bàn làm việc của sứa (tôi chắc chắn không cắp từ con sói)


Đây là trang workbench liệt kê các trang để cập nhật tag theo dữ liệu tag cập nhật lại của EN.

(Nhân viên được khuyến khích sử dụng công cụ để tự động cập nhật tag trên các trang mình truy cập vào, thông tin có trong mục chat dành cho nhân viên tại server Discord)

Các Trang Cần Xóa Tag

Các tag cần xóa khỏi trang nếu có bao gồm:

Tag đã bị loại bỏ
51174
adrian-baudin
apian: ong
avian: chim
bonifay
cactaceous: xương-rồng
camelid: lạc-đà
cephalopodic: chân-đầu
cervine: hươu
chelonian: rùa
dinosaurian: khủng-long
director-ghost: thống-đốc-ghost
engraved: chạm-khắc
formic: kiến
heritage: di-sản
lepidopteran: bướm
leporine: thỏ
murine: chuột
ophidian: rắn
organic: hữu-cơ
ovine: cừu
piscine: cá
project: dự-án
ranine: ếch
reclamation: khai-quật
reptilian: bò-sát
sciurine: sóc
selachian: cá-mập
simian: khỉ
translation: bản-dịch
ursine: gấu
vermian: giun
vulpine: cáo
xenarthran: xenarthra

Groups
westhead-media
wandsmen: điều-hướng-viên
vikander-kneed
valravn
unusual-cargo: vận-hàng-dị-thường
totleighsoft
three-moons-initiative: hội-đồng-thượng-tam-nguyệt
sugarcomb-confectionery: mứt-kẹo-ngào-đường
silicon-nornir
oria
obearwatch
mages-academy: học-viện-phù-thuỷ
madao
icsut
homo-sapiens-sidhe
hmfscp
greazeburger
british-occult-service: cục-tình-báo-huyền-bí-anh-quốc
avelar
unreality-dept: phòng-ban-vô-thực
telecom-office: văn-phòng-viễn-thông
tau-5-samsara
surrealistics-dept: phòng-ban-siêu-thực
procurement-liquidation-dept: phòng-ban-thu-mua-giải-thể
pataphysics-dept: phòng-ban-siêu-việt
folklore-dept: phòng-ban-cổ-tích
fire-suppression-dept: phòng-ban-dập-lửa
angle-grinders

Object Classes
pending

SCP Attributes
crustacean: giáp-xác
legality: pháp-lý
corporate: tập-đoàn
afterlife: kiếp-sau

Canon
orcadia
nightfall: đêm-xuống
no-return: không-thể-quay-đầu
from-120s-archives: từ-kho-lưu-trữ-120

Series
we-meet-again
time-after-time-password
team-bird
palisade
old-foes
integration-program
goc-casefiles: hồ-sơ-goc
bury-the-survivors
anabasis

Location
undervegas
la-rue-macabre
eurtec
esterberg

Content Marker
video

Staff Process
rewritable: có-thể-viết-lại

Events
nightmarefest
jam-con2021
halloweencon2022
departmentcon2022

Characters
veronica-fitzroy
thilo-zwist
the-critic: nhà-phê-bình
the-engineer: kỹ-sư
saint-hedwig: thánh-hedwig
lewitt-zairi-family: gia-đình-lewitt-zairi
big-cheese-horace
brainy-brian: brian-thông-thái
chaz-ambrose
damien-nowak
esther-kogan
holly-light
icky
jockjamsvol6
judy-papill
kenneth-spencer
legate-trunnion: tâm-trục-đại-sứ
queen-mab: nữ-hoàng-mab
polaricecraps
orok
manny
richard-chappell
alexei-belitrov
alleged-god: ngụy-thần
cousin-johnny: anh-họ-johnny
grabnok
hogslice
leslie
old-ai: ai-cổ
possessive-mask: mặt-nạ-chiếm-hữu
rainer-miller
sauelsuesor
shy-guy: gã-ngại-ngùng
sigurros
ten-dots: mười-chấm
researcher-lloyd: nghiên-cứu-viên-lloyd
researcher-james: nghiên-cứu-viên-james
professor-bjornsen: giáo-sư-bjornsen
philip-deering
glacon
doctor-wettle: tiến-sĩ-wettle
doctor-sinclair:  tiến-sĩ-sinclair
doctor-thereven: tiến-sĩ-thereven
doctor-rivera: tiến-sĩ-rivera
doctor-reynders: tiến-sĩ-reynders
doctor-mcdoctorate: tiến-sĩ-mcdoctorate
doctor-lillihammer: tiến-sĩ-lillihammer
doctor-hoygull: tiến-sĩ-hoygull
doctor-elliott:tiến-sĩ-elliott
doctor-dan: tiến-sĩ-dan
doctor-blank: tiến-sĩ-blank
director-lague
director-mcinnis
director-diaghilev
director-bold
alexandra
agent-trauss
agent-popescu
agent-lurk
agent-laferrier
agent-kazmarek
agent-adams
8-ball


Tag đã bị loại bỏ

page 1 of 3123next »

Groups

Object Classes

Canon

Series

Location

Content Marker

Staff Process

Events

Characters

page 1 of 212next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License