Đề xuất Wrong


đánh giá: +8+x

LƯU Ý TỪ BAN QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TỔ CHỨC

Cập nhật Bảo mật Hai lần một năm: Quy Trình Tạo Mã Vật Thể Ngẫu Nhiên đã được khởi động. Cho đến khi cập nhật bảo mật hoàn tất, mọi tệp sẽ bị khoá. Nếu cần cập nhật khẩn cấp, vui lòng truy cập Hệ Thống Lưu Trữ Dữ Liệu Khẩn Cấp (EDAS).

— Maria Jones, Giám đốc RAISA


> Còn 1655 vật thể. Đã đánh dấu mã vật thể 'SCP-001'.
> Phát hiện 1 tệp phù hợp với từ khoá tìm kiếm 'SCP-001'.

> Đã chọn tệp 'SCP-001'.
> Tự động kích hoạt quy trình tạo mã vật thể ngẫu nhiên.
> Đang quét tệp cho từ khoá tìm kiếm 'SCP-001'…


Boxer%20Peking.jpg

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Nơi diễn ra việc định nghĩa SCP-001 và phê duyệt Công ước Tử Cấm Thành.

Mã vật thể: SCP-001

Phân loại: Euclid

Chỉ định Quyền hạn: Cấp 5

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-001 không thể được quản thúc hay lưu trữ theo định nghĩa thông thường, cũng như Tổ Chức chưa thể biết rõ liệu nó có thể tái diễn trong tương lai hay không. Vì vậy, một phương án ứng phó linh hoạt sẽ được triển khai. Phương án nói trên bao gồm các Chương sau trong Công ước Tử Cấm Thành:

 1. Ngăn ngừa và hạn chế tối thiểu các tình huống có thể dẫn đến việc SCP-001 hoặc dị tượng tương đương xảy ra, thông qua Chương I Công ước Tử Cấm Thành.
 2. Quản lý quá trình chuyển đổi và thống nhất các cơ quan sau khi thi hành Chương I Công ước Tử Cấm Thành, thông qua Chương II và Chương III Công ước Tử Cấm Thành.

Tất cả các Chương của Công ước Tử Cấm Thành không thể được sửa đổi, trừ khi đã được Hội Đồng O5 nhất trí thông qua.

Mô tả: SCP-001 là một viễn cảnh tái cấu trúc cấp-CK đã diễn ra thành công, tạo ra thực tại hiện nay bằng cách thay thế một thực tại trước đó. Theo tường thuật của các nhân chứng, SCP-001 diễn ra vào ngày 1 tháng Sáu năm 1900 Công Nguyên của thực tại trước đó. Bản chất của SCP-001 là sự kiện toàn bộ các nguyên nhân, sự kiện, đề cập, ký ức về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i (được gọi trong thực tại trước đó là 'Chiến tranh Huyền bí lần thứ Năm') đều bị xoá bỏ, thay thế bằng nhiều chi tiết dị thường và không dị thường khác nhau trong thực tại hiện nay.

Tài liệu của Tổ Chức về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i đều được thu thập thông qua tường thuật của mười ba cá thể con người không dị thường vẫn giữ lại được ký ức về thực tại trước đó bằng một hiện tượng được gọi là 'miễn nhiễm SCP-001 một phần'. Tuy nhiên, cơ chế đằng sau sự miễn nhiễm SCP-001 một phần vẫn chưa được và sẽ không được làm rõ, theo lệnh của Hội Đồng O5. Nỗ lực xác định các trường hợp khác có khả năng miễn nhiễm SCP-001 một phần (nếu có) đã bị đình chỉ vô thời hạn, theo lệnh của Hội Đồng O5.

Dưới đây là danh sách tóm lược các sự kiện diễn ra trong cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i và các sự kiện tương ứng trong thực tại hiện nay; truy cập Tài liệu OWi để xem danh sách mở rộng.

