồi. rõ là một cơ hội ngàn năm có một rồi anh em phòng tắm ơi. tối nay sẽ chuồn khỏi phòng khách sạn – đã ăn cả đống đồ ý đường phố tởm lợm cả tuần cho dịp này rồi. sẽ sớm cập nhật

romanhole.jpg

mọi ống dẫn đều chỉ thẳng đến cái nhà xí thành rome

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


ấn tượng đầu tệ. chỗ này tối cực và còn chả có bảo vệ, nhưng ít nhất nó cũng nghĩa là chả có ai phiền đến cuộc hẹn đêm của tui. tui mang theo đèn pin để xem có gì ở dưới hố xí, thử rọi xuống nhưng chả thấy cứt gì cả (ha ha). mỗi một màu đen kịt.

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


phải ngồi chồm hổm cho lỗ đít thẳng hàng với lỗ xí. làm tui nhớ cái hồi tui làm một cục rõ to ở delhi, nhưng không mùi. thực ra còn khá thơm, giống cam thảo. dĩ nhiên là có mang cuộn gvs riêng - ba nào dùng vòi xịt đít thì tìm thread khác đi.

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


cuối cùng cũng thấy gì đó, sau khoảng 15 phút. mém tí bỏ về nhưng mà tui cứ cảm thấy mình phải làm xong cái này ấy bít ko. sắp ra rồi.

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


đang hơi khó khăn trong công cuộc giải quyết nỗi buồn. không rõ do đâu, cảm tưởng như sắp làm một vụ xyvhaser77 nữa trước khi giải quyết được hàng tồn kho đây. ra vài quả rắm nhưng chưa có miếng hàng nâu nào. sẽ cập nhật

xyvhaser77 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 7 Giờ Trước


có mỗi MỘT LẦN đó thôi

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


không nghe tiếng nó chạm đáy

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


Nhà ẻ ơi? Ổn không bồ?

OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


CÁI GÌ ĐÓ VỪA QUẸT TRÚNG ĐÍT TUI

🪥

Thực Thể Hiểm Hoạ | plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 16 Giờ Trước


threat2.jpg

Thực Thể Hiểm Hoạ!

THỰC THỂ HIỂM HOẠ

🪥

Đang Tìm Một Phòng Tắm Uy Tín | GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


Ừ thì, tôi với đám bạn đang đi chơi khắp châu Âu và cả bọn đang lang thang vòng khu Bratislava. Tuyệt vọng lùng sục một cái nhà xí hơn mấy khu nhà và con hàng quý này là thứ tôi tìm được.

Bathroom%20-%20Underground

Nhưng mà có cái hành lang cực điên này nha, thiếu sáng và trông như chưa có ai động đến từ thế chiến II ấy. Tôi thề là tôi đã đi tận mười phút trước khi tìm được cánh cửa đầu tiên - xui như nào mà bên trong nó trông như này này:

Bathroom%20-%20Restroom%20ruins1

Như này thì rõ ràng là không xài được rồi nên chắc là tôi phải đi kiếm tiếp thôi.

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


BỒ ĐANG LÀM GÌ VẬY!?! ĐÓ RÕ LÀ MỘT CÁI NHÀ XÍ MÀ! CỨNG LÊN MÀ GIẢI QUYẾT Ở ĐÓ LUÔN ĐI CHỨ! CHO ĐÁM BRATISLAVA ĐÓ THẤY CÁCH BỒ ỈA ĐI!
—HOGSLICE

GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


Cửa phòng tiếp theo dẫn vào một căn phòng rộng tầm ba foot và đây là thứ duy nhất ở trỏng:

Bathroom%20-%20Urinal

CĐG? Sao cái này lại ở đây… Tôi tưởng Zeny nghĩa là “phụ nữ”? Tôi tiếp tục đi. Chắc đã lang thang hơn trăm foot dọc cái hành lang này rồi và nó vòng vào nhau, càng ngày càng đáng nghi hơn…

Cửa tiếp theo tôi tìm thấy không khá hơn mấy cái khác là bao:

Bathroom%20-%20Eye%20Urinals

Lại thêm bồn tiểu! Vẫn không bồn rửa, bồn xí, chỉ có mấy cái vách ngăn trông cực rợn này. Tôi thề là mắt chúng nó dõi theo tôi lúc tôi quay đầu xung quanh cố tìm một cái nhà xí.

Cái hành lang cứ dài mãi, nên chắc tôi cứ đi tiếp luôn thôi.

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


CÓ CHUYỆN GÌ VỚI BÀ VẬY?!? MẤY CÁI ĐÓ LÀ ĐỦ RỒI! LÀM MỘT BÃI ĐI!
—HOGSLICE

GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


Vài phút tiếp theo dọc theo hành lang nhà xí từ địa ngục và thêm cánh cửa nữa:

Bathroom%20-%20Restroom%20ruins2

Cái mẹ gì đang xảy ra ở đây vậy?

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


VƯỢT QUA BẢN THÂN ĐI! BỚT BETA LẠI!

LÀM MỘT BÃI! LÀM MỘT BÃI! LÀM MỘT BÃI!
—HOGSLICE

GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


Tôi thật sự không thể tin được là tôi vẫn còn sóng và chưa bĩnh ra quần nhưng tôi vẫn đang tìm đây… nhưng tôi đang nhìn qua cánh cửa mới nhất và tôi cạn lời rồi:

Bathroom%20-%20Outhouse

Cái. Đéo. Gì?

Sao có thứ như này vậy? Tôi còn chưa lên khỏi mặt đất, cái công viên này là chỗ quái nào vậy? Haiz. Dù gì thì, cái nhà xí đó đúng là trông dơ thật sự. Kiếu.

Tôi cứ thế nhìn dọc hành lang. Đã được một khoảng bao lâu rồi ai biết và tôi cũng không rõ mình đang ở cách bao xa mặt đất của thành phố này… Chắc là tôi sẽ tìm thấy một cái rãnh nước sớm thôi.

Một cánh cửa khác. Một ảo giác khác:

Bathroom%20-%20Flooded

Tôi bỏ cuộc… Tôi bước từ từ tới chỗ nó và không còn đi đều. Mặt nước sâu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ là tôi nên tìm tiếp thôi.

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


ĐƯỢC RỒI! CÁI ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG BÌNH THƯỜNG!

—HOGSLICE

GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Tôi mở cánh cửa tiếp theo và không có cái nhà xí nào cả. Không bồn tiểu. Không bồn rửa tay. Có mỗi một cái cửa con mẹ nó sổ và thằng tởm lợm này đang nhìn vào

BathroomCreep.jpg

Mỗi một màu trắng, không tròng mắt. Vẫn đang mang mắt kính.

Đéo.

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


ĐÉO!

—HOGSLICE

GetLostPro | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Cuối cùng.

Bathroom%20-%20Finally

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


HÚUUUUUUUUUUUUUUUU!

—HOGSLICE

QUẢN TRỊ VIÊN WC_QUEEN | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 27 Phút Trước


[POST QUẢN TRỊ VIÊN]

Người dùng GetLostPro đã không còn xuất hiện tại cộng đồng kể từ bài đăng này. Nếu bất kỳ người dùng nào có thông tin về nơi ở hiện tại của họ, xin hãy xác nhận với chúng tôi rằng họ vẫn ổn.

HOGSLICE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 12 Phút Trước


ÍT NHẤT BẢ ĐÃ ĐƯỢC TÈ!

—HOGSLICE

🪥

Thread Bói Bằng Phân | BrittleAle | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


FILE_DELETED_toiletmarks.jpg

đợt soi chiếu gần đây của tôi

Vừa xong một đợt coi bói qua chất thải của tôi gần đây. Theo mấy bố thì nó nghĩa là sao?

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Giờ Trước


Mấy thứ xàm cứt này là lý do chúng ta bị đá khỏi Parawatch ngay từ đầu đó.

