Hồ Sơ Nhân Sự Tzuoaen

đánh giá: +4+x

Tóm tắt về nhân sự
Phụ lục: Bổ sung thêm về nhân cách


SCP Rate Bình Luận Đăng
SCP-2669 + 7 1 27 Feb 2022 17:09
SCP-6975 + 2 1 30 Jan 2022 15:25
SCP-6450 + 8 3 24 Dec 2021 10:32
SCP-BLANK-J + 4 2 21 Dec 2021 13:03
SCP-3412 + 5 1 18 Dec 2021 13:45
SCP-6654 + 5 2 13 Dec 2021 13:42
SCP-6241 + 4 1 09 Dec 2021 12:38
SCP-5321 + 6 1 08 Dec 2021 01:07
SCP-6998 + 9 2 04 Dec 2021 08:10Trò này không vui chút nào đâu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License