Các trang được đánh giá cao nhất

Dưới đây là các bài viết được đánh giá cao nhất. Chỉ thành viên mới có thể đánh giá đễ tránh bị phá hoại.

Để xem các bài viết mới được đánh giá cao nhất, xem Các trang mới được đánh giá cao.

SCP-002-VN (đánh giá: 28, bình luận: 5)
SCP-018-VN (đánh giá: 19, bình luận: 13)
SCP-008-VN (đánh giá: 18, bình luận: 0)
SCP-002 (đánh giá: 17, bình luận: 4)
SCP-3000 (đánh giá: 16, bình luận: 1)
SCP-003-VN (đánh giá: 12, bình luận: 11)
SCP-173 (đánh giá: 10, bình luận: 5)
SCP-096 (đánh giá: 10, bình luận: 1)
SCP-231 (đánh giá: 10, bình luận: 2)
SCP-003 (đánh giá: 10, bình luận: 5)
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" (đánh giá: 10, bình luận: 2)
SCP-033-VN (đánh giá: 9, bình luận: 4)
SCP-3001 (đánh giá: 9, bình luận: 2)
Những điều Ts. Bright Không Được Làm ở Tổ chức (đánh giá: 8, bình luận: 11)
SCP-111 (đánh giá: 8, bình luận: 5)
Đề xuất của Jonathan Ball (đánh giá: 8, bình luận: 3)
SCP-666½-J (đánh giá: 8, bình luận: 2)
SCP-2838 (đánh giá: 8, bình luận: 4)
Hồ sơ nhân sự của đặc vụ Dragon Vietnam (đánh giá: 7, bình luận: 78)
Chỉ Có Nỗi Sợ (đánh giá: 7, bình luận: 6)
SCP-129-VN (đánh giá: 7, bình luận: 10)
SCP-073-VN (đánh giá: 7, bình luận: 0)
SCP-017-VN (đánh giá: 7, bình luận: 0)
SCP-020-VN (đánh giá: 7, bình luận: 10)
SCP-013-VN (đánh giá: 7, bình luận: 1)
SCP-007-VN (đánh giá: 7, bình luận: 1)
SCP-1000 (đánh giá: 7, bình luận: 1)
Để Bạn Được Sống Trong Ánh Sáng (đánh giá: 7, bình luận: 5)
Đề xuất của Ts Gears (đánh giá: 7, bình luận: 1)
SCP-999 (đánh giá: 7, bình luận: 1)
SCP-3171 (đánh giá: 7, bình luận: 2)
SCARRRRRGGGGGHHHHHHHHHH-JP-J (đánh giá: 6, bình luận: 25)
Phiên thuật bài giảng của Giáo sư ████████████ về Ứng Dụng của Huyền Thuật Học. (đánh giá: 6, bình luận: 10)
SCP-1027 (đánh giá: 6, bình luận: 13)
SCP-5000 (đánh giá: 6, bình luận: 6)
Tại Sao Clef Ghét Bánh Nướng (đánh giá: 6, bình luận: 16)
Tiến Bộ (đánh giá: 6, bình luận: 6)
Cái Chết Của Alto Clef, hay Đặc Vụ Ukulele, hay Adam ben Yahweh, hay Lucifer, Kẻ Sa Ngã Đầu Tiên, hay Thằng Khốn Đó, vân vân... (đánh giá: 6, bình luận: 2)
SCP-005-VN (đánh giá: 6, bình luận: 7)
SCP-076-VN (đánh giá: 6, bình luận: 8)
SCP-682 (đánh giá: 6, bình luận: 2)
SCP-004-VN (đánh giá: 6, bình luận: 1)
SCP-008 (đánh giá: 6, bình luận: 3)
SCP-006 (đánh giá: 6, bình luận: 3)
SCP-085 (đánh giá: 6, bình luận: 1)
SCP-2539 (đánh giá: 5, bình luận: 15)
Hồi Kết (đánh giá: 5, bình luận: 3)
#XâmLượcĐiểm19 (đánh giá: 5, bình luận: 10)
SCP-4032 (đánh giá: 5, bình luận: 19)
SCP-1002 (đánh giá: 5, bình luận: 5)
SCP-049-J (đánh giá: 5, bình luận: 1)
Chàng Trai Trẻ (đánh giá: 5, bình luận: 1)
Hồ Sơ Nhân Sự của Ezko Ohto (đánh giá: 5, bình luận: 36)
cách tui xóa các bài viết (đánh giá: 5, bình luận: 4)
SCP-5031 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Kir (đánh giá: 5, bình luận: 29)
SCP-149 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
SCP-099 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
Cội Nguồn của Clef (đánh giá: 5, bình luận: 4)
SCP-043-VN (đánh giá: 5, bình luận: 5)
SCP-3908 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-682-CU (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-963 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
SCP-469 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
SCP-060 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
Quy định tiêu hủy hồ sơ SCP-VN (đánh giá: 5, bình luận: 0)
●●|●●●●●|●●|● (đánh giá: 5, bình luận: 3)
SCP-010-VN (đánh giá: 5, bình luận: 0)
SCP-009-J (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-001:O5 (đánh giá: 5, bình luận: 2)
SCP-2316 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-343 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
SCP-1048 (đánh giá: 5, bình luận: 3)
SCP-001 (đánh giá: 5, bình luận: 0)
Bài Học về Quyền Lực (đánh giá: 5, bình luận: 7)
SCP-2053 (đánh giá: 5, bình luận: 1)
SCP-____-J (đánh giá: 5, bình luận: 1)
...nhớ lại đôi ta? (đánh giá: 4, bình luận: 20)
Hoặc Là Không (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-4999 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-5610 (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-2341 (đánh giá: 4, bình luận: 1)
Linh Hồn Từng Yêu (đánh giá: 4, bình luận: 4)
SCP-5355 (đánh giá: 4, bình luận: 3)
BẢO VỆ (đánh giá: 4, bình luận: 6)
Cuộc Hành Quyết Tiến Sĩ Bright (đánh giá: 4, bình luận: 8)
SCP-3009 (đánh giá: 4, bình luận: 12)
Những Câu Truyện Của Mr. Collector (đánh giá: 4, bình luận: 31)
Một Cái Kết Có Hậu (đánh giá: 4, bình luận: 1)
SCP-REDD (đánh giá: 4, bình luận: 3)
SCP-5088 (đánh giá: 4, bình luận: 5)
Một Buổi Tối Cùng Bright (đánh giá: 4, bình luận: 1)
Khóa (đánh giá: 4, bình luận: 4)
Đề Xuất của Cimmerian-Kaktus (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-001-J (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-4335 (đánh giá: 4, bình luận: 2)
SCP-5104 (đánh giá: 4, bình luận: 3)
Không Có Xe Hơi Nào Được Phép (đánh giá: 4, bình luận: 3)
SCP-070-VN (đánh giá: 4, bình luận: 33)
Cát Bụi cùng Máu (đánh giá: 4, bình luận: 1)

page 1 of 6123456next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License