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Chúng không có ĐÁ CHÚNG TA ĐI vì chúng ta BỎ ĐI
Chúng không thể đối đầu ta
Chúng ta làm chúng sợ VÃI CỨT

PurpleGoat | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


Có vẻ như nó có ý nghĩa là một kiểu thời tiết nào đó? Có lẽ là mưa đá? Hay là bão?

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


Chúng luôn luôn trông như có ý nghĩa là bão, bạn Goat à. Cái này đần vãi, và tởm nữa. Người dùng BrittleAle, đây không phải là nơi để đăng những thứ như thế này. Tôi đã xóa ảnh bài đi, đừng có thử tái phạm. Đây là cảnh cáo cuối cùng.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: TỨC VÃI CỨT

🪥

Khai sáng trong buồng vệ sinh. | Jobs_on_the_Job | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Mọi người có bao giờ vào ngồi trong nhà vệ sinh chỉ để suy tư không nhỉ?

Dạo này càng ngày tôi lại càng hay làm vậy ở văn phòng. Việc đó làm tôi cảm thấy bình yên. Khi ở trong nhà vệ sinh, bạn hoàn toàn được ở một mình, cô lập với thế giới. Không ai dám làm phiền bạn hay gõ cửa để giục bạn về làm việc tiếp. Chỉ có bạn và những dòng suy nghĩ của bạn thôi. Và cái bồn cầu nữa.

Office.jpg

Một ốc đảo giữa thế giới thờ ơ và tàn nhẫn.

Hôm nay tôi gặp một chuyện lạ, và tôi muốn xem xem có anh chị em phòng tắm nào từng gặp chuyện như vậy hay chưa. Chắc chắn là có cái gì đấy kì lạ đã xảy ra ở đó.

Như mọi ngày, tôi đi xả nước vào lúc 11 giờ trưa và ngồi ngẫm nghĩ trong đó một lát. 5 phút trôi qua, và tôi tự nhủ là mình nên về bàn làm việc. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không nỡ lòng nào rời buồng vệ sinh cả. Tôi cứ ngồi trong cái thành trì xí bệt ấy và giết thời gian thôi. Thường thì tôi hay nghịch điện thoại, nhưng lúc ấy, tôi đã tự hỏi bản thân những câu hỏi lớn. Tôi nghĩ về gia đình, về tương lai, về những điều tôi mong muốn trong cuộc sống này. Về những điều làm tôi vui. Những điều làm tôi buồn. Sau một tiếng đồng hồ cô độc, tôi chợt nhận ra – công việc là thứ làm tôi buồn bực. Hàng ngày, tôi phải gửi đi hết email này đến email khác mà chẳng có ý nghĩa hay mục đích gì. Chuyện đó đã phá nát linh hồn tôi. Và anh em ạ, tôi nói ra điều này mà không hề xấu hổ chút nào, nhưng tôi đã khóc. Khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy như mình vừa trút bỏ được một gánh nặng kinh hoàng trên vai. Tôi mất một tiếng nữa để bình ổn tâm trạng và rời khỏi nhà vệ sinh. Ngay sau đó, tôi đã đến gặp sếp và xin nghỉ việc.

Khi tôi đi ra khỏi phòng sếp, tôi vô tình nhìn lên đồng hồ – lúc ấy mới chỉ là 11:05. Tôi đã ở trong buồng vệ sinh ấy chỉ vài phút thôi, nhưng tôi thề là tôi đã ngồi trong đó ÍT NHẤT là một tiếng đồng hồ! Tôi không biết chuyện đó xảy ra bằng cách nào, và chắc là cũng không biết tại sao, nhưng buồng vệ sinh ấy đã cứu tôi. Nó đã quan tâm đến tôi, và làm cho không gian an toàn ấy càng trở nên an toàn hơn nữa. Nó đã cứu lấy đời tôi.

Tôi đã tham gia cộng đồng hơn một năm rồi, và chắc chắn tôi không thể nào là người duy nhất từng gặp chuyện này. Chúng ta đã cố gắng tìm kiếm sự thật đằng sau phòng tắm từ khá lâu rồi, nhưng biết đâu sự thật lại là chúng đã phù hộ cho ta suốt khoảng thời gian qua nhỉ? Những Hộ Vệ Bồn Cầu phù hộ cho chúng ta. Hãy kể cho tôi nghe với, rất mong được biết câu chuyện của mọi người.

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Chưa từng vào nhà vệ sinh để suy nghĩ mà chỉ để ẻ thôi lmao bồ bị lừa rồi

Jobs_on_the_Job | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


ĐÙA HẢ BA?!

🪥

khoả thânnn | BarryBalls | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


Có ai thích khoả thânnn trong khi đang sửa đường ống nước không? Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy niềm vui được khoả thân cùng những anh bạn cùng nhà tắm cuối tuần trước, nhưng mà ngay khi tôi cởi bỏ bộ đồ và gột rửa phần cặn bã trôi nổi của thế giới vải vóc còn dính lên hòn bi tôi, cơ thể LỘNG LẪY đó, tôi biết tôi không cần phải rút lui làm gì cả. Tôi muốn mấy người thử tưởng tượng nó. Một miếng thịt hamburger dài cuộn xoáy lại, bao phủ lấy toàn thân trên, phần ngực và lưng tôi. Ngửi thấy cái mùi hôi nhe nhẹ của một cơ thể tự do khám phá những bối cảnh tỉ mỉ phức tạp bậc nhất. Cảm nhận thấy những cơn ác mộng dơ dáy tương phản với hình ảnh trần trụi mềm mại khi đang khoả thân, đẩy ra những luồng không khí mát lạnh cùng với anh em phòng tắm. Chẳng có gì là phi tự nhiên ở đây cả. Hay cả gợi dục nữa. Chúng tôi, những thằng đàn ông thẳng, đã kết hôn, là con người của gia đình, đều thấy nó thật tuyệt. Cụ thể hơn, chúng tôi thậm chí còn dành nhiều thời gian cho việc kiểm định lại mớ đồ thám hiểm còn honwnn là săn tìm đống vật siêu nhiên nữa

barry.jpg

Hỗ trợ về mặt hình ảnh (không cần cảm ơn nhá)!

Butchermouse | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


😮 nghe hay dữ vậy!!! Thích khoả thân ghê!!!

Butchermouse | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


ngài hãy kể thêm được không

Butchermouse | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 12 Giờ Trước


làm ơn kể thêm đi

Butchermouse | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


bathrooms wiki

🪥

Chẳng có gì cả | WhoTurnedTheLightsOff | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 14 Giờ Trước


not_there.jpg

Tấm biển tôi thấy.

Tôi nhìn vào bên trong buồng và chắc chắn ở đó có khoảng không hình cái bồn cầu. Cái chỗ mà tôi sẽ đặt đít vào bao phủ một màu đen tuyền. Tôi trượt ngã qua cái bệ bồn cầu rồi ngã nhào và khóc. Những bí mật của vũ trụ chui qua màng nhĩ tràn vào trong não tôi; chúng nghe giống như tiếng kèn vào Ngày Tận thế vậy. Tôi như một đứa nhóc nhầy nhụa bò lê lết ra ngoài.

Và giờ miệng tôi đang có mùi thạch nho. Và tôi mất một ngón tay.

🪥

Tiêu Đề | doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


doink.jpg

Nội dung

s

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


Ờ, nó chỉ là… ảnh chụp phòng tắm của ông?

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


ùm

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


j

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


chỗ nàyk hông phải để làm vậy

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


sao

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


Không?

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 7 Giờ Trước


k

Lomey | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


sạch đấy

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


ơn

🪥

Tê Liệt | slurpyjak | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 13 Giờ Trước


Có câu chuyện này mà tôi vẫn luôn muốn đăng lên Phòng Tắm từ lâu rồi. Tôi nghĩ là nội dung của nó sẽ rất phù hợp, nhưng đến giờ mới đăng lên vì… ừ, vài chuyện không tiện nói. Nhưng những chuyện đó cũng qua lâu rồi, nên giờ tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình – trước khi lại có chuyện gì đó xảy ra.

