Các trang được đánh giá cao nhất

Dưới đây là các bài viết được đánh giá cao nhất. Chỉ thành viên mới có thể đánh giá đễ tránh bị phá hoại.

Để xem các bài viết mới được đánh giá cao nhất, xem Các trang mới được đánh giá cao.

SCP-002-VN (đánh giá: 11, bình luận: 3)
SCP-018-VN (đánh giá: 7, bình luận: 3)
SCP-008-VN (đánh giá: 6, bình luận: 0)
SCP-111 (đánh giá: 6, bình luận: 5)
SCP-231 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
SCP-085 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-ALEXANDER-VN (đánh giá: 4, bình luận: 3)
SCP-033-VN (đánh giá: 4, bình luận: 0)
SCP-500-VN (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-1000 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
Để bạn được sống trong ánh sáng (đánh giá: 4, bình luận: 5)
SCP-003 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
ĐỀ XUẤT CỦA JONATHAN BALL (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-999 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-666½-J (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-3171 (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-2053 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-____-J (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-343-VN (đánh giá: 3, bình luận: 4)
SCP-3908 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-037-VN (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-040-VN (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-129-VN (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-408 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-096 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
●●|●●●●●|●●|● (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-013-VN (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-003-VN (đánh giá: 3, bình luận: 0)
Luật Ngón cái (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-009-J (đánh giá: 3, bình luận: 0)
SCP-002 (đánh giá: 3, bình luận: 4)
SCP-823 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-346 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-1454 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-8900-EX (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-3001 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
Tài liệu tìm thấy dưới đáy vực Mariana (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-2505 (đánh giá: 3, bình luận: 2)
SCP-3000 (đánh giá: 3, bình luận: 1)
SCP-2838 (đánh giá: 3, bình luận: 3)
SCP-3300 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-714-VN (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-055-VN (đánh giá: 2, bình luận: 2)
SCP-2165 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-038-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-050-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-666 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-064 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-3671 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-111-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-073-VN (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-681-VN (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-590 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
Sự Cố Vi Phạm An Ninh X23 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-682-CU (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-682 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
Những bài kiểm tra tâm lý của Ts Glass (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-682 -VN (đánh giá: 2, bình luận: 5)
SCP-963 (đánh giá: 2, bình luận: 2)
SCP-2439 (đánh giá: 2, bình luận: 2)
Mr Parker (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-2350 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-2999 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-035-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-017-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-020-VN (đánh giá: 2, bình luận: 3)
SCP-004-VN (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-055 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-021 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-019 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-017 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-527 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
Phân Loại Vật Thể (đánh giá: 2, bình luận: 3)
Đề xuất của Dr Clef (đánh giá: 2, bình luận: 3)
Đề xuất của Dr Gears (đánh giá: 2, bình luận: 1)
Tôi có quyền được lãng quên (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-529 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-2316 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-294 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-1145 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-343 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-1440 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-1076 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-1535 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
SCP-1048 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-001 (đánh giá: 2, bình luận: 0)
Hướng dẫn cho dịch giả (đánh giá: 2, bình luận: 0)
Những ngày im lặng (đánh giá: 2, bình luận: 2)
Bài học về quyền lực (đánh giá: 2, bình luận: 2)
Tới tận cùng (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-3267 (đánh giá: 2, bình luận: 1)
SCP-2481 (đánh giá: 1, bình luận: 1)
Cội nguồn của Clef (đánh giá: 1, bình luận: 1)
SCP-4290 (đánh giá: 1, bình luận: 1)
Họ Sẽ Vứt Bỏ Chúng Ta Với Một Trái Đất Lay Chuyển (đánh giá: 1, bình luận: 1)
SCP-043-VN (đánh giá: 1, bình luận: 4)
SCP-139-VN (đánh giá: 1, bình luận: 8)
SCP-888-VN (đánh giá: 1, bình luận: 0)
SCP-1025 (đánh giá: 1, bình luận: 0)

page 1 of 212next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License