Dụ ngôn về chàng hoàng tử Wayward

Maria Jones xem bản nháp trên máy tính của mình.

MEMORANDUM
TỪ: Maria Jones, Thống đốc, Cơ quan Hồ sơ và An ninh Thông tin
TỚI: Jack Bright, Thống đốc, Nhân sự
RE: Sự cố KB-615, các sự kiện tại Điểm 38
Thống đốc Bright,
Theo yêu cầu, tất cả thông tin liên quan đến Sự kiện KB-615. Trên một lưu ý cá nhân, Jack, hãy giữ một tâm trí cởi mở. Tôi biết ý kiến ​​của bạn về David trước đây và tôi chắc rằng điều này không giúp ích được gì, nhưng hãy nhớ điều này khiến anh ấy phải trả giá như thế nào nhưng hãy cố gắng nhớ rằng anh ấy không có ý định để bất kỳ điều gì trong số này xảy ra.
—Thống đốc Jones

Cô ấy lưu bản nháp. Cô ấy sẽ chỉnh sửa nó tiếp vào buổi sáng.

CÁC BÀO BÁO CÓ LIÊN QUAN

Để đọc nền:
SCP-877
SCP-961
SCP-1043
SCP-1080
SCP-1546
SCP-1893

Khúc dạo đầu

Trong đó các ký tự và khái niệm liên quan được giới thiệu:
Chuỗi ba cuộc trò chuyện: Mặt cười, Omicron, Vô Số, và Ngừng hoạt động
Địa chỉ gửi tới sinh viên và giảng viên
Đi lạc
Người rừng đỏ
Hephaestus
Nhìn chằm chằm

Dụ ngôn về Hoàng tử Wayward

Lời mở đầu
Chương I, Cảnh I: Sự khởi đầu
Chương I, Cảnh II: Triết lí
Chương I, Cảnh III: Độc thoại
Dạo giữa
Chương II, Cảnh I: Đẩy lùi
Chương II, Cảnh II: Thương lượng
Chương II, Cảnh III: Kết thúc và Hồi kết

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License