Nguyên nhân và nguồn gốc của SCP-001 vẫn chưa được xác định và hiểu rõ. Tổ Chức không biết liệu SCP-001 hay dị tượng tương đương có từng phát sinh trước lần diễn ra đã biết của nó, hoặc có thể phát sinh trong tương lai hay không. Ngoài ra, Tổ Chức không biết liệu SCP-001 có phải là đại diện cho một viễn cảnh tái cấu trúc cấp-CK điển hình hay không. Trong trường hợp SCP-001 hay dị tượng tương đương đã hoặc sẽ diễn ra, có phỏng đoán rằng phần lớn (nếu không phải toàn bộ) nhân loại và/hoặc các thực thể có tri giác sẽ không có ký ức về nó và những sự kiện trước khi nó diễn ra. Chưa thể xác định chắc chắn năng lực miễn nhiễm SCP-001 một phần có còn hữu hiệu khi SCP-001 hay dị tượng tương đương tái diễn trong tương lai.

Định nghĩa về SCP-001 đã được Hội Đồng O5 nhất trí với kết quả biểu quyết 5-4-4. Công ước Tử Cấm Thành được phê chuẩn vào ngày 7 tháng Chín năm 1901 Công Nguyên.

Phụ lục 1: Trích dẫn Công ước Tử Cấm Thành

CHƯƠNG I: TỔ CHỨC

Các cơ quan dưới đây sẽ giải thể và từ bỏ thế lực tài trợ tương ứng của mình, nhân sự và tài nguyên của họ sẽ được sáp nhập với nhau:

 • Tổ chức Hoàng gia về Quản thúc và Lưu trữ Hiện tượng Siêu nhiên
 • Estate noir
 • Hiệp hội Tiên tri Sa Hoàng
 • Kaiserliches Deutsches Prüfamt für Paranormale Angelegenheiten (KDPPA)
 • Sáng kiến Quản thúc và Lưu trữ Hoa Kỳ
 • Uỷ ban Đế quốc về Việc vi phạm Sự bình thường
 • Văn phòng Hoàng gia về Tạo vật Cơ Đốc giáo
 • Ban Điều tra Đặc biệt, Hội đồng Đông Ấn Hà Lan
 • Hiệp hội Phát kiến Nội địa Châu Phi
 • Các Hiệp sĩ Dòng Chiến sĩ Borja y Aragón
 • Âm Dương Liêu (陰陽寮)
 • Dị Học Hội (異學會)
 • Trung đoàn Chống giáo phái số 0

Trên cơ sở đó, một cơ quan đơn nhất sẽ được thành lập.

Sứ mệnh của cơ quan đơn nhất này là quản thúc và lưu trữ những vật thể dị thường khác nhau, nhằm bảo vệ nhân loại khỏi những vật thể kể trên.

Danh xưng cho cơ quan đơn nhất này được đồng thuận sẽ là 'Tổ Chức'; các danh xưng thay thế (vd. 'Viện Nghiên Cứu', 'Cơ Quan' và 'Mặt Trận') từng được đề xuất và đã bị bác bỏ.

Mười ba cơ quan hợp thành Tổ Chức kể trên kể từ nay sẽ được gọi là 'tiền thân của Tổ Chức'.

CHƯƠNG II: HỘI ĐỒNG O5

Cơ quan điều hành lâm thời của Tổ Chức là một hội đồng gồm mười ba cá nhân đến từ mỗi cơ quan tiền thân của Tổ Chức.

Mười ba cá nhân kể trên được chọn vào hội đồng điều hành theo các tiêu chí sau đây:

 • Giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan tiền thân tương ứng của Tổ Chức.
 • Sở hữu ký ức về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i.

Các thành viên trong tương lai của hội đồng điều hành này không nhất thiết phải thoả mãn cả hai tiêu chí trên.

Danh xưng cho hội đồng điều hành này được đồng thuận sẽ là 'Hội Đồng O5'; các danh xưng thay thế (vd. 'Uỷ Ban Giám Sát', 'Hội Đồng Cấp 5' và 'Bộ Chỉ Huy O5') từng được đề xuất và đã bị bác bỏ.

Chức năng của Hội Đồng O5 là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi ban đầu giữa các cơ quan tiền thân của Tổ Chức.

Mỗi thành viên Hội Đồng O5 được định danh bằng một chữ số La Mã từ Một đến Mười Ba.

Các cơ quan khác sáp nhập với Tổ Chức từ sau thời điểm này sẽ bị từ chối quyền được đại diện trong Hội Đồng O5.