Hồi mà tôi còn sống ở một chỗ khỉ ho cò gáy phía nam Indiana, gần nhà tôi có một cây xăng Marathon cũ. Bản thân chỗ đó cũng bình thường thôi – một cây xăng đầy gián, hôi hám như trong khu ổ chuột, phía trước là một quầy thanh toán nhỏ. Chỗ đó cũng nhỏ thôi, nó như một nơi mà bạn sẽ ghé qua một lần duy nhất trong một chuyến du lịch đường dài và không bao giờ nghĩ đến nó thêm lần nào nữa. Đó cũng là cây xăng duy nhất trong bán kính hàng dặm liền, cho nên tôi cũng thường hay đến đó.

Cây xăng Marathon đó cũng có một phòng vệ sinh duy nhất dành cho nhân viên – nó ở phía sau cây xăng, và thỉnh thoảng họ cũng để cho khách hàng dùng. “Khách hàng” ở đây, ừ, đương nhiên là tôi; vì bàng quang yếu nên tôi phải dùng nhà vệ sinh nhiều lắm.

Những lần đầu tiên tôi vào đó cũng bình thường thôi. Mấy vũng nước trên sàn, giấy vệ sinh nát vụn, kiểu kiểu đó. Nhưng đến lần thứ tư hay thứ năm gì đấy thì tôi để ý thấy có một chuyện lạ. Có một cái cửa sổ thông khí gắn ở trên trần giả, ngay phía trên bồn cầu.

Ceiling_vent.jpg

Nó ở đó. Nhìn xuống từ trên cao.

Nó chỉ là một cái cửa sổ thông khí mà thôi. Không có gì đặc sắc cả… nhỉ? Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng có cái gì đó kì lạ. Càng ngày tôi càng tốn nhiều thời gian ở trong nhà vệ sinh. Mà không chỉ là vài phút hay gì thôi đâu. Kiểu như là, khi mà tôi đã biết rằng cái cửa sổ thông khí có ở đó, bỗng nhiên tôi lại tốn cả nửa tiếng liền chỉ để đi vệ sinh ở cái cây xăng Marathon dở hơi đó ấy.

Và đương nhiên là còn nữa. Bạn đang nghĩ rằng tôi thường xuyên đi nặng đi nhẹ ở đó thì rồi sẽ quen thôi, nhỉ? Nhưng không, ở trong đó thì điều ngược lại mới đúng. Tôi gần như dành toàn bộ thời gian chỉ để cố gắng đi tiểu cho thật nhanh – chưa kể, tôi còn có cảm giác rất kì lạ ở mặt dưới đùi trong lúc thả bom. Như thể lúc ấy có những ngón tay đang chạm vào tôi, cố gắng tóm lấy đỗ lít tôi khi thiên đường và địa ngục đang sụp đổ dưới chân tôi vậy.

Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trong cái nhà vệ sinh đó. Nhưng rồi, một ngày, tôi thực sự đã nhìn thấy nó… hai con mắt thao láo chằm chằm nhìn tôi từ trên cao. Và nụ cười của một thứ gì đó kinh khủng. Một thứ gì đó độc ác – nó đang nhìn tôi – và đợi chờ đến thời cơ thích hợp để tấn công.

Một thứ gì đó không phải con người, lửng lơ phía trên con mồi của nó vào thời khắc con mồi ấy yếu đuối nhất.

PinkJPe | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 12 Giờ Trước


đâu có đấy chỉ là hank đang đảm bảo rằng bạn vẫn ổn thôi mà

Lomey | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


cảm ơn nha hank

🪥

Câu Chuyện Phòng Tắm Kì Lạ | TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 12 Giờ Trước


Hôm nọ tôi vừa gặp chuyện kì lạ nhất trên đời.

Lúc ấy tôi cực kì cực kì cực kì cần đi ẻ trong giờ ra chơi, cho nên tôi đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà tôi hay dùng ở trường. Chuyện đấy cũng bình thường thôi. Tôi vào buồng lớn nhất và khoá cửa lại.

Nhưng có gì đấy không ổn. Có cái gì đó kì lạ. Tôi càng quan sát thì càng thấy lạ.

Lớp sơn trên vách ngăn buồng mới cứng, không có mấy hình vẽ loè loẹt, mà cũng chả có vết xước nào. Sàn bẩn, nhưng không phải theo kiểu bám đầy nước tiểu hàng năm liền không dọn. Càng ở trong đó lâu, tôi lại càng cảm thấy có cái gì đó cực kì không ổn. Như thể tôi đã leo lên một tầng thực tại cao hơn vậy. Như thể tôi đang vấy bẩn một không gian lý tưởng nào đó bằng cớt ấy.

Khi tôi ra rửa tay, tôi thấy gương sạch bóng và không có dấu bút dạ nào như thường ngày. Cho nên tôi đã phải đảm bảo rằng tôi rửa tay cực kì sạch.

Nhưng rồi khi ra ngoài, tôi bước ra hành lang trường, và ngay trước mặt tôi là một đứa con gái mà tôi đã gặp một hai lần gì đó.

Nên là ừ đấy. Tôi vừa vào nhà vệ sinh nữ.

🪥

Thực Thể Hiểm Hoạ | plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 11 Giờ Trước


threat3.jpg

Thực Thể Hiểm Hoạ!

THỰC THỂ HIỂM HOẠ

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 25 Phút Trước


TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ THỰC THỂ HIỂM HỌA

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 15 Phút Trước


ừ mày vừa làm thế rồi đấy

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Phút Trước


maaaaaaaaaá ơi lũ tên màu vàng lại đánh nhau nữa rồi này

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Phút Trước


gì đó gì đó cút về phòng tắm của tụi mày đi

🪥

Sạch Quá Thể | SonofDora | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Chào mọi người! Tôi vừa mới đi thám hiểm khu đô thị về, chủ yếu là ghé qua cái hộp đêm đã đóng cửa mấy năm về trước. Theo như những gì tôi được biết thì hình như nơi đây đã từng bị chuột quấy, và chủ quán phải chọn đóng cửa hoàn toàn vì như thế sẽ tiết kiệm hơn là thuê người đến xử lý. Giờ tôi vẫn ở đấy nên chưa thể nói chi tiết được. Tôi sẽ làm chuyện đó sau vì lịch sử nơi đây khá là thú vị đấy - có vẻ như chỗ này siêu nổi tiếng hồi những năm 90 trước khi thành cái nơi mà xảy ra tận ba vụ đâm chết người trong vòng một tháng. Tôi viết hơi dài dòng rồi thì phải.

Vậy là giờ tôi đang ở hộp đêm và đang lần mò tại sàn nhảy đã xuống cấp để kiếm mấy cái chai còn zin (chắc không có đâu). Chỗ này khá tuyệt vời: không có cửa sổ nên dù giờ là giữa trưa rồi nhưng tôi vẫn phải mang đèn pin để dò đường. Trong này cũng cách âm khá tốt nữa. Tôi không hề nghe thấy một tiếng động nào từ ngoài đường phố cả, còn giọng tôi thì chẳng tài nào vọng nổi trong lớp trần thấp và tường gắn đệm này. Cứ như thể tôi đang dự một bữa tiệc mà có mời cũng chẳng ai dám đến vậy. Mùi cũng như tiệc luôn - có vài thứ còn sót lại tại quầy bar gợi nhắc tôi về những đêm đáng quên của mình.

Tôi biết là mình có thói quen là sau khi hoàn tất thám hiểm mới viết đăng lên Parawatch, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ thích mấy thứ như này nên tôi đăng ngay tại hiện trường luôn cho nóng. Trong chiếc cầu thang sáng đèn nhờ một tấm biển thoát hiểm tại một góc hộp đêm, có một cánh cửa gãy bản lề. Tôi đẩy cửa và cố không gây một tiếng động nào. Sau cánh cửa đó là một phòng tắm, và nó khá điên. Nơi đây lỗ chỗ hình vẽ graffiti dù biển báo đề ở ngoài cho biết rằng hộp đêm này có bảo vệ tuần đêm mới chỉ ba năm trở lại đây. Nhiều đến mức mà sàn cũng dính vài vết sơn trầy cạnh đống bùn rữa do bị bỏ hoang đã lâu. Có thể phòng vệ sinh này đã như thế từ trước khi bị đóng cửa rồi – như thể một trò đùa ẩn hay một cách để mà người ta ngầm chọn điểm đến khi đi chơi về đêm.

tooclean.jpg

Chiếc bồn cầu đó.

