Chỗ làm việc của Flawed

Chỗ này để vài cái module quản lý nha các bạn hjhj

Bài Đánh giá Bình luận Bình luận cuối Ngày viết
SCP-050-VN 25 6 08 Oct 2022 10:12 30 May 2022 03:52
SCP-6000 43 2 15 Aug 2021 07:03 14 Aug 2021 17:16
SCP-5721 5 3 28 Apr 2024 02:16 06 Aug 2021 14:56
SCP-5175 11 2 04 Aug 2021 15:52 04 Aug 2021 14:58
SCP-3999 22 2 13 Jun 2021 15:52 13 Jun 2021 15:48
SCP-5690 10 4 14 Jun 2021 02:10 13 Jun 2021 05:02
SCP-4661 19 2 12 Jun 2021 08:51 12 Jun 2021 04:18
SCP-1730 26 3 17 May 2021 18:55 12 May 2021 03:38
Tài Liệu TLĐLT 0 0 05 Feb 2021 04:25
SCP-5000 34 7 29 Mar 2021 09:50 02 Nov 2020 15:17
SCP-5104 5 3 08 Sep 2020 15:22 08 Sep 2020 10:57
SCP-5031 21 2 07 Apr 2020 12:09 07 Apr 2020 09:43
SCP Series 6 2 0 07 Apr 2020 09:20
Thủ Tục Tiết Lộ Người Thân 7 1 14 Mar 2020 04:49 14 Mar 2020 04:48
SCP-3470 2 1 03 Mar 2020 17:28 03 Mar 2020 17:27
Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Phân Loại Dị Thể (ACS) 8 1 25 Jan 2020 05:04 21 Jan 2020 15:19
SCP-2873 2 1 12 Jan 2020 15:02 12 Jan 2020 15:01
SCP-3117 6 1 16 Jun 2019 08:10 16 Jun 2019 08:09
Ouroboros 16 4 09 Jan 2024 09:16 22 May 2019 14:59
SCP-2481 5 1 21 May 2019 15:34 21 May 2019 15:32
SCP-1313 7 1 19 May 2019 15:50 19 May 2019 15:49
SCP-4290 10 1 11 May 2019 17:02 11 May 2019 17:01
SCP-231 20 2 02 Jan 2019 14:05 02 Sep 2018 09:19
SCP-1864 3 1 18 Jun 2018 12:05 18 Jun 2018 12:02
SCP-002-VN 69 7 04 Dec 2021 01:18 11 Jun 2018 07:36
Giọng văn Chuyên nghiệp 5 1 09 Jun 2018 08:18 09 Jun 2018 08:16
Luật Ngón cái 9 0 08 Jun 2018 10:48
Quy định Nhận xét 2 2 16 Jul 2019 18:47 06 Jun 2018 10:11
SCP-1000 18 1 05 Jun 2018 10:17 05 Jun 2018 10:16
SCP-777-J 7 1 24 May 2018 06:20 24 May 2018 06:19
SCP-001-VN 8 14 13 Mar 2024 22:49 20 May 2018 10:06
SCP-VN Series 1 8 4 15 Nov 2022 02:31 20 May 2018 10:03
Trang có đánh giá Cao nhất 30 ngày qua 1 0 20 May 2018 08:20
Trang Có Đánh Giá Cao Nhất 1 0 20 May 2018 08:13
SCP-3688 4 1 12 May 2018 16:31 12 May 2018 16:30
Để Bạn Được Sống Trong Ánh Sáng 10 5 01 May 2019 14:20 07 May 2018 11:06
SCP-823 6 1 08 Apr 2018 09:08 08 Apr 2018 09:07
Chứng Kiến Cái Kết 10 2 04 Jun 2019 05:07 18 Jan 2018 16:26
SCP-1424 2 2 01 Dec 2021 11:09 02 Jan 2018 13:17
SCP-426 4 2 24 Nov 2022 08:39 25 Dec 2017 14:04
Tôi có quyền được lãng quên 3 1 17 Dec 2017 04:36 17 Dec 2017 04:36
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" 24 2 01 Aug 2019 05:12 27 Nov 2017 16:02
SCP-1833 8 1 19 Nov 2017 09:38 19 Nov 2017 09:36
SCP-2316 21 1 19 Nov 2017 09:28 19 Nov 2017 08:43
SCP-1423 4 1 08 Nov 2017 15:47 08 Nov 2017 15:46
SCP-1715 5 1 31 Oct 2017 09:21 31 Oct 2017 09:19
SCP-1440 7 2 14 Aug 2019 15:41 31 Oct 2017 07:52
SCP-1454 4 1 21 Oct 2017 08:48 21 Oct 2017 08:47
Đề xuất của S Andrew Swann 14 2 04 Jun 2022 15:34 13 Oct 2017 15:28
SCP-001 9 2 26 Nov 2022 09:51 13 Oct 2017 14:10
Các SCP Đã Giải Thích 4 0 11 Oct 2017 10:57
SCP-8900-EX 10 1 11 Oct 2017 10:48 11 Oct 2017 10:48
Giáo hội của Phế Thần 11 0 23 Sep 2017 15:53
CHƯA XÁC ĐỊNH 5 1 20 Sep 2017 11:07 20 Sep 2017 11:06
SCP-1812 3 1 20 Sep 2017 05:07 20 Sep 2017 04:57
SCP-1958 5 1 19 Sep 2017 13:00 19 Sep 2017 12:59
Những Ngày Im Lặng 13 2 17 Sep 2017 10:29 17 Sep 2017 09:30
SCP-666½-J 16 3 20 Nov 2021 07:03 12 Sep 2017 11:42
SCP-3041 6 1 06 Sep 2017 08:47 06 Sep 2017 08:37
SCP-957 3 1 05 Sep 2017 11:07 05 Sep 2017 11:06
Bài Học về Quyền Lực 10 7 13 Dec 2020 05:43 04 Sep 2017 06:56
SCP-3171 21 2 01 Mar 2019 15:18 02 Sep 2017 14:56
SCP-2053 15 2 01 Mar 2021 07:15 01 Sep 2017 08:11
SCP-2915 3 1 31 Aug 2017 07:47 31 Aug 2017 07:45
Tới Tận Cùng 10 4 16 Jun 2022 15:49 25 Aug 2017 14:05
SCP-3001 22 2 07 Nov 2019 06:00 23 Aug 2017 13:58
SCP-3267 8 1 23 Aug 2017 04:14 22 Aug 2017 15:58
Trung Tâm Ngoại Truyện 6 3 23 Dec 2020 15:08 14 Aug 2017 09:12
Tài Liệu Tìm Thấy Dưới Đáy Vực Mariana 9 1 14 Aug 2017 09:02 14 Aug 2017 08:59
SCP Series 2 1 0 14 Aug 2017 07:11
SCP Series 3 3 0 14 Aug 2017 07:05
SCP-2505 11 2 22 May 2018 12:05 13 Aug 2017 15:39
SCP Hài 5 2 07 Nov 2020 13:42 13 Aug 2017 04:13
SCP-____-J 11 1 13 Aug 2017 00:37 13 Aug 2017 00:34
Chỉnh Sửa Gần Đây 0 0 12 Aug 2017 16:10
Nội Quy 6 0 12 Aug 2017 15:52
Mới Được Tạo Gần Đây 6 0 12 Aug 2017 14:36
SCP-3000 39 1 12 Aug 2017 10:46 12 Aug 2017 10:35
SCP Series 4 1 0 12 Aug 2017 10:34
Đóng góp 1 0 12 Aug 2017 09:13
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License