CHƯƠNG III: THẾ LỰC ĐÁNG LƯU TÂM

Các cơ quan có nhận thức về hiện tượng dị thường nhưng chưa được đặt dưới sự kiểm soát của Tổ Chức sẽ được định danh là các 'Thế lực Đáng lưu tâm'.

Hướng tiếp cận mặc định của Tổ Chức đối với các Thế lực Đáng lưu tâm này sẽ là theo đuổi đến cùng mục tiêu làm tan rã, sụp đổ và/hoặc đồng hoá toàn bộ nhân sự và tài nguyên của chúng.

Phụ lục O5-(1-13): Ghi chú Kế vị: SCP-001. Tài liệu được hiển thị tuỳ thuộc vào tài khoản đăng nhập của O5.

Xác minh thông tin đăng nhập. Quyền hạn Quản trị viên (MÃ DANH HẮC NGUYỆT CẤT TIẾNG TRU) được xác nhận. Mọi tài liệu đã được hiển thị.

Chào mừng O5-1

Gửi người kế vị của tôi,

Với vai trò là biên tập chính của SCP-001, tôi là người đã viết nên phần lớn những thứ mà bạn cần biết. Sau SCP-001, chỉ có mười ba người chúng tôi còn biết về nó và mỗi người trong chúng tôi lại đồng thời là người đứng đầu các cơ quan tiền thân của mình. Rất hiển nhiên, vận mệnh của chúng tôi là lãnh đạo và nhất thống Tổ Chức.

Như bạn có thể thấy từ kết quả bỏ phiếu, có hai sự lựa chọn thay thế cho SCP-001 trong cuộc tranh luận của chúng tôi ở Bắc Kinh. Dù rằng cuối cùng chúng đều đã bị phủ quyết, nhưng Hai và Mười Hai vẫn đã để lại những dấu ấn của riêng họ trong lịch sử Tổ Chức. Đáng tiếc là trình độ tiếng Anh hạn chế của Mười Hai đã để lại nhiều thuật ngữ có tính bản địa, trái ngược với Hai và tôi. Tuy vậy, những sáng kiến của chúng tôi trong phiên họp O5 đầu tiên đều đã được ghi nhớ và bảo tồn trong hầu hết mọi tài liệu SCP từng được viết ra.

Như sứ mệnh của Tổ Chức, tôi hy vọng bạn và các cộng sự của mình sẽ tiếp tục sự nghiệp của chúng tôi.

Chào mừng O5-2

Gửi người kế vị của tôi,

Santayana từng nói, "những kẻ không ghi nhớ quá khứ sẽ buộc phải lặp lại nó". Giờ đây, thế giới đã không thể ghi nhớ quá khứ. Nhưng liệu nó có lặp lại hay không? Đúng vậy, nó có.

Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, chẳng phải lại có một tên độc tài gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu và người Trung Quốc lại bị thảm sát một lần nữa hay sao? Hiển nhiên, chúng có những chi tiết khác nhau và nước Mỹ đã tự giữ mình trong suốt cuộc chiến. Có thể cuộc nội chiến đó sẽ một lần nữa xảy ra ở thế hệ của bạn, hoặc là trong tương lai gần. Hoặc có thể nó chỉ còn là một cuộc xung đột nhỏ. Cũng có thể là nó sẽ không liên quan gì đến Nhà Máy, dù tất nhiên đó chỉ là một mơ mộng hão huyền.

Sản phẩm của một sự dị thường thì cũng là một sự dị thường; SCP-001 và thế giới này không ngoại lệ. Từng chút một, nó đang dần hoàn tác và tái lập chính mình. Đối với mọi SCP không do chúng ta kiểm soát (hoặc chỉ kiểm soát được ở mức tối thiểu), thực trạng đó đang xảy ra . Đến một lúc nào đó, sẽ có sự hỗn loạn trong hệ thống. Có một lần, tôi đã đề xuất rằng mọi người nên điều chỉnh thế giới về với quỹ đạo ban đầu của nó nhưng họ đã phản đối và ủng hộ việc thiết lập một thể chế tập quyền. Cuối cùng, tôi đã đồng ý. Tôi không cần phải đấu tranh cho quan điểm của mình. Không gì có thể thay đổi thực trạng.

Không nên làm gì cả, ngoài chờ đợi. Nói tóm lại, 'Keter'.

