Tài Liệu UIU: 1941-016


đánh giá: +5+x

seal.png

Tài liệu mềm dưới đây theo Đạo Luật Hồ Sơ của Liên Bang

Tài Liệu UIU: 1941-016 Bóng Ma của Chicago

Tóm Lược: Một loạt vụ giết người (hiện tại có sáu nạn nhân) là những người có mối quan hệ với tổ chức tội phạm dị thường tên là "Linh Hồn Chicago".

Mỗi cái chết đều được báo cáo cho Cục Điều tra Liên Bang thông qua lời khai nặc danh bởi một đối tượng gọi là “Ngài Night”. Những lời khai này đã được Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường điều tra, do người đấy chỉ báo cáo có một vài câu.

Bằng chứng đã chỉ ra rằng toàn bộ vụ giết người này đều được thực hiện bởi cùng một người không rõ chính xác danh tính. Chưa rõ mối quan hệ của nghi phạm này đối với Linh Hồn Chicago, nhưng được cho là đã từng làm một thành viên từ rất lâu rồi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License