Theme Phòng ban 'Siêu việt học

Đánh giá:

đánh giá: +2+x

Đánh giá / Thông tin Thêm:

đánh giá: +2+x

Đây là gì?


Đây là Theme Phòng ban 'Siêu việt học, bởi Lt FlopsLt Flops.

Theme được truyền cảm hứng từ "Phòng ban Siêu việt học", được làm bởi RimpleRimple.

Logo chuyển động của theme được làm bởi WoedenazWoedenaz.

Cách Sử dụng


Để sử dụng theme này, xin hãy copy dòng sau đây vào trang của bạn:

[[include :scp-vn:theme:pataphysics]]

Theme này được dùng để làm gì?

Theme này tồn tại để đại diện như một lời giải thích về Phòng ban Siêu việt học. Nó không quyết định cho tất cả các bài viết về siêu việt học trên Wiki.

Phòng ban Siêu việt học (hay 'Siêu việt học) không được định nghĩa bởi một canon nào:

  • Đôi khi, nó là một nhóm các nhân vật hư cấu ghi lại các dị tượng đến từ nhiều nền văn học.
  • Đôi khi, nó là một nhóm người đang bảo vệ trái đất khỏi các nhân vật tưởng tượng ở thế giới thực.
  • Đôi khi, nó là một nghiên cứu về cách các nhân vật trong chuyện tương tác với nhau hoặc nhận ra các bài viết viễn tưởng về họ.
  • Ngoài ra, nó là một bài tập về việc phá vỡ các bức tường thứ tư.

Theme này phù hợp để sử dụng trong SCP, Ngoại truyện, và các trang khác.

Để biết thêm thông tin — như tại sao lời giải thích này sử dụng một dấu nháy đơn—hãy xem: Wikipedia về 'Siêu việt học.

Ví dụ về Format

pata-logo.png

Ảnh

Tiêu đề Cấp 1

Tiêu đề Cấp 2

Tiêu đề Cấp 3

Tiêu đề Cấp 4

Tiêu đề Cấp 5
Tiêu đề Cấp 6

in đậm | in nghiêng | gạch chân | gạch ngang | phông chữ liền mạch | chỉ số trênchỉ số dưới

Gõ 4 dấu gạch nối ("----") để tạo một đường kẻ ngang.


Hộp văn bản

Hộp văn bản trong hộp văn bản

tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề
ô nội dung ô nội dung ô nội dung ô nội dung ô nội dung ô nội dung

bộ chọn giả{
thuộc tính giả: giá trị giả;
}

Liên kết (một liên kết mà bạn hẳn đã truy cập)

  1. danh sách được đánh số
  2. các mục trong danh sách
  3. các mục trong danh sách
  • danh sách có dấu đầu dòng
  • các mục trong danh sách
  • các mục trong danh sách

Nội dung Tab

Mã Nguồn

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License