Chào mừng O5-3

Gửi người kế vị của tôi,

Dị thường hay bình thường — cả hai đều dựa trên sự đồng thuận. Sự dị thường của ngày hôm nay có thể là điều bình thường của ngày hôm qua, và ngược lại. Vụ bê bối sông Nine bị phanh phui là một ví dụ; drapetomania không phải là một dị thể khi mọi người đều đồng thuận rằng dị tính của nó không còn đủ thuyết phục.

Hãy áp dụng tính đồng thuận lên SCP-001. Đối với phần còn lại của thế giới, Chiến tranh Huyền bí chưa từng xảy ra. Chúng chỉ xảy ra đối với những ai biết về sự dị thường. Đối với những ai biết về sự dị thường, Chiến tranh Huyền bí lần thứ i chưa từng xảy ra. Chỉ có mười ba người đàn ông nghĩ rằng nó tồn tại, và đây có thể mới chính là SCP-001.

Tuy nhiên, hội đồng đã tự thiết lập sự đồng thuận của riêng mình và quan điểm của tôi đã thay đổi theo đó kể từ khi nó được xác lập. Đa số đã quyết định rằng chúng tôi nên thiết lập trật tự lên mọi sự vật dị thường hơn là xem chính chúng tôi mới là vấn đề. Đó sẽ chỉ là sự đồng thuận đầu tiên, khi mà chúng tôi đã có đủ sức ảnh hưởng lên quan niệm của toàn thế giới, để quyết định xem cái gì là bình thường còn cái gì thì không. Có thể chính chúng đã chi phối cái thế giới mà bạn lớn lên trong đó.

Cho nên, hãy ghi nhớ điều này. Sự đồng thuận luôn có giá trị của nó, và trở nên bình thường là tuân theo sự đồng thuận.

Chào mừng O5-4

Gửi người kế vị của tôi,

Tôi là một trong số ít người đã từng chiến đấu trên tiền tuyến trong cả hai cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ Năm. Tôi đã vô cùng thất vọng về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ Năm ở thực tại này, thứ vốn thực sự chỉ là một cuộc xung đột. Mấy tên quyền phỉ đó căn bản là không thể so sánh với Daevite hay lũ sùng bái máy móc. Kể cả khi chúng ta đã biến phần lớn mọi cơ quan và giáo phái thành kẻ thù của mình, thế giới đằng sau vách tường vẫn không thể so được với một cuộc chiến tranh toàn diện.

Có lẽ đó là những điều mà cơn khát máu thời trẻ trong tôi sẽ nói. Nó là một lời châm chọc phổ biến kể từ khi SCP-001 xảy ra, ví dụ như lần ở Bắc Kinh, tôi đã bầu cho Hai trong lúc bốc đồng. Thực sự thì tôi không quan tâm đến học thuyết kì lạ của anh ta lắm. Tôi chỉ muốn tiếp tục chiến đấu. Đã có rất nhiều sự hi sinh, và chính tôi cũng đã phải hi sinh rất nhiều thứ. Tất cả không thể chỉ kết thúc trong im lặng như vậy.

Nhưng giờ đây, tôi đã già rồi và có lẽ sự im lặng sắp đến với tôi. Nhưng vẫn còn bạn, vẫn còn bạn ở đây để chiến đấu. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không kết thúc trong im lặng.

Chào mừng O5-5

Gửi người kế vị của tôi,

Giờ thì bạn đã biết thế giới từng tránh khỏi sự huỷ diệt toàn diện nhờ vào một sự kiện không thể kiểm soát. Và bởi vì nó không thể được kiểm soát, chúng ta chưa thể đảm bảo rằng nó sẽ có tác dụng một lần nữa, hay liệu nó có thiện chí với chúng ta hay không. Chúng ta không thể trông cậy vào một chứ không chắc chắn như SCP-001.

Như một giống loài, nhân loại đã làm chủ và giẫm lên mọi loài thú vật cũng như vùng đất trên thế giới này. Nhân loại đã làm chủ rất nhiều kỹ thuật, những kỹ thuật vốn chỉ từng tồn tại trong những giấc mơ. Sự tái lập thế giới chỉ đơn giản là một thứ nữa cần được làm chủ. Nếu thế giới có thể tự đảo ngược chính mình, chúng ta cũng có thể.