Tôi quyết sẽ lục soát kỹ và kiểm tra mọi buồng vệ sinh có thể vào, chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ có một con chồn hoang (hay gì đó tệ hơn) nhảy ra cắn tôi. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi đi đến tận buồng cuối cùng và thấy bồn cầu chỗ này sạch bong. Chẳng có vết trầy, hư hại hay bức graffiti nào cả. Sạch như mới, đến lòng bồn cũng chẳng có lấy một vết bẩn. Tôi đã gắn ảnh của chiếc bồn cầu đó vào bài đăng này. Và đó cũng là lý do tôi đăng bài này. Mấy bồ nghĩ sao? Có kẻ hâm dở nào đó đã lắp đặt cái này sau khi hộp đêm bị bỏ hoang chăng? Hay nó bị ai đó dọn rửa như một tên cuồng tín? Có khi nào nó là bồn cầu ma thuật không? Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


bồ thử chụp gần cái lòng bồn chút coi, hình như tôi thấy có nguyền ấn hay phép thuật gì đó cường hóa nó thì phải

EmperorBloke | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Tôi ghét khi phải nói thế này, nhưng có lẽ higgles nói đúng rồi đấy. Bồ thử viết gì lên đó xem! Thử xem có hiệu quả hay không.

SonofDora | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Thật à? Tôi không muốn làm hỏng nơi mà tôi thám hiểm đâu. Làm thế theo tôi là phải tội đấy. Lý do tôi đến đây chỉ là để kiếm một câu chuyện hay kể cho mấy bồ thôi mà.

EmperorBloke | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Awww thôi mà! Thử tý có hại ai đâu. Cả nơi đó cũng tàn tạ rồi, trầy thêm một tý có gì là to tát nào? Vả lại, lưu dấu ấn để cho người khác sau này đến thám hiểm thấy cũng hay đấy chứ? Như kiểu dấu lưu niệm ấy :^)

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


ừ đừng có gan con thỏ đế thế chứ

SonofDora | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Thôi được rồi, EmperorBloke đã thuyết phục tôi rồi. Còn higgles chẳng đóng góp gì cho cuộc trò chuyện này cả. Tôi tính viết gì đó kiểu "SoD đã ở đây", ai có ý tưởng gì khác không?

EmperorBloke | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 10 Giờ Trước


Nghe ổn đó. Nếu được thì bồ có thể nhắc đến bọn tôi luôn B) B)

EmperorBloke | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Này bồ đã viết gì lên đó chưa?

higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


MOD à gã này cho chúng tôi leo cây rồi

TwineBeard | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


Yo cút con mẹ mày đi chúng tao cũng đéo cần mấy cái bài đăng của mày đâu.

🪥

sức hút | OUTHOUSE | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


litter.jpg

thật là khêu gợi làm sao.

mọi người nghĩ đến cái này bao giờ chưa?

ShowerGremlins | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


tui vừa nghĩ đến cái đó nè

🪥

Thêm Một Lần Thám Hiểm | sink_or_swim | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 9 Giờ Trước


milf.jpg

Một cuộc hành trình nữa lại bắt đầu!

Tôi đang đi khám phá phòng tắm nè! Tôi vừa leo vào trong một không gian mới toanh và đã bị bỏ quên từ lâu, mọi người nghĩ tôi sẽ tìm thấy cái gì nào?

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


Có vẻ bồ vừa tìm được một nhiếp ảnh gia đấy, hay là cứ hỏi thử ổng xem sao.

PurpleGoat | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


nhất là hỏi ổng xem có phải trong ảnh này trông bồ như đang leo ra ngoài không nhé.

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


mông đẹp đấy

sink_or_swim | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 7 Giờ Trước


Mẹ tụi bay, tao về Parawatch đây.

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 7 Giờ Trước


Người dùng sink_or_swim đã bị ban một tuần do bình luận trên, nhưng cũng khó mà nói rằng tất cả những người còn lại đều không có lỗi. Thôi nào mọi người! Cộng đồng mình đâu có tệ thế này.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: TRÔI VÒNG TRÒN THEO ĐƯỜNG ỐNG

reifire_rose | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


Chứ các ông mong đợi cái gì, vô quẩy trong đó à?

falcon_crazy | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


MOD ƠI

🪥

Cái Quạt Của Tui Có Dị Không? | Royalflush | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 8 Giờ Trước


Như tiêu đề đấy. Vào một buổi sáng vài ngày trước khi mà tui đang đánh răng, không chú ý gì lắm, thì cái quạt trong phòng tắm của tui bắt đầu phát ra tiếng khá là lạ. Tui không chắc có cái gì lạ, nhưng chắc chắn có gì đó. Chắc chắn luôn.

Tui đã thử ghi âm cái tiếng này, nhưng tui vẫn chả đoán ra được có gì khác với mấy cái quạt khác. Tui đã phóng thẳng lên đây để đăng và thử tranh luận, nhưng tui KHÔNG HỀ biết cách để đăng tệp âm thanh lên đây lol. Tui quyết định banh tai ra nghe mỗi khi tui ở trong nhà tắm, nhưng tui không muốn tỏ ra là tui nghe thấy nó, phòng khi có một linh hồn tà ác nào đó gây ra trò này.

myfan.jpg

Tôi đã xuất nó ra thành một bức ảnh quang phổ.

Rồi vừa sáng nay, tui chỉ đang vệ sinh cá nhân, và tui lại nghe thấy nó. Hay là cảm thấy nó. Cứ như cái quạt bị ngứa, hay tui đang chọc cái quạt, hay cái quạt muốn chọc tui. Tui biết nó nghe xàm lắm, nhưng ước gì các bạn được nghe thử nó nhỉ. Phải tìm nơi an toàn để đăng nó lên, và không thể bị kiểm duyệt bởi mấy kênh truyền thông lớn. Hiện tại thì, tôi đã xuất nó ra thành một dải quang phổ, tôi sẽ thử xem mình có chuyển nó sang dạng sóng thu âm được không…

Thú thật, tôi chả biết mình đang làm gì. Tôi còn không phải chuyên gia về âm thanh, và cũng không phải fan của chuyện phòng tắm: hầu hết bài đăng wiki của tôi tới hiện giờ đều nhàm như gạch lát sàn nhà tắm. Nếu có ai có thông tin về vụ này, hay chỉ là ý kiến về việc tôi nên làm gì (trừ tà, đem đi bảo trì, kiểu vậy), làm ơn hãy trả lời!

series_of_tubes | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


nhìn như một cái xác đang nằm ấy. ghê qué. nhưng chắc chả có gì đâu :))

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Chuyện này xảy ra khi nào? Cái quạt của tôi đã hỏng lâu rồi.

| Royalflush | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


Cho tui xem được không?

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


fan.jpg

| Royalflush | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


TUI MUỐN XEM CÁI TẦN SỐ SNARTBASS

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


nothing.jpg

TUI ĐÃ NÓI LÀ NÓ HỎNG RỒI, FARKSTACK

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


từ hồi mấy ngừi có threds kỉ luật thì đọc mấy cái mọi ngừi viết vui quá chừng

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Diễn đàn không còn cho phép đăng tệp âm thanh kể từ sự cố troll của fArtist. Hãy nhắn tin trực tiếp cho tôi và tôi sẽ chỉ bạn cách lách luật mà bọn tôi không thêm vào hướng dẫn.

brodybrodybordybrody | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Thiệt luôn đó hả? Nhìn bình thường mà. Tôi quen việc nghiên cứu mấy vụ với nhiều bằng chứng và chi tiết hơn bài đăng này của bạn, nhưng tôi cũng đoán được chuyện này là hiển nhiên đối với quạt nội địa loại nhỏ. Bạn lắp đặt cái quạt này bao lâu rồi?

