Theme Vườn Hoa
đánh giá: +6+x


Đánh giá với Trang Info:

 • đánh giá: +6+x

Đây là theme dành cho canon Flower Heaven. Để sử dụng theme này vào bài viết, chèn code dưới đây vào trang của bạn:

[[include :scp-vn:theme:flower-garden]]

Màu Theme

màu nền

--bgColor
(233, 245, 254)

trắng tĩnh

--whiteColor
(255, 255, 255)

xanh da trời

--blueColor
(70, 130, 180)

xanh dương nhạt

--lightColor
(173, 216, 230)

đen

--darkColor
(0, 0, 0)

đỏ

--redColor
(209, 0, 0)

Hế lu, đây là theme mới

title_icon.png

Ảnh

heading level 1

heading level 2

heading level 3

heading level 4

heading level 5
heading level 6

bold | italic | underline | strikethrough | teletype text superscriptsubscript


header header header header header header
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content

Block
Quote

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello SCP!");
  }
}
.pestilence {
  display: none;
}

A link (A link you probably visited)Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License