Bằng cách phối hợp mọi nguồn lực mà chúng tôi có, kiệt tác vĩ đại mà tôi hình dung đã trở thành sự thật. Nó có thể đã được đưa vào sử dụng hoặc việc thi công vẫn đang diễn ra, nhưng SCP-001 hiển nhiên không còn cần thiết, một khi nó sẵn sàng. Bằng ý chí của mình, nhân loại sẽ thống trị đến vĩnh hằng.

Chào mừng O5-6

Gửi người kế vị của tôi,

Chúng tôi đều đồng thuận rằng SCP-001 đã từng diễn ra, nhưng chúng tôi không biết liệu đây có phải lần duy nhất SCP-001 diễn ra. Liệu nó có thể xảy ra một lần nữa hay không? Có phải thế giới cần đến bên bờ vực diệt vong để nó được kích hoạt? Bao nhiêu là đủ? Còn năng lực lưu trữ ký ức xuyên thực tại, một thuật ngữ chính xác hơn đống đồng thuận không rõ ràng đó, thì sao? Cơ chế của nó là gì? Tại sao chỉ có chúng tôi? Nó có thể được nhân rộng hay không? Danh sách câu hỏi sẽ cứ thế kéo dài.

Mức độ không xác định của những hiện tượng bất thường này cần phải được định lượng. 'Euclid' là lời nhắc nhở cho điều này, rằng chúng ta cần phải có hiểu biết nhiều hơn về SCP-001. Tôi tin là bạn sẽ có được động lực đó, được trau dồi thông qua sự ủng hộ của Tổ Chức đối với các phương pháp khoa học. Lối thoát không phải là quản thúc hay bảo vệ; mà là tri thức. Nhưng phần lớn hội đồng đầu tiên đã thực sự quá hoang mang để tiến hành khám phá, mà thay vào đó họ muốn chối bỏ hay phòng ngừa nó. Thực sự, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng bạn có thể giải quyết nó theo cách của bạn. Chỉ có mình bạn có thể nhìn thấy những thứ này và truy cập vào mọi thứ mà tôi đã tìm được, hãy xem đây như điểm khởi đầu của bạn. Có thể bạn sẽ tìm ra kết quả và mang đến những dữ liệu có ý nghĩa cho SCP-001.

Chào mừng O5-7

Gửi người kế vị của tôi,

Chính thức thì chỉ có mười ba người miễn nhiễm với SCP-001. Nhưng thật ra thì còn một người nữa, Jibril Mani. Anh ấy là cố vấn cho Sublime Porte.1 Chúng tôi đã gặp nhau khi tôi đến tị nạn ở Constantinople để chạy trốn khỏi Napoleon. Anh ấy rất thân thiện và chúng tôi nhanh chóng trở nên bạn tốt, mặc cho mối thù truyền kiếp giữa Christendom và Dar al-Islam.2 Chúng tôi đã sống chung với nhau cho đến khi SCP-001 diễn ra, và tôi tỉnh dậy ở Rome.

Ở thế giới hiện tại, anh ấy đã thành công liên lạc với tôi và vẫn còn giữ được ký ức về tình bạn trong quá khứ đã mất của chúng tôi. Sau khi gặp mặt, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về những kỷ niệm trong cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i. Tôi đã mời anh ấy gia nhập cùng tôi trong một cuộc gặp mặt ở Bắc Kinh, với những người đàn ông khác cũng vẫn còn nhớ về cuộc chiến, nhưng anh ấy đã từ chối.

Jibril muốn bảo vệ thân hữu và đồng bào của mình, nhất là sau khi biết Trung Đông đang rơi vào hỗn loạn. Anh ấy nghi ngờ Một và những mối liên hệ của ông ta. Tôi không thể trách cứ sự nghi ngờ đó và đã thông cảm cho anh ấy. Chúng tôi chia tay nhau từ đó. Khi tôi tiếp nhận danh hiệu O5-7, Jibril đã nói rằng anh ấy muốn quay về Iran để tập hợp đồng minh cho lý tưởng của mình.

Giống như anh ấy đã chọn bảo vệ những người thân yêu của mình, lựa chọn của tôi là thế giới này và tôi sẽ bảo vệ nó.