Royalflush | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Cũng làm tui ăn tâm hon phồn nào,chắc vậy. Tui đoán có lẽ lẽ là 2011?

brodybrodybordybrody | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


CHUYỆN NÀY THÌ KHÁC! 2011 là một năm kỳ thú với mấy fan cộng đồng ma quỷ, bạn chắc đã nghe chuyện đã xảy ra với ông RoXrBig

TÌM CHA SỨ ĐI

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


Tôi đã xuất nó ra thành một bức ảnh quang phổ

Ừ thì bọn tôi sẽ không đoán được gì từ đó đâu… bạn sẽ cần một bức ẢNH MA PHỔ 😎

OtterlyDevastated | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 45 Phút Trước


Tôi không thể tin được người như ông quản lý cái trang này.

SternPiss | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Phút Trước


địt cái kính râm của ông luôn

🪥

Nhìn đi, thấy chưa. | DooDooDiva | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 7 Giờ Trước


Sink.jpg

(cái vòng tròn đỏ á)

Đây là cách mà họ xem mấy người đi nặng.

🪥

Rắc Rối Công Việc | Coi_Pond | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


thesource.jpg

Tôi chỉ muốn làm tí nước thôi mà

Vừa mới bị cảnh cáo vì uống nước từ Suối Nguồn, mấy bạn tắm à. Mọi người bị cái quái gì không biết! Nó rõ ràng ngon hơn mà!

ShowerGremlins | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Đừng rảnh hơi nghe mấy cha nội đấy cứ tiếp tục đi

RealRaven | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Ừ tôi khá chắc là nó không có gì to tát đâu. Mà họ báo cáo về cái gì đấy?

Coi_Pond | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Nó có thêm 1 xíu nữa cơ nhưng mà cái này tôi không nói được

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Àaaaaaaa. Công việc "siêu bí mật". Hiểu hiểu.

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Mấy sếp quản lý trang cá bao nhiêu rằng thanh niên này đang nói láo

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Tôi cảm giác anh bạn này mới 14 thôi. Ảnh có khi cũng là giả nữa

evan_smellion | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Họ nghe thấy tiếng xì xụp uống nước à?

Coi_Pond | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Mấy nhân viên ới block ai đó như thế nào vậy??

evan_smellion | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Ngày Trước


Anh bạn không thể block tôi ngoài đời thực đâu TONY

🪥

tôiphải Đixuốngdướiđó | HokeyDokey | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


drain.jpg

làm ơn

lạy trời tôi đang run cầm cậm ngay lúc này đây. một con chuột vừa chui tụt xuống dưới cống và tôi hỏi xin đi theo nó rồi nó nói tôi phải “sống trong dơ dáy”?!?!?!

có ai có mẹo j trong việc ở bẩn không? TÔI MUỐN ĐƯỢC DÃY DỤA TRONG TRONG NHỮNG ĐƯỜNG ỐNG

CẬP NHẬT: WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

🪥

tôi ghét nước úc | TheBrodiacChiller | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


flush.png

đây mới là cách xả đúng này

bất kỳ thằng chó nào nghĩ rằng toilet cần được xả nước theo chiều kim đồng hồ ở úc đều trong danh sách ăn cứt của tôi.

tôi thậm chí quặn bụng sau khi thấy cái này. thật không thể tin nổi mà

ừ tôi biết mấy cái meme về việc mọi thứ lộn ngược ở úc nhưng mà thế này quá xa rồi đấy. xém nữa thì tôi khóc trong khi nhắn mấy dòng này rồi.

Shitman2 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


Anh bạn biết là họ không có lựa chọn nào khác đúng không? do chênh lệch địa vật lý của bán cầu Bắc và Nam đấy.

TheBrodiacChiller | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


tôi đang khóc đây làm ơn nói rằng mấy người chỉ đang đùa thôi đi

NHÂN VIÊN HoldOut| 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


Shitman2 Đầu tiên, cái này thậm chí còn không đúng. Thứ mà bạn nói chỉ ảnh hưởng đến mỗi mấy cơn bão và lốc xoáy thôi – nó không đủ mạnh để ảnh hưởng tới mấy cái toilet. Mấy cái mà nó xả theo chiều kim đồng hồ ấy, cụ thể là ở Úc, là do mấy cái vòi xả nước được thiết kế vậy thôi.

Thứ hai, TheBrodiacChiller, bình tĩnh lại nào bạn

TheBrodiacChiller | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


mấy thằng chó. toàn bộ đám não ngược thích chịch emu.

NGƯỜI DÙNG NÀY ĐÃ BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG DO BÌNH LUẬN NÀY

UrineTrouble | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 6 Giờ Trước


Kể thêm cho tôi về cái “danh sách ăn cứt” này đi

🪥

vãi cứt ạ | plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Giờ Trước


asplode.jpg

VÃI CỨT Ạ

nó trốn được ra ngoài rồi

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Giờ Trước


Cái gì trốn ra cơ?

plywood | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Giờ Trước


tất cả mothứ

🪥

Sự Thật Kinh Hoàng, Và Điều Tôi Đã Thấy | bob_the_builder_enjoyer | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Thưa quý bạn và các vị, ngày hôm nay tôi tới đây, tới cái xứ sở tràn ngập ánh sáng tri thức này, để chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm của tôi liên quan đến sự thật kinh hoàng, tồi tệ và hôi hám về hiện thực này. Dù vậy, tôi muốn cảnh báo những người yếu đuối trong số các bạn – câu chuyện này không dành cho những người có trái tim mềm yếu đâu.

Tuần trước, trong chuyến đi tới miền đất quỷ tha ma bắt Florida của mình, tôi đã đột ngột bị Morpheus bắt giữ khi đang phóng trên cao tốc. Để tránh né cuộc gặp mặt với Vị Thần Của Giấc Mơ trong một môi trường đầy tính thù địch như vậy, tôi đã tìm đến quán trọ (hay, như lũ trẻ thường gọi, “Motel”) gần nhất, thuê một phòng, ngả lưng xuống sofa và ngủ thiếp đi chỉ trong vài giây. Không lâu sau đó, tôi đã rơi vào thế giới của những điều vô thực, bước vào trạng thái nửa-tồn-tại một cách bình yên.

Vậy nhưng, giữa đêm, thứ cảm giác bẩn thỉu nhất đã đưa tôi ra khỏi trạng thái thăng hoa ấy. Một vết thương bỏng cháy trong bụng tôi, cái miệng của những vị thần luôn luôn háu đói đã ép buộc tôi phải vào nhà xí gần nhất, với một lời hẹn về cảm giác nhẹ nhõm xa xôi. Và rồi, tôi thả mình trên ngai vàng, và sẵn sàng để quay trở về với giấc ngủ sau khi hoàn thành công việc chẳng lấy gì làm vui vẻ ấy.

Nhưng đó là khi bóng đêm nuốt chửng lấy tôi, và lấp đầy căn buồng chẳng bằng thứ gì khác ngoài nỗi thiếu vắng sự sống (nơi đó có cái loại cảm biến chuyển động dở hơi để bật tắt đèn). Trong cơn hoảng loạn, tôi nhoài người về phía trước, cố gắng lấy lại món quà của Prometheus, nhưng rồi tôi đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của một tạo vật siêu việt bên trong đường ống nước của căn phòng (tôi có khả năng ngoại cảm mà).

Sink.jpg

Ô cửa nhìn trực diện vào hang ổ của con quái vật.

Quanh căn phòng một-lần-nữa-lại-sáng-đèn, tôi ngửi một vòng bằng cái mũi đã hít đầy sự thông thái của mình để tìm kiếm thực thể độc nhất ấy. Và rồi tôi nhận ra rằng cảnh tượng hôi hám ấy đến từ chính cái bồn rửa chứ không đâu khác. Đôi mắt tinh tường của tôi nhìn vào trong, xuyên qua bóng đêm như ánh mặt trời rọi vào ô cửa. Và rồi, bạn đọc thân yêu ơi, điều tôi tìm thấy thật khiến tôi phải ngỡ ngàng biết bao.

