Hồ Sơ Nhân Sự Tzuoaen


đánh giá: +5+x

Tóm tắt về nhân sự
Phụ lục: Bổ sung thêm về nhân cách


SCP Rate Bình Luận Đăng
SCP-3969 + 3 1 01 Nov 2023 00:58
SCP-2669 + 7 1 27 Feb 2022 17:09
SCP-6975 + 4 1 30 Jan 2022 15:25
SCP-BLANK-J + 8 3 21 Dec 2021 13:03
SCP-3412 + 6 1 18 Dec 2021 13:45
SCP-6654 + 5 2 13 Dec 2021 13:42
SCP-6241 + 5 1 09 Dec 2021 12:38
SCP-5321 + 8 1 08 Dec 2021 01:07
SCP-6998 + 11 2 04 Dec 2021 08:10Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License