Tái bút: Vì sự tôn trọng, tôi đã quyết định sẽ không cho Hội Đồng biết về Jibril. Tôi hy vọng bất cứ cơ quan nào do Jibril hay hội đồng thành lập sẽ không xung đột với nhau trong tương lai. Chúng ta đều chỉ có chung một mong muốn, đó là bảo vệ.

Chào mừng O5-8

Gửi người kế vị của tôi,

Như bạn có thể tự suy luận từ các phiếu bầu, cuối cùng thì chúng tôi có ba sự lựa chọn với SCP-001. Đề xuất của Một thực sự là lựa chọn duy nhất. Mấy cái còn lại toàn là lũ ngu. Căn bản thì Hai muốn tất cả chúng tôi trở thành một đám vô chính phủ, còn Mười Hai bảo chúng tôi cần dùng một thứ thuốc Đông Y nào đó để chữa bệnh mất trí. Thôi khỏi đi, cảm ơn!

Hầu hết chúng tôi đã thu thập những vật thể dị thường trước cả khi mọi thứ bắt đầu, cho nên thực ra Tổ Chức không khác biệt quá nhiều so với ít nhất là một nửa những tiền thân của nó. Một nửa còn lại thì cũng giống như những Thế lực Đáng lưu tâm được sáp nhập sau này.

Bạn sẽ giữ chức vụ này trong một khoảng thời gian khá dài đấy, tôi mong là bạn sẽ giữ mọi thứ tiếp tục.

Chào mừng O5-9

Gửi người kế vị của tôi,

SCP-001 là một sự kiện tái cấu trúc thực tại, như chúng tôi đã đồng thuận. Tức là, SCP-001 đang bẻ cong thực tại. Hai cho rằng thực tại hiển nhiên sẽ tự đảo ngược để sửa chữa thế giới, như đã được đề cập trong bài thuyết trình nổi tiếng của Scranton. Dù vậy, Scranton đã khẳng định rằng đối tượng bẻ cong thực tại ban đầu cũng sẽ tái lập lại thực tại cũ. Việc kiểm soát những thực thể có trí khôn có thể khó khăn, nhưng một số chuyên gia cho rằng một cỗ máy trên lý thuyết sẽ thực hiện việc đó dễ dàng hơn. Những tiến triển này đã mang đến một hy vọng — sự kiện bẻ cong thực tại lớn nhất từng được biết đến có thể bị hoàn nguyên.

Và khi điều đó xảy ra, thế giới có thể trở lại như trạng thái trước đó — trả lại mái nhà của tôi ở Nhà nước Tự do Châu Phi, nơi thực sự không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ viễn cảnh cấp-IK. Có lẽ đó là lãnh địa an toàn duy nhất mà chúng ta có ở thế giới trước đây. Sự ổn định đó đã mất đi sau khi SCP-001 xảy ra, và cuối cùng nó đã khiến tôi phải làm việc trong một hoàn cảnh kém thân thiện hơn trước rất nhiều.

Mặc dù tôi không thích ý tưởng của Một cho lắm, nhưng Tổ Chức đến giờ vẫn là một môi trường tốt hơn đối với tôi. Đây cũng là nơi phù hợp để tôi tìm ra cách hiện thực hóa ý tưởng của Scranton, hay ít ra là đầu tư vào ai đó có thể. Mặc cho số tiền bạc và vật thể mà tôi đã cung cấp, dự án vẫn đang tiến triển rất chậm. Cuối cùng thì tôi phải chấp nhận rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được thành quả của nó.

Nhưng bạn thì có, nếu SCP-001 xảy ra một lần nữa. Bạn phải tiếp tục quá trình nghiên cứu bằng mọi cách có thể, bởi vì bạn không thể lại mất đi tất cả những gì mình có, giống như tôi. Không một ai xứng đáng phải gánh chịu điều đó.

Chào mừng O5-10

Gửi người kế vị của tôi,

Có mười ba thế lực hợp thành Tổ Chức, nhưng không phải tất cả họ đều bình đẳng như nhau. Lấy Dị Học Hội của Mười Hai làm ví dụ, nó không được công nhận bởi triều đình nhà Thanh. Nhưng thế lực của tôi còn suy tàn hơn thế. Danh xưng của chúng tôi bắt nguồn từ một nhóm thợ săn phù thuỷ, cơ mà không một ai trong chúng tôi từng thực sự bắt gặp một phù thuỷ. Một thế lực đáng lưu tâm nhỏ nhoi là mô tả chính xác nhất cho Các Hiệp sĩ Borja vào cuối thế kỷ 19. Nếu không nhờ những ký ức của tôi về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i, có lẽ nó vẫn sẽ là như vậy.

