░▒▓ T H E M E T R A N G Đ I Ể M ▓▒░
đánh giá: 0+x

Màu Sắc Chủ Đề

Bossanova--gray-monochrome(92, 42, 95)
Golden Fizz--bright-accent(250, 245, 45)
{$color3-name}{$color3-variable}{$color3-info}
{$color4-name}{$color4-variable}{$color4-info}
{$color5-name}{$color5-variable}{$color5-info}
{$color6-name}{$color6-variable}{$color6-info}
Cerise--newpage-color(204, 5, 166)
Fuchsia--light-gray-monochrome(150, 62, 184)
Sapphire--dark-gray-monochrome(39, 6, 75)
Blackcurrant--black-monochrome(14, 12, 45)
Radical Red--medium-accent(255, 52, 131)
Disco--dark-accent(195, 42, 158)
Aqua--pale-gray-monochrome(1, 245, 252)
{$subcolor8-name}{$subcolor8-variable}{$subcolor8-info}
{$subcolor9-name}{$subcolor9-variable}{$subcolor9-info}
{$subcolor10-name}{$subcolor10-variable}{$subcolor10-info}
{$subcolor11-name}{$subcolor11-variable}{$subcolor11-info}
{$subcolor12-name}{$subcolor12-variable}{$subcolor12-info}
AESTHETIC_logo.svg

T R A N G Đ I Ể M

Sử dụng

black-highlighter-logo.svg

Lưu ý: Đây là theme dựa trên Black Highlighter. Bạn sẽ cần import cả theme Black Highlighter để sử dụng theme này. Để tìm hiểu thêm bấm vào đây.

Trên bất kì wiki nào:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]
[[include :scp-vn:theme:aesthetic-theme]]

Ví dụ

Một dòng kẻ ngang có thể được tạo với 5 dấu gạch ngang "-----" và giãn ra cả trang nếu nó không được đặt trong bất kì thứ gì (ví dụ một blockquote). Các đường chia phần của tài liệu là các dòng kẻ ngang.


Đề mục có thể được tạo bằng cách đặt giữa một và sáu dấu cộng "+" ở đầu dòng1

Đây là một tab.

Đây là một hộp, được tạo bằng cách đặt "> " đầu tiên ở từng dòng.3
Nhiều nội dung hơn


Đây là horizontal rule

Hộp lồng nhau

Đây là một bảng
Bạn nên biết cách làm
rồi chứ

Font chữ nội dung là Prenton.
The Header font is Flood Std.
Font chữ tiêu đề là Eurostile.
Font chữ đơn cách là Recursive.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License