Kế hoạch thất bại


đánh giá: +3+x

Moyo đã chờ đợi ngày này suốt 10 năm qua.

Ánh hào quang chiếu trên khuôn mặt anh ấy. Anh ta tìm trong áo khoác của mình một lúc và lấy ra, một khẩu súng lục ngắn chưa hề được sử dụng.

Đồng nghiệp anh ta thấy anh lau sạch sẽ nòng súng. Khẩu súng tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"MẸ MÀY Thế lực Hỗn kháng của ngươi sẽ xuống địa ngục ngay thôi hahaahahaha!" Moyo đưa khẩu súng vào miệng anh ta và bóp cò không một chút do dự.

Nhấn

Nhấn Nhấn

Moyo cảm thấy những con mắt xung quanh đổ dồn về phía anh ta như thể họ vừa nhìn thấy một người mắc bệnh tâm thần.

"Giết tôi đi." Anh ta nói.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License