Khi Một nói về dự án vĩ đại của mình, tôi đã hoài nghi về việc chúng tôi phải chiến đấu với những thứ dị thường. Sự thật là mỗi thế hệ hiệp sĩ mới chỉ là cái bóng của thế hệ đi trước. Trong Chiến tranh Huyền bí lần thứ i, tôi vẫn nhớ rõ cách những hiệp sĩ dưới trướng mình đã bị đám chiến binh cơ khí của Napoleon tiêu diệt như thế nào. Họ chưa từng sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh huyền bí hay chiến đấu chống lại ma quỷ với pháp sư gì gì đấy. Đồng thuận với đề xuất của Một đồng nghĩa với việc đẩy họ vào cái chết khủng khiếp một lần nữa. Với tư cách là lãnh đạo tối cao của họ, tôi sẽ không bao giờ đẩy họ vào chỗ chết một lần nữa.

Khi kết quả biểu quyết trái với ý nguyện của mình, tôi đã thoáng nghĩ đến việc không tuân thủ các điều khoản sáp nhập. Suy nghĩ đó bị dập tắt khi tôi nghe đề xuất của Tám về việc thúc đẩy quá trình thống nhất của Tổ Chức mà chúng tôi mới vừa đặt tên. Sau đó, tôi đã quyết định rằng những hiệp sĩ của mình thà hi sinh trước lũ quái vật một cách có ý nghĩa, còn hơn là trở thành vật tế.

Ai trong chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Ít ra hãy làm cho sự hi sinh của những người mà bạn chịu trách nhiệm có ý nghĩa.

Tái bút: Sau khi mọi thứ đã được xem xét, tài nguyên từ những cơ quan tiền thân khác sẽ đảm bảo rằng thế hệ hiệp sĩ cuối cùng sẽ tốt hơn mọi thế hệ trước đây.

Chào mừng O5-11

Gửi người kế vị của tôi,

Mừng cho sự phục vụ của bạn đối với Tổ Chức. Tôi tin tưởng bạn leo được đến vị trí này nhờ vào năng lực của bản thân, khác với tôi, người có được vị trí này chỉ vì là người đầu tiên. Bạn hẳn là một người rất có khí tiết, không giống như tôi.

Trong Chiến tranh Huyền bí lần thứ i, Kyoto đã thất thủ trước lũ Daevite. Thiên hoàng Hiếu Minh và phần lớn hội đồng đã bị giết chết. Shogun và tuỳ tùng của hắn đã tháo chạy đến Ezo. Tôi là một trong số ít những người sống sót rời khỏi Kyoto, nhưng đó là bởi vì tôi đã tham sống sợ chết. Tôi hối hận tột độ trước sự lựa chọn của mình, với nỗi tủi hổ bao trùm lấy tôi. Giờ đây, ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát cho tôi. Ít ra thì trong thế giới mới này, Thiên hoàng Hiếu Minh đã không phải băng hà vì vũ lực.

Điều này dẫn tôi đến quyết định trong cuộc bỏ phiếu ở Bắc Kinh, rằng chúng tôi đều đã bị ảo giác và thuốc lú sẽ giải thoát cho tất cả mọi người. Thật ra thì khi ấy, tôi chỉ đơn thuần là muốn quên đi. Nhưng mọi người đã cùng đồng thuận và tôi không được phép quên. Một cho rằng định mệnh đã đưa chúng tôi lên cùng một con đường và sẽ không có thêm một ai khác sát cánh cùng chúng tôi trong hội đồng này.

Ít ra quyết định này có thể chấp nhận được, khi tôi biết có những người khác cũng giống như tôi. Ba, Bảy và Mười Ba đã có những ảnh hưởng rất tích cực. Này người kế vị của tôi, tôi không biết về những đồng nghiệp của bạn trong Hội Đồng O5 vào thời đại của bạn, nhưng họ là những đồng minh đã ăn thề với bạn. Hãy nhớ điều đó.

