Tài Liệu UIU: 1988-021


Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường » UIU Tài Liệu: 1988-021

đánh giá: +6+x
1638934504299.png

Bản sao điện tử bên dưới theo Đạo luật Hồ sơ Liên bang

Tài liệu UIU 1988-021: Hồ sơ "Sự cố Hy-Brasil"

Tóm tắt: Một sự kiện liên quan đến một sinh vật khổng lồ không rõ (hiện đã bị tiêu diệt) cao khoảng 100 mét, giống với động vật lai nửa cá sấu nửa mực, xuất hiện từ Đại Tây Dương để phá hủy hòn đảo thành bang Hy-Brasil.

Cục Điều tra Liên bang đã biết về sự kiện này sau khi tất cả liên lạc từ Văn phòng Thực địa FBI trên đảo ngừng lại, cũng như từ Nhân viên Thông tin Bất thường Ramone Valtruz lúc ấy cư trú trên đảo. Điều tra sâu hơn của UIU cho thấy hoạt động cao trong khu vực từ gần như tất cả các tổ chức dị thường đã biết, dẫn đến Đặc vụ của UIU là Watkins ngay lập tức được cử đi điều tra thêm về tình hình đang diễn ra ở Hy-Brasil.

Bằng chứng cho thấy rằng sinh vật và trận chiến sau đó nhằm tiêu diệt nó gần như đã phá hủy hòn đảo Hy-Brasil. Sinh vật này có thể đã được quản thúc trước đó hoặc thậm chí được tạo ra bởi các tổ chức dị thường, cụ thể là Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu hoặc Tổ Chức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License