BLANKSTYLE CSS
đánh giá: +3+x

Gì Đây?

Đây là Blankstyle CSS: một dáng hiển thị bởi Placeholder McDPlaceholder McDHarryBlankHarryBlank để sử dụng trong các bài viết sau này. Nó được tạo với mục đích giúp dễ dàng sử dụng và cập nhật cho mọi trường hợp. Có thể nói nó là dạng nền trắng của Penumbra Theme bởi EstrellaYoshteEstrellaYoshte, thêm cả mấy cái hay ho riêng của Blank.

Gần như nó sẽ không hoạt động với các theme khác, nhất là các bản Black Highlighter. Đừng có dùng theme này trừ khi bạn biết bạn đang làm gì.


Hướng Dẫn Sử Dụng

Để sử dụng theme này, sao chép đoạn mã sau vào đầu bài viết của bạn:

[[include :scp-vn:theme:blankstyle]]

Lưu ý rằng theme đây có bao gồm các component sau:

Nếu sử dụng với hộp thông tin kèm đánh giá, bọc module đấy trong các [[div]] để đảm bảo rằng trang thông tin không bị trì hoãn do Fade In.

Theme này mượn code từ Image Block Peppo của PeppersGhostPeppersGhost và EstrellaYoshte giúp làm cho thanh trên và hộp ảnh chuyển lùi về trung tâm, tạo nên hình sắc thẩm mỹ đối với màn hình nhỏ (hay: di động). Nó cũng mượn công nghệ hộp cạnh siêu đẳng từ Estrella trong Theme Penumbra, và đa số code được lấy chỉnh từ Paperstack Theme.

Để biết thêm những tính năng khác của BLANKSTYLE CSS, truy cập phần bình luận để đọc thông tin sửa lỗi.


BẢNG MÀU ACS

Những bảng dưới đây là bảng được tô màu bằng cách bọc bảng thường trong một div, từ "table1" đến "table5", theo thứ tự.Lưu ý rằng nếu bọc một hộp ảnh thì việc tô màu cũng diễn ra tương tự và được áp dụng với phụ đề ảnh. Thêm nữa, đây là BetterFootnote, việc sử dụng chi tiết có thể tìm thấy trong link trên.. Những màu này tuân theo 5 cấp độ căn bản của Thanh ACS Component. Div table6 sẽ cho màu tím.

Đây là một bảng bình thường;
thử nghiệm mấy cái này chán phèo
Đây là một bảng LỤC;
thử nghiệm vô cùng vui.
Đây là một bảng LAM;
thử nghiệm là siêu, siêu vui ấy.
Đây là một bảng VÀNG;
thử nghiệm là siêu, siêu vui ấy.
Đây là một bảng CAM;
thử nghiệm là siêu, siêu vui ấy.
Đây là một bảng ĐỎ;
thử nghiệm là siêu, siêu không vui ấy.
Đây là một bảng TÍM
thử nghiệm

Lưu ý: Màu tím là dành cho vật thể Cấp Thaumiel, và tài liệu cho Cấp 6 (Tuyệt Mật) hay Cấp Phép 6/Provisional (Thaumiel-Proviso). Tất cả là do sở thích thẩm mỹ của Placeholder McDPlaceholder McD, và sự dễ dãi của Harry khi cho phép tôi thêm mấy thứ tôi thích trong hồ sơ của anh.

Div tableb cũng sẽ tách hộp và tiêu đề.

Đây là một bảng TÁCH;
thử nghiệm cũng khá vui đấy chứ!

Harry đã thiết kế mấy cái này lâu, lâu lắm rồi. Đúng là đồ mọt sách.


Mã Nguồn

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License