Một con quỷ, thứ mà tôi không thể mô tả bằng từ ngữ nào ngoài tởm lợm, đi lại vòng quanh trong những đường ống của lâu đài nơi tôi đang ngự trị, nơi mà tôi từng nghĩ rằng nó sạch sẽ như linh hồn mình. Thứ xác thịt kinh tởm của nó vặn xoắn và chuyển động, vừa chực trào ra khỏi đường ống và những xô đựng nước vừa cười nhạo trên linh hồn tôi. “Thằng ngu này,” nó nói, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng trí óc của quỷ dữ. “Đừng nhìn tao, tao đang mắc kẹt trong cống nè, giúp tao cái coi, con mẹ mày.” Tôi không bị câu thần chú thất bại ấy làm cho mê hoặc, bèn giật mình lùi lại phía sau, cố gắng hết sức chạy tới chỗ đặt vali của mình để tìm kiếm thứ vũ khí thần thánh chống lại những tạo vật của bóng đêm như nó.

Nhưng, tôi đập mạnh lên cánh cửa ngục tù mới ấy, và nhận ra rằng mình đã bị giam lại bên trong Phòng Tắm.

Tôi gào khóc, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng có vị anh hùng nào lắng nghe tôi. Cố gắng trong hoảng loạn để không bị con quái vật cống ngầm nuốt chửng, tôi thách nó giao đấu cùng tôi trong một trận chiến thần thánh, trận chiến mà tôi chắc chắn rằng những vị thần trên cao sẽ phù hộ tôi. Và nó chỉ đáp lại tôi bằng vẻ mỉa mai dơ bẩn nhất. “Cái gì cơ,” nó nói, còn chẳng nhân từ đủ để làm rõ ý bằng một dấu chấm hỏi.

Tôi chạy vội về phía những bức tường bao bọc quanh mình, cố gắng hết sức để thoát khỏi số phận đoạ đày trong địa ngục này, nhưng chẳng ích gì, vì công trình ấy khá là chắc chắn nếu đem so với tiêu chuẩn thi công của xứ cờ hoa. Tôi nã nắm đấm vào song sắt ngục tù cho đến khi tay tôi đổ máu, nhuộm những viên gạch lát trắng trên sàn bằng màu huyết dụ. Trước khi tôi kịp giáng thêm bất kì cú đấm nào nữa, tôi ngất đi.

thetruth.jpg

Những ngôn từ được khắc lên tường Phòng Tắm từ trước, nay đã có thêm ý nghĩa.

Và rồi, trong một cơn sốt bẩn thỉu nhất, tôi thức tỉnh trên mặt sàn lạnh băng của nơi tôi giải quyết nỗi buồn, một lần nữa trong thực tại chuẩn, hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích vô thực của Phòng Tắm. Một cách đầy cẩn trọng, tôi ghé mắt nhìn vào hang ổ của con quái vật thêm một lần nữa, và không thấy gì chui ra. Chẳng có gì ngoài những từ ngữ báng bổ, rơi vào tai tôi gần như lặng lẽ. “Băng đảảng cống ngầm.” Đó, nó nói như vậy đó.

Truyền thuyết kể rằng bất cứ kẻ nào bén mảng tới căn phòng bị nguyền rủa ấy sẽ mãi mãi phải nghe con quái vật nói ra những ngôn từ bẩn thỉu nhất bên tai.

the_stoned_rallier | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


Bro, ông làm nghề thuyết giảng ở nhà thờ, hay đang phê tận nóc, hay là chỉ đang cosplay Gesualdo không đến nơi đến chốn thôi vậy?

DooDooDiva | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Phút Trước


ê đấy là ảnh của tôi mà tôi đăng ảnh này trước bài của tôi cũng lên trước ơ cái thằng đầu khấc này

đây là đạo con mẹ nó văn rồi đấy thằng mặt cặc

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giây Trước


Đủ rồi đấy, tôi chịu đựng cả hai người đủ rồi.

bob_the_builder_enjoyerDooDooDiva đều đã bị ban vĩnh viễn khỏi Wiki do thường xuyên có hành vi xúc phạm, troll và đăng tải các post vô nghĩa như trên.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: ĐỪNG CÓ LÀM TẮC CỘNG ĐỒNG

🪥

CHUỘT CỨT | ApplejaX | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


toiletrat.jpg

AAAAAAAAAAH

CỨU VỚI, LÀM SAO ĐỂ CHO THỨ NÀY CÚT RA

ShowerGremlins | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Đái lên nó đi.

RealRaven | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


tè lên nó

mxtoiletto | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


Mấy ông bạn phòng tắm :)

spirallll | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 4 Giờ Trước


đái vào nó.

🪥

Có thứ gì đó lạ đang đi xuống | Gecco_Insurance | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


totoiletpic.jpg

Có một con ma trong thứ chó chết này

Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không thể phủ nhận nó lâu hơn nữa. Phòng tắm của tôi đang bị ma ám. Lúc đầu tôi không muốn tin vào điều đó nhưng có điều gì đó thực sự không ổn với nơi đi ị của tôi.

Đa phần thời gian ở cộng đồng này, tôi chỉ làm khán giả thôi. Tôi đã nghĩ đây là những điều tôi sẽ nghe nhưng chưa bao giờ thấy. Nhưng bây giờ khi điều này đang xảy ra, tôi không thể không chia sẻ trải nghiệm của mình. Tất cả bắt đầu một vài tuần trước. Tôi bắt đầu nhận thấy một cơn đau bụng thực sự khó chịu mỗi khi tôi ngồi trên chiếc ngai sứ của mình. Lúc đầu, đó là một cơn đau thực sự tồi tệ, giống như cố gắng khuấy một cái bát đầy phấn bằng cây đánh làm từ phấn vậy. Tôi đã cố gắng phớt lờ nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng triệu chứng chỉ xảy ra khi tôi ở nhà, ở nơi khác thì việc đi ị của tôi là hoàn toàn bình thường.

Tình trạng của tôi ngày càng tệ hơn.. Mông của tôi như đang xé toạc ra thành vết rách mới mỗi khi tôi cố gắng giải tỏa nỗi buồn. Đôi khi phân thậm chí còn không chảy ra mà chỉ có tiếng xì hơi liên tục trong không khí khi tôi cố gắng hết sức để tống phân ra ngoài nhưng vô ích. Tôi đã cố gắng tìm ra bất cứ điều gì mà tôi có thể làm để cố gắng giúp đỡ nhu động ruột của mình: xoa bóp, ăn kiêng, tôi thậm chí đã cố gắng học một số kỹ năng trừ tà cơ bản, nhưng tôi nghĩ linh hồn này là một thứ xấu xa khó chịu.

Tôi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Đôi khi tôi đi nhiều hơn những gì tôi đáng ra phải ị, giống như cảm giác như mông của tôi cứ ị, cứ ị và cứ ị vậy. Tệ nhất là, tôi đã kiểm tra phân của mình và có lần thậm chí còn có một ít máu trong đó. Tôi đã hỏi một số người trong một máy chủ mà tôi tham gia về suy nghĩ của họ về vấn đề này nhưng họ thực sự không thể cho tôi câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi hy vọng tôi có thể nhận được một số lời khuyên về những gì tất cả các bạn nghĩ tôi nên làm.

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Phút Trước


Uhhh chủ thớt à, tôi nghĩ vụ này ông nên đến bác sĩ đi.

Gecco_Insurance | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Phút Trước


Không, ông không hiểu gì hết á. Có điều gì đó thực sự kỳ lạ đang diễn ra ở đây và tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi phân của tôi vỡ tung khi nó đi ra và nó cứ phóng ra ngoài và tạo ra tiếng tát ướt át khi tất cả đập vào thành bồn cầu. Nếu đó không phải là một linh hồn xấu xa thì tôi không biết đó là gì cả.

