Hub Viễn Kỷ

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Báo Cáo Tổ Chức:GOI-ZH-036


cVClV1i.png

Logo của Tập đoàn Viễn Kỷ

Tập đoàn Viễn Kỷ (YuanJi Inc.) hay Tập đoàn Y sinh Viễn Kỷ, Xí nghiệp Viễn Kỷ, YJ Inc., là một doanh nghiệp quốc tế thành lập năm 1985 tại Đài Loan, với các lĩnh vực kinh doanh bao gồm dịch vụ y tế, giáo dục đại học, nghiên cứu y sinh và vận tải hành khách. Tập đoàn đã thành lập các cơ sở y tế quy mô lớn ở nhiều quận, thành phố khắp Đài Loan, bên cạnh các cơ sở giáo dục (Đại học Viễn Kỷ) và các viện bảo tàng, đồng thời đang lên kế hoạch thành lập văn phòng đại diện thương mại tại Hồng Kông và Thượng Hải, Trung Quốc. Tập đoàn có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội của Đài Loan.

Tập đoàn Viễn Kỷ ban đầu không được Tổ Chức phân loại là Thế Lực Đáng Lưu Tâm. Tuy nhiên, kể từ khoảng năm 2019, trong cơ sở dữ liệu và các nghiệp vụ lâm sàng của tập đoàn bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của việc ứng dụng công nghệ sinh học dị thường tương tự giáo phái Sarkic; các phân hiệu, tài liệu giảng dạyđề tài nghiên cứu thuộc thẩm quyền của thế lực này đã (cố tình hay vô tình) tạo ra một số vật thể dị thường và nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của Tổ Chức.

Theo thông tin tình báo hiện tại, hoạt động của Tập đoàn Viễn Kỷ có các đặc điểm như sau:

 1. Chủ yếu hoạt động bình thường: Trừ các hoạt động dị thường đã bị Tổ Chức ngăn chặn, tuyệt đại đa số các hoạt động của Tập đoàn Viễn Kỷ vẫn thuộc phạm trù thông thường.
 2. Có nhận thức thấp về dị thể: Thông tin điều tra hiện tại cho thấy 98.5% nhân viên của Viễn Kỷ không có nhận thức về cộng đồng dị thường cao hơn so với dân thường. Các kiến thức dị thường hầu như chỉ được giới hạn trong đội ngũ các giám đốc điều hành cao cấp và hiểu biết của các nhân viên cấp cao này cũng khá một chiều và hạn chế.
 3. Hoạt động liên quan đến Sarkic: Các giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Viễn Kỷ dường như thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công nghệ sinh học và đã phát triển mối quan hệ với một số cộng đồng Sarkic. Tập đoàn không xem những công nghệ Sarkic là "dị thường", mà xem nó là "nguồn tài nguyên tri thức có tiềm năng phát triển hơn nữa".

Trong phiên họp đánh giá rủi ro vào năm 2020, Tập đoàn Viễn Kỷ có mức độ đe doạ khá thấp đối với Tổ Chức, nhưng có nguy cơ phá vỡ Bức Màn ở mức trung bình cao. Hiện tại, Tổ Chức vẫn đang tiến hành các hoạt động điều tra tình báo bên trong thế lực này, nhằm ngăn chặn việc tạo ra hay kích hoạt các hiểm hoạ dị thường tiềm ẩn và các yếu tố gây ảnh hưởng đến Bức Màn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License