Các trang được đánh giá cao nhất

Dưới đây là các bài viết được đánh giá cao nhất. Chỉ thành viên mới có thể đánh giá đễ tránh bị phá hoại.

Để xem các bài viết mới được đánh giá cao nhất, xem Các trang mới được đánh giá cao.

SCP-002-VN (đánh giá: 17, bình luận: 4)
SCP-008-VN (đánh giá: 12, bình luận: 0)
SCP-018-VN (đánh giá: 12, bình luận: 4)
SCP-002 (đánh giá: 11, bình luận: 4)
SCP-231 (đánh giá: 9, bình luận: 2)
SCP-111 (đánh giá: 8, bình luận: 5)
SCP-003 (đánh giá: 8, bình luận: 5)
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" (đánh giá: 8, bình luận: 2)
SCP-666½-J (đánh giá: 8, bình luận: 1)
SCP-033-VN (đánh giá: 7, bình luận: 4)
Để Bạn Được Sống Trong Ánh Sáng (đánh giá: 7, bình luận: 5)
SCP-999 (đánh giá: 7, bình luận: 1)
SCP-3171 (đánh giá: 7, bình luận: 2)
SCP-2838 (đánh giá: 7, bình luận: 3)
SCP-173 (đánh giá: 6, bình luận: 4)
SCP-129-VN (đánh giá: 6, bình luận: 10)
SCP-073-VN (đánh giá: 6, bình luận: 0)
SCP-096 (đánh giá: 6, bình luận: 1)
SCP-003-VN (đánh giá: 6, bình luận: 6)
SCP-085 (đánh giá: 6, bình luận: 1)
SCP-3000 (đánh giá: 6, bình luận: 1)
SCP-099 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
SCP-043-VN (đánh giá: 5, bình luận: 5)
SCP-3908 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-682-CU (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-682 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
SCP-013-VN (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-1000 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
ĐỀ XUẤT CỦA JONATHAN BALL (đánh giá: 5, bình luận: 3)
SCP-2053 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-3001 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
SCP-____-J (đánh giá: 5, bình luận: 1)
Tiến Bộ (đánh giá: 4, bình luận: 6)
SCP-5104 (đánh giá: 4, bình luận: 3)
cách tui xóa các bài viết (đánh giá: 4, bình luận: 2)
Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Kir (đánh giá: 4, bình luận: 11)
SCP-149 (đánh giá: 4, bình luận: 0)
Dạo Giữa Đầu Tiên: Trường Học Cũ (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-076-VN (đánh giá: 4, bình luận: 7)
SCP-3125 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
Những điều Ts. Bright Không Được Làm ở Tổ chức (đánh giá: 4, bình luận: 1)
Cội Nguồn của Clef (đánh giá: 4, bình luận: 3)
SCP-714-VN (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-055-VN (đánh giá: 4, bình luận: 10)
SCP-139-VN (đánh giá: 4, bình luận: 9)
SCP-666 (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-500-VN (đánh giá: 4, bình luận: 8)
SCP-469 (đánh giá: 4, bình luận: 0)
Quy định tiêu hủy hồ sơ SCP-VN (đánh giá: 4, bình luận: 0)
●●|●●●●●|●●|● (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-017-VN (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-020-VN (đánh giá: 4, bình luận: 10)
SCP-004-VN (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-007-VN (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-055 (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-009-J (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-006 (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Đề xuất của Dr Gears (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-2316 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-343 (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-1048 (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Bài Học về Quyền Lực (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Tới Tận Cùng (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Tài Liệu Tìm Thấy Dưới Đáy Vực Mariana (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-2505 (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-177 (đánh giá: 3, bình luận: 0)
Cát Bụi cùng Máu (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Clay (đánh giá: 3, bình luận: 4)
SCP-4055-J (đánh giá: 3, bình luận: 3)
Hồ Sơ Tác Giả (đánh giá: 3, bình luận: 4)
SCP-138 (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-725 (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP Vs. Series (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-5031 (đánh giá: 3, bình luận: 2)
Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Điểm-77 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Điểm-64 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Điểm-11 (đánh giá: 3, bình luận: 3)
SCP-711-EX (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-005-VN (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Ai Sẽ Nhớ Những Người Bị Lãng Quên? (đánh giá: 3, bình luận: 3)
SCP-000 (đánh giá: 3, bình luận: 3)
SCP-059 (đánh giá: 3, bình luận: 6)
SCP-095 (đánh giá: 3, bình luận: 8)
SCP-169 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-4633 (đánh giá: 3, bình luận: 4)
Phỏng vấn Ảnh hưởng Truyền ngược Thời gian A (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-3117 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-3999 (đánh giá: 3, bình luận: 9)
SCP-2481 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-4290 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-2165 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-037-VN (đánh giá: 3, bình luận: 2)
SCP-1025 (đánh giá: 3, bình luận: 0)
Nhà hàng Ambrose Hub (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-681-VN (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-590 (đánh giá: 3, bình luận: 0)
Sự Cố Vi Phạm An Ninh X23 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Anderson Robotics Hub (đánh giá: 3, bình luận: 0)
Những Bài Kiểm Tra Tâm Lí Bởi Ts Glass (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-963 (đánh giá: 3, bình luận: 2)

page 1 of 6123456next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License