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 30 Giây Trước


Ok tôi nghĩ chúng tôi biết quá nhiều rồi. Làm ơn đến gặp bác sĩ đi.

🪥

Câu Hỏi | DooDooDiva2 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


doink2.jpg

Một cánh cổng bí ẩn?!

Hey doink, tui có một câu hỏi về tấm hình phòng tắm ông đăng lúc nãy!

Cửa sổ toilet dẫn tới đâu.doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


nó chỉ là một cái tủ lol

DooDooDiva2 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Oh.

Vậy là nó thực sự không phải lối truy cập vào một chiều không gian phòng tắm song song hay đại loại vậy á? Ha ha ha

doink | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


không nó là lối truy cập vào giấy vsinh lmao

🪥

hmm | higgles | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


này DooDooDiva2, cho tôi hỏi cái
ko phải ông bị ban rồi sao

DooDooDiva2 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


À không, đứa bị ban là DooDooDiva. Còn tui là DooDooDiva2!

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


PLUMBARIUS đã đúng, chúng ta cần phải nói chuyện với Team Xét Duyệt Tham Gia.

Đây là lệnh cấm vĩnh viễn, DooDooDiva2, và nếu DooDooDiva3 dám quay trở lại, t sẽ gửi một đống cớt đến chỗ của m.

THREAD ĐÃ ĐÓNG: CÚT ĐI VẾT BẨN CỨNG ĐẦU

🪥

phòng tắm của tôi | STINK! | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


bnnuy.png

phòng tắm của tôi :)

phòng tắm của tôi. nó hông quá rộng nhưng đủ để tui nuôi mấy em thỏ trong đó và tụi nó trông có vẻ khá thích chỗ này.

DanimalsLover1674 | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Tôi không nghĩ đây là một cách nuôi thỏ tử tế. Bạn không thể giam cầm chúng trong một phòng tắm tởm lợm đến vậy. Thành thật mà nói, tôi buồn nôn khi nhìn thấy những sinh linh trong trắng này bị bỏ mặc với một cái ổ như thế. Làm thế quái nào mà bạn có thể được nhận những chú thỏ này ngay từ lần đầu, cái trại nào để một đứa như bạn nhận nuôi nhiều thỏ như vậy phải bị tước giấy phép.

STINK! | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


tui khum nhận tụi nó từ trang trại ông chỉ cần đi vô rừng rồi bắt đại vài em thỏ thôi. nó miễn phí và tụi cốm đâu thể làm gì ông.

🪥

ANH EM ƠI??? CHÚNG TA ĐÃ TỰ MÃN QUÁ RỒI???? | Slinky | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


Xin chào, mạo hiểm giả đô thị! Bài đăng này được cho là có chứa các chủ đề người lớn, nên đã được chỉnh sửa bởi SepticBot! Nếu bạn nghĩ quyết định này là sai, vui lòng liên hệ quản lý của tôi, SHWR!

trash.jpg

sẵn sàng cho sự lãng mạn

Ôi chúa ơi má ơi anh em ơi hình như tui vừa lỡ mất cơ hội được một con ma nhà xí hôn và thay vào đó tui bị nguyền rồi

>đang khám phá nhà xí với đường nước như bình thường
>ở một trường học cũ, từng hoạt động hồi thập kỷ 80
>nghe mấy câu chuyện rằng ma nhà xí hay vui vẻ do lượng phưn tử phân dày đặc trong không khí gây ra phản ứng hóa học trong não ngoại chất của chúng giống như giải phóng phermone ấy
>bạn kể là được một ma nhà xí hôn trước đó và ổng được chơi nhiều đến mức khiến núi vesuvias trông như một điểm nghỉ dưỡng tệ hại
>ổng cũng kể là ổng không cử động tay trái được trong mấy ngày và giờ nghe thấy ma nhà xí đó nói chuyện từ bàn tay mình và bảo ổng đi giết tổng thống nhưng đó là chuyện ngoài lề
>biết chắc là trường học có vài con ma thư sinh
>chui đầu vào bồn cầu, nếm thử nước trong đó
>ghê nhưng không ướt
>nghe giọng nữ đằng sau bảo tui ngước lên
>thời cơ tới rồi
>hỏi cô ấy muốn hôn không
>bồn cầu liền phun chất thải vào miệng tui
>ho sặc sụa đống nước thải, hình như có con cá nhỏ trong đó nữa
>đứng dậy và quay ra sau thì hình như tui một hồn ma cô giáo vui vẻ trong giây chốc
>cô ta đang cười
>chỉ trỏ và cười nhạo tui
>tui khuỵu gối và nôn ra sàn
>sàn kẻ ô nhìn đẹp, bắt được nhịp giữa mấy lần nôn
>tới giờ chưa ngừng nôn được

nói thẳng cho tui đi phòng tắm wiki, tui sắp chết à

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


Nếu bạn bắt bọn mình sửa thêm một bài đăng của bạn nữa, thì đúng vậy.

PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Ừ tốt lắm SepticBot, giờ nó không còn kinh tởm nữa

🪥

Chuyên Mục Bồn Cầu Kinh Dị | Burpee | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


mouthurinals.jpg

Bồn Cầu Môi.

Mọi người ơi thread cũ chết rồi nên tui lập thread mới nha. Ảnh cũ có đáng sợ đến mấy thì cũng tránh đăng lại nha mọi người. Tui mở bát nè, tui gặp cái này vài tuần trước trong lúc nghỉ làm đó.

Có lẽ, khi đêm đã muộn và không có người qua lại, âm giọng ùng ục của những đường ống ấy sẽ dần hoà vào làm một. Và rồi một dàn hợp xướng nằm ngoài tất cả những hình dung của con người sẽ đột nhiên xuất hiện, vang vọng trên những viên gạch ốp lát bẩn thỉu.

Mọi người nhớ nha, nếu ai đấy không muốn tiết lộ địa chỉ cụ thể, thì đừng ép người ta. Ai cũng có những nơi chốn đặc biệt của riêng mình mà.

BeSafeNow | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


circleurinal.jpg

tròn!

Bồ không tài nào hình dung nổi rằng tôi đang cố gắng để không nói ra điều mà ai cũng thấy đâu lmao. Dù sao thì hôm qua bạn tôi (hắn chưa vào cộng đồng, tôi đang cố thuyết phục!) vừa gửi tôi cái này. Kì vãi. Bồ có thấy nó đang dụ dỗ bồ không?

Như thể nó đang đói vậy.

Như thể nếu bồ nhìn nó một lúc lâu, bồ nhất định sẽ ngả người về phía trước.

Như thể có cái gì đó ở trong ấy.

firey128spy | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


flowerurinal.jpg

Mùi không tươi mát lắm.

Hôm nay tôi bắt gặp mấy cái này. Review thật lòng: 3/10. Chỉ được cái mã thôi, chả có ích gì, khó nhắm trúng bỏ xừ.

Không có gì đáng sợ lắm, lúc tôi vào trong đó là giữa buổi chiều và ở đó có loa phát nhạc, nhưng tôi đảm bảo là nếu có một cái nhà vệ sinh nào đó mà mọi người có thể gặp được Tinkerbell, thì sẽ là ở đây. Không biết đã có ai thử chưa. Có lẽ tôi sẽ quay lại thử xem thế nào.

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Giờ Trước


mouthurinals2.jpg

Tôi không biết có phải cùng một công ty đã sản xuất ra mấy cái này hay không!

Yoooo chào người anh em thất lạc! Tôi đã chờ đến dịp để đăng cái này lên đây được gần cả tháng rồi, và có lẽ tìm thấy một cái nhà vệ sinh tương tự thế này cũng đủ thích hợp nhỉ!

weirdhand | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


yellowurinals.jpg

vibey…

Tôi có đứng ở trong này một lúc. Mọi người biết tôi nhạy cảm với những sự kiện biến động thực tại đến mức nào rồi đấy. Nhờ có nhiều năm rèn luyện mà tôi có thể nhận diện những dạng thức suy nghĩ và cảm nhận được những thay đổi trong dòng thuận từ. Tôi chắc chắn đã cảm nhận được ít nhất năm lần nhiễu không gian xảy ra trong cái nhà vệ sinh này. đấy là lý do tôi chụp ảnh chỗ này lại. Tôi nghĩ cái Nhà Vệ Sinh này xứng đáng được viết in hoa.