Chào mừng O5-12

Gửi người kế vị của tôi,

Tôi chắc chắn là bạn đã từng nghe về thuốc lú, và tôi chắc chắn là nó đã được cải tiến ít nhiều sau từng ấy năm. Nhưng còn về nguồn gốc của thuốc lú, (nói chung) là một trong những bí mật của Tổ Chức. Và bây giờ tôi sẽ giải thích nó.

Thuốc lú vốn là bí mật của một gia tộc giả kim họ Mạnh. Tôi đã kết hôn với một người con gái của gia tộc đấy để biết được cách điều chế nó. Ban đầu thì tôi muốn dùng nó để chữa khỏi cho bản thân khỏi một loạt những ảo giác đáng ngại mà giờ thì tôi đã biết đó là ký ức về cuộc Chiến tranh Huyền bí lần thứ i.

Trước khi tôi chuẩn bị điều chế thuốc lú cho chính mình, Mười Một đã liên hệ với tôi và cho tôi biết về những ký ức tương tự. Sau đó, tôi biết rằng ở ngoài kia vẫn còn những người đàn ông có cùng ký ức giống như tôi và họ đang dự định họp mặt với nhau ở kinh thành. Là một người thầy thuốc, nghĩa vụ của tôi là phải chữa lành cho tất cả mọi người. Tôi đã cố thuyết phục họ rằng tốt hơn hết là đừng có cố làm những thứ vô ích. Tiếc là phần lớn bọn họ không đồng tình với quan điểm của tôi, nên bọn họ cứ khăng khăng tổ chức một cuộc bỏ phiếu dân chủ theo kiểu phương Tây. Không cần nói cũng biết, quan điểm của tôi đã bị bác bỏ.

Nhưng thuốc lú thì không. Năm cho rằng nó sẽ rất hữu dụng do khả năng tái lập ký ức, gần giống như SCP-001. Thành ra, thuốc lú không còn là phương thuốc để chữa cho căn bệnh mà tôi đề xuất, mà nó được dùng để chữa cho thường dân khỏi những tri thức về sự bất thường.

Thật không may, lão bà họ Mạnh không mấy vui vẻ trước việc người ngoại quốc đánh cắp bí mật của dòng tộc mình, và thế là gia tộc họ Mạnh đã trở thành một trong những Thế lực Đáng lưu tâm đầu tiên mà chúng tôi phải đối đầu. Số phận của họ cũng giống như đám quyền phỉ Nghĩa Hoà Đoàn, dù hình như đã có một hai thành viên trẻ tuổi trốn thoát đến Hong Kong với một vài hiểu biết hạn chế về công thức.

Hãy là người hữu dụng đối với hội đồng. Nhưng nếu vị trí này do chính bạn giành được, thì hẳn bạn vốn đã là người hữu dụng.

Chào mừng O5-13

Gửi người kế vị của tôi,

Theo tài liệu SCP-001 thì có mười ba lãnh đạo của các cơ quan tiền thân miễn nhiễm khỏi hiệu ứng của nó, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Thực ra thì chỉ có mười hai.

Một và tôi đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, và tôi đã mắc nợ anh ấy rất nhiều. Cho nên đương nhiên là khi anh ấy cần một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định, tôi phải trả ơn. Anh ấy cho tôi biết về cuộc xâm lược của Daevite vào Ấn Độ để hoàn thiện lời nói dối. Khi có thứ gì đó tôi không biết rõ, tôi đổ lỗi cho việc người Anh đã không sẵn lòng tiết lộ chúng cho trung đoàn của tôi.

Tôi đoán là bạn đang cảm thấy xấu hổ cho danh hiệu này, nhưng nếu không có tôi, tôi cá là chúng ta sẽ có một cuộc xung đột giữa ba Tổ Chức khác nhau. Đối với cá nhân tôi, đây là cơ hội để khẳng định bản thân trước người châu Âu và tôi đã tận dụng nó. Kể từ đó, tôi đã phải bù đắp rất nhiều để không một ai khác phải kết thúc trong hoàn cảnh giống như tôi.

Thế nên, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ bỏ phiếu theo ý chí của chính mình, chứ không phải vì người khác.


> Quét hoàn tất. 40 trường hợp 'SCP-001' đã được xác định.
> Bắt đầu quá trình tạo số ngẫu nhiên…

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License