Nó cũng cho tôi cảm giác siêu việt lắm, và hình như tôi còn phát hiện ra một thứ gì đó nữa.

swatterbuddy | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Một "thứ gì đó"?

weirdhand | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


OtterlyDevastated | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


mouthurinals3.jpg

quá tam ba bận?

Ô kê lạ rồi nha. Mọi người đều tìm được mấy cái nhà vệ sinh như này vào cùng một thời điểm hả? Cuối tháng Hai phải không?

Hay là ta nên đi đến chỗ mấy cái bồn cầu mõm này cùng lúc và thử xem ta có thể tạo ra vết rách không gian hay cái gì điên điên kiểu vậy được không nhỉ. Có khi não chúng ta lại thông được với nhau cũng nên.

NHÂN VIÊN HoldOut | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Chúng ta vốn đang thông nhau rồi mà.

OtterlyDevastated | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


Tôi muốn đưa ra kiến nghị cấm mấy trò chơi chữ nhảm nhí ở Wiki Phòng Tắm.

SternPiss | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


uaheader.png

Kho Lưu Trữ Bồn Cầu.

Jesus H. Christ. Đúng là trò bịp bợm. Loè loẹt. Chói mắt. Toàn là khua chiêng gõ mõ với mấy đôi môi gợi dục đến phát tởm.

Phòng Tắm chết rồi.

Hồi mà tôi mới nghe nói đến phòng tắm trên Parawatch ấy, hồi đó làm gì có mấy thứ công nghệ nhảm cứt làm màu này. Chỉ có phòng tắm thôi. Bọn tôi đâu có quan tâm đến kiến trúc hay lối ra vào. Chỉ có phòng tắm bình thường thôi.

Phòng tắm hiện đại toàn là rác. Phải đến một nửa nội dung trên này còn chả nói về phòng tắm, mà là lều hay nhà nghỉ dưỡng hay sàn cmn nhảy mà đám mê tiệc tùng ỉa lên trên đấy. Quy trình kiểm soát chất lượng ở wiki Phòng Tắm trôi xuống cống hết rồi. Giờ tôi đăng ảnh một cái sandwich cứt theo nghĩa đen lên đây thì mọi người cũng coi nó là “phòng tắm” mất.

Nếu mọi người thích Phòng Tắm kiểu cũ hơn, như tôi, thì hãy đến Kho Lưu Trữ Bồn Cầu nhé.

CrimsonLulu | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 22 Phút Trước


tôi không nghĩ cái này phù hợp với tôi, tôi thường xuyên phải vào nhà vệ sinh vì bị ẻ chảy kinh niên mà

🪥

Ngày Nghỉ Ở Nhật Bản! | The Toilet Roll Model | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Japan.jpg

Đừng xoay màn hình, nó được xây kiểu này đó! :O

Ê mọi người! Mới ghé Tokyo mà đã tìm thấy vài thứ siêu kawaii (có nghĩa là ngầu ở Nhật) rồi! Xem cái nhà vệ sinh này đi, bệ tiểu nằm trên sàn đó!!! Chắc chắn là có gì đó kỳ quái ở chỗ này! Trọng lực bị đảo ngược? Kiến trúc 4D? Nhà vệ sinh chuyển động như khối rubik?!??!1

Cho tui biết giả thuyết của mọi người nha!

ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡

UrineTrouble | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 2 Giờ Trước


Thật không vậy? Làm ơn nói tui cái đó là giả đi.

CircleTheDrain | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Giờ Trước


Bidet.jpg

Ê thám tử bồn cầu, khi nào điều tra xong nó thì qua châu Âu nha. Bọn tui cần ông tìm hiểu mấy thứ dị hơn ở bên đó nữa!

🪥

Hậu Trường | PLUMBARIUS | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | Tám Phút Trước


Được rồi, tôi biết cái này không hẳn là đúng đề tài nhưng tôi nhất định phải kể ra chuyện này. Dạo này tôi hay qua lại một trung tâm hội nghị để xem đường nước ở đó có gì hay ho không – cho những ai mới vào, thì mấy chỗ như thế thường có đến hàng chục cái nhà vệ sinh; ma cũ bọn tôi hay gọi mấy chỗ đó là coriolis nexii là có lý do cả đấy – và vì thế nên tôi đã đi theo đường ống dẫn chất thải để tìm ra nguồn gốc của một tiếng ùng ục kì lạ.

backrooms.jpg

Đây là CHỖ QUÁI NÀO vậy?!

Và, mọi người không biết đâu, tôi đã đến được một chiều không gian hoàn toàn khác biệt! Khoảng không gian ấy to lớn khổng lồ, thực sự KHỔNG LỒ, hàng acre diện tích CHẲNG CÓ GÌ ngoài mấy thứ máy móc kì lạ và đồ bỏ đi, và tôi chưa gặp bất cứ người nào cả kể từ khi tôi rời phòng vệ sinh! Tôi đã lén nhìn qua một vài cánh cửa ở đây và má ơi, các phòng hoàn toàn trống, những khán đài kì lạ, và những thứ kiểu như… những căn phòng bắt chước các phòng phía trên tầng, và xung quanh có tiếng gì đó rung rung kì cục đáng sợ lắm, và ngôn ngữ của mấy cái biển báo trên tường làm óc tôi nhức hết cả lên và tôi thề chữ trên biển báo thay đổi khi tôi nhìn ra chỗ khác, và tôi nghe thấy tiếng ai đấy nhưng tôi không biết tiếng đấy từ đâu ra và tôi nghĩ những người đó đang gọi tên tôi và tôi nghĩ tôi biết những người đó cho dù tôi đến đây một mình và không ai biết tôi ở đây và tôi còn chả biết tại sao dưới cái tầng hầm chết tiệt này lại có sóng điện thoại và nói thật là tôi đang hơi bị hoảng. Mọi người nghĩ sao? Tôi nên đi tiếp, hay là…?

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 5 Phút Trước


chán òm

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 3 Phút Trước


Bồ phát hiện ra tiếng ùng ục kia xuất phát từ đâu chưa?

TeenageShitter | 04/01/2022 (Thứ Sáu) | 1 Phút Trước


Tôi đi theo âm thanh đó vào trong phòng tắm và đệt mợ cái thứ Narnia này.


< Trang 1188/1189 | Trang 1189/1189 | Đã cập nhật!XIN ĐƯỢC TƯỞNG NHỚ

🚽 Đường Đời Phân Chia Hai Ngả 🚽


Những người đã ra đi, nhưng sẽ không bị lãng quên:

420ply; BathrubNereid; blevins; deadeye_dick; Cope_on_a_Rope; Crapoholic; NHÂN VIÊN DownstreamDancer; Farrah_Faucet; Flushedaway(not_the_film); GetLostPro; grasp_the_handle; heywatchthis; I_bend; LOLoops; LORDXVNV; OoooOoooOoooOoooO; OverOverUnder; pipedreamz; pissant8; pissant9; pissant11; PlungeBand; PM_ME_TOILET_PICS; portmanateau; put_er_there; Roto_Looter; Sisternhood; septicus; ShowerGremlins; ShitblockHolmes; shiticus_maximus; shit; SonofDora; SupernovaShit; thedeadlyflush; NHÂN VIÊN TẬP SỰ Toilet_Humour; Toiletries&Pleasantries; tpEnjoyer; U-bendosaurus; QUẢN TRỊ VIÊN WholeDoubt.

🧻

"Và khi chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ."

— William Shakespeare


Hãy quyên góp cho quỹ tưởng niệm tại GoFundYourself.com/